امام رضا (ع) هوشمندانه با این شروط جانشینی را پذیرفت

امام رضا (ع) هوشمندانه با این شروط جانشینی را پذیرفت

معرفی برنامه

در طرحی برای فردا مطرح شد

دانلود قسمت های طرحی برای فردا

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 29 تیر 1403 - 12:20:33
49 دقیقه
طرحی برای فردا
سه شنبه 26 تیر 1403 - 9:0:30
31 دقیقه
طرحی برای فردا
دو شنبه 25 تیر 1403 - 17:18:43
28 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
دو شنبه 25 تیر 1403 - 8:59:44
28 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 22 تیر 1403 - 12:32:51
52 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 1 تیر 1403 - 12:49:22
56 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 1 تیر 1403 - 12:12:41
48 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 25 خرداد 1403 - 12:13:59
59 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 18 خرداد 1403 - 12:10:48
58 دقیقه
طرحی برای فردا
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 12:27:56
34 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 12:27:6
35 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 11 خرداد 1403 - 12:14:10
51 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 4 خرداد 1403 - 10:59:2
57 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 12:9:31
50 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 12:12:19
48 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 12:12:31
43 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 31 فروردین 1403 - 12:14:29
50 دقیقه
طرحی برای فردا
سه شنبه 21 فروردین 1403 - 12:30:10
22 دقیقه
طرحی برای فردا
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 12:24:22
31 دقیقه
طرحی برای فردا
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 12:26:46
28 دقیقه
طرحی برای فردا
شنبه 18 فروردین 1403 - 12:35:15
26 دقیقه
طرحی برای فردا
شنبه 18 فروردین 1403 - 12:24:32
26 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 17 فروردین 1403 - 13:21:22
26 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 17 فروردین 1403 - 12:24:28
26 دقیقه
طرحی برای فردا
پنج شنبه 16 فروردین 1403 - 12:23:13
26 دقیقه
طرحی برای فردا
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 12:24:27
26 دقیقه
طرحی برای فردا
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 12:14:19
26 دقیقه
طرحی برای فردا
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 12:25:48
29 دقیقه
طرحی برای فردا
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 12:25:41
27 دقیقه
طرحی برای فردا
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 12:22:37
28 دقیقه
طرحی برای فردا
شنبه 11 فروردین 1403 - 12:26:30
25 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 10 فروردین 1403 - 12:25:2
23 دقیقه
طرحی برای فردا
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 12:29:5
25 دقیقه
طرحی برای فردا
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 12:27:39
20 دقیقه
طرحی برای فردا
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 12:17:23
19 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 12:26:23
26 دقیقه
طرحی برای فردا
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 12:28:38
25 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 12:27:36
28 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 12:17:28
28 دقیقه
طرحی برای فردا
شنبه 4 فروردین 1403 - 12:28:24
23 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 3 فروردین 1403 - 12:26:58
19 دقیقه
طرحی برای فردا
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 12:28:37
25 دقیقه
طرحی برای فردا
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 12:18:28
25 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
چهار شنبه 1 فروردین 1403 - 12:29:38
25 دقیقه
طرحی برای فردا
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 12:29:28
26 دقیقه
طرحی برای فردا
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 12:36:54
23 دقیقه
طرحی برای فردا
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 12:20:31
25 دقیقه
طرحی برای فردا
شنبه 26 اسفند 1402 - 12:33:20
22 دقیقه
طرحی برای فردا
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 12:33:8
21 دقیقه
طرحی برای فردا
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 13:19:58
26 دقیقه
طرحی برای فردا
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 12:33:35
26 دقیقه
طرحی برای فردا
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 12:32:4
24 دقیقه
طرحی برای فردا
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 12:21:38
24 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 18 اسفند 1402 - 8:5:16
56 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 4 اسفند 1402 - 8:7:39
51 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 27 بهمن 1402 - 8:12:29
44 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنران : استاد رحیم پور
جمعه 20 بهمن 1402 - 8:7:10
56 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : نیکدست سخنرانی اقای رحیم پور ازغدی
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 16:6:18
20 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 13 بهمن 1402 - 8:8:44
49 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 6 بهمن 1402 - 8:10:20
50 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 16:16:50
38 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 29 دی 1402 - 8:10:20
39 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
دو شنبه 25 دی 1402 - 16:13:48
30 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : نیکدست
جمعه 22 دی 1402 - 8:15:37
43 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 15 دی 1402 - 8:23:28
34 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 8 دی 1402 - 9:52:20
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدشت
جمعه 1 دی 1402 - 10:3:11
60 دقیقه
طرحی برای فردا
یک شنبه 26 آذر 1402 - 10:43:19
46 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست کارشناس : دکتر رحیم پور
جمعه 24 آذر 1402 - 9:54:17
59 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 17 آذر 1402 - 9:56:43
62 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 10 آذر 1402 - 9:44:11
64 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 3 آذر 1402 - 9:58:42
56 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 26 آبان 1402 - 9:54:21
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 19 آبان 1402 - 9:55:17
65 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 12 آبان 1402 - 10:2:25
56 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 5 آبان 1402 - 10:11:6
50 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 28 مهر 1402 - 9:52:56
60 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 21 مهر 1402 - 9:38:21
58 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
جمعه 14 مهر 1402 - 9:58:26
51 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنرانی دکتر رحیم پور ازغدی
دو شنبه 10 مهر 1402 - 16:32:35
58 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 7 مهر 1402 - 9:16:44
58 دقیقه
طرحی برای فردا
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
پنج شنبه 6 مهر 1402 - 10:53:3
14 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 31 شهریور 1402 - 10:11:55
59 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 24 شهریور 1402 - 9:28:49
58 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 17 شهریور 1402 - 9:39:5
51 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 10 شهریور 1402 - 9:26:8
59 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنرانی رحیم پور ازغدی
جمعه 3 شهریور 1402 - 9:31:5
64 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 27 مرداد 1402 - 9:47:9
52 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 20 مرداد 1402 - 9:48:33
46 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 13 مرداد 1402 - 9:27:45
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 30 تیر 1402 - 9:47:12
60 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 23 تیر 1402 - 9:37:45
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 16 تیر 1402 - 10:1:37
60 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنران : رحیم پور ازغدی
جمعه 9 تیر 1402 - 9:53:25
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 2 تیر 1402 - 9:39:41
58 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 26 خرداد 1402 - 9:44:49
62 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 19 خرداد 1402 - 9:52:13
60 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنرانی دکتر رحیم پور ازغدی
جمعه 12 خرداد 1402 - 9:19:15
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 5 خرداد 1402 - 9:47:22
59 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنران : رحیم پور ازغدی
جمعه 29 اردیبهشت 1402 - 9:12:33
63 دقیقه
طرحی برای فردا
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 16:28:50
58 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 22 اردیبهشت 1402 - 9:58:42
58 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 15 اردیبهشت 1402 - 9:46:14
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تههی کننده : اکبر نیکدست
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 9:17:51
62 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنرانی دکتر رحیم پور ازغدی
جمعه 1 اردیبهشت 1402 - 9:55:34
53 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیک دست
پنج شنبه 31 فروردین 1402 - 16:26:29
55 دقیقه
طرحی برای فردا
چهار شنبه 30 فروردین 1402 - 16:35:15
53 دقیقه
طرحی برای فردا
سه شنبه 29 فروردین 1402 - 16:31:17
55 دقیقه
طرحی برای فردا
دو شنبه 28 فروردین 1402 - 16:24:25
55 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده اکبر نیک دست
یک شنبه 27 فروردین 1402 - 16:30:57
49 دقیقه
طرحی برای فردا
شنبه 26 فروردین 1402 - 16:12:23
43 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 25 فروردین 1402 - 12:34:27
33 دقیقه
طرحی برای فردا
پنج شنبه 24 فروردین 1402 - 15:11:2
48 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنران : دکتر رحیم پور ازغدی
چهار شنبه 23 فروردین 1402 - 16:16:33
55 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنران : دکتر رحیم پور ازغدی
چهار شنبه 23 فروردین 1402 - 15:20:37
46 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیک دست
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 16:8:37
55 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
دو شنبه 21 فروردین 1402 - 16:15:11
51 دقیقه
طرحی برای فردا
یک شنبه 20 فروردین 1402 - 15:49:27
49 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیک دست
شنبه 19 فروردین 1402 - 16:16:58
55 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنران : دکنر رحیم پور ازغدی
جمعه 18 فروردین 1402 - 10:2:3
48 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیک دست
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 16:30:6
55 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 16:49:34
53 دقیقه
طرحی برای فردا
سه شنبه 15 فروردین 1402 - 16:2:7
54 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیک دست
دو شنبه 14 فروردین 1402 - 16:30:0
55 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 4 فروردین 1402 - 9:10:3
49 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 26 اسفند 1401 - 9:49:28
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 19 اسفند 1401 - 9:57:31
32 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 12 اسفند 1401 - 9:45:54
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 5 اسفند 1401 - 9:36:26
58 دقیقه
طرحی برای فردا
شنبه 29 بهمن 1401 - 19:50:43
55 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنران : دکتر رحیم پور ازغدی
جمعه 28 بهمن 1401 - 9:50:36
55 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 21 بهمن 1401 - 9:43:47
52 دقیقه
طرحی برای فردا
شنبه 15 بهمن 1401 - 9:27:25
36 دقیقه
طرحی برای فردا
سختران : استاد رحیم پور ازغدی
جمعه 14 بهمن 1401 - 9:49:58
50 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 7 بهمن 1401 - 9:52:22
61 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 30 دی 1401 - 10:2:34
59 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 23 دی 1401 - 10:19:24
64 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 16 دی 1401 - 9:44:51
68 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 9 دی 1401 - 9:27:2
54 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 2 دی 1401 - 9:52:58
55 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها