• سرچشمه
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:11:28
  مدت برنامه : 00:11:28
  مدت : 31 دقیقه گفتگو با مهندس کاویانی رئیس دفتر شهید چمران بازپخش
 • آسمان - کرمانشاه مقبره اویس قرنی
  زمان آغاز: 00:14:07
  زمان پایان : 01:02:47
  مدت برنامه : 00:48:40
  مدت : 49 دقیقه بازپخش مقبره اویس قرنی - کرمانشاه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:02:47
  زمان پایان : 01:17:58
  مدت برنامه : 00:15:11
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • قلب ایران
  زمان آغاز: 01:17:58
  زمان پایان : 02:10:36
  مدت برنامه : 00:52:38
  مدت : 53 دقیقه بازپخش سفر به خوزستان ، ماهشر ، خور موسی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 02:10:36
  زمان پایان : 02:16:10
  مدت برنامه : 00:05:34
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • گیلان جان
  زمان آغاز: 02:16:10
  زمان پایان : 02:31:06
  مدت برنامه : 00:14:56
  مدت : 15 دقیقه [قسمت] 12 باز پخش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 02:31:06
  زمان پایان : 02:41:58
  مدت برنامه : 00:10:52
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه داستانی سامو بندری
  زمان آغاز: 02:41:58
  زمان پایان : 03:29:09
  مدت برنامه : 00:47:11
  مدت : 47 دقیقه [قسمت] 2 [موضوع] فراری [خلاصه برنامه] سامو با کمک پدرش مخفیانه به خانه عمویش می رود و ... بازپخش
 • سخنرانی آیت الله جوادی آملی - تفسیر سوره مبارکه غا
  زمان آغاز: 03:31:56
  زمان پایان : 03:42:33
  مدت برنامه : 00:10:37
  مدت : 11 دقیقه [قسمت] 13 [خلاصه برنامه] تفسیر سوره مبارکه " غافر " _ آیت الله جوادی آملی
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 03:42:43
  زمان پایان : 04:35:00
  مدت برنامه : 00:52:17
  مدت : 52 دقیقه [موضوع] معارفی پیش اذان [مجری] هادی صلح جو [خلاصه برنامه] دعا و مناجات و تلاوت قرآن و . . .
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 04:36:00
  زمان پایان : 04:54:23
  مدت برنامه : 00:18:23
  مدت : 18 دقیقه [موضوع] اذان و نماز [مجری] هادی صلح جو [خلاصه برنامه] اذن صبح و نماز جماعت موذن : محمدجواد پناهی - نماز جماعت : آیت الله سعیدی
 • اهل سفر
  زمان آغاز: 04:55:33
  زمان پایان : 05:42:10
  مدت برنامه : 00:46:37
  مدت : 47 دقیقه [قسمت] 9 [موضوع] گردشگری به سوی اردبیل و سبلان
 • آفتاب شرقی
  زمان آغاز: 05:42:20
  زمان پایان : 05:58:45
  مدت برنامه : 00:16:25
  مدت : 16 دقیقه [قسمت] 37 باز پخش -کارشناس : آیت الله سید رحیم توکل - موضوع : مسیر بندگی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 06:01:08
  زمان پایان : 06:14:33
  مدت برنامه : 00:13:25
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • صبح بخیر ایران
  زمان آغاز: 06:14:33
  زمان پایان : 07:57:55
  مدت برنامه : 01:43:22
  مدت : 103 دقیقه [زنده] مهمانان : ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮرﻋﻠﯿﭙﻮر - ﺛﻤﺎﻧﻪ اﮐﻮان - ﺳﻤﯿﻪ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺷﺎﻫﯽ - دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ رﺣﯿﻤﯽ - ﺣﺎﻣﺪ ﺟﻌﻔﺮی - ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎدی - ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ - ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ رﻣﻀﺎن ﭘﻮر - ﺳﯿﻤﺎ ﻋﺒﺪی
 • اخبار صبحگاهی
  زمان آغاز: 08:00:00
  زمان پایان : 08:29:20
  مدت برنامه : 00:29:20
  [زنده]
 • صبح بخیر ایران
  زمان آغاز: 08:29:30
  زمان پایان : 08:59:52
  مدت برنامه : 00:30:22
  مدت : 30 دقیقه [زنده] مهمانان : ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮرﻋﻠﯿﭙﻮر - ﺛﻤﺎﻧﻪ اﮐﻮان - ﺳﻤﯿﻪ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺷﺎﻫﯽ - دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ رﺣﯿﻤﯽ - ﺣﺎﻣﺪ ﺟﻌﻔﺮی - ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎدی - ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ - ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ رﻣﻀﺎن ﭘﻮر - ﺳﯿﻤﺎ ﻋﺒﺪی
 • تقویم تاریخ
  زمان آغاز: 09:00:02
  زمان پایان : 09:07:40
  مدت برنامه : 00:07:38
  مدت : 8 دقیقه [قسمت] 10 وقایع تاریخی 10 مهر ماه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:07:40
  زمان پایان : 09:18:47
  مدت برنامه : 00:11:07
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • کرشمه
  زمان آغاز: 09:18:47
  زمان پایان : 09:44:56
  مدت برنامه : 00:26:09
  مدت : 26 دقیقه بازپخش
 • آسمان - کرمانشاه مقبره اویس قرنی
  زمان آغاز: 09:46:13
  زمان پایان : 10:34:51
  مدت برنامه : 00:48:38
  مدت : 49 دقیقه بازپخش مقبره اویس قرنی - کرمانشاه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:34:51
  زمان پایان : 10:40:13
  مدت برنامه : 00:05:22
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مستند ایران سیستان و بلوچستان
  زمان آغاز: 10:40:13
  زمان پایان : 11:15:16
  مدت برنامه : 00:35:03
  مدت : 35 دقیقه [قسمت] 19 باز پخش
 • ارتباط با پنجمین دوره جایزه علمی مصطفی ( ص )
  زمان آغاز: 11:19:34
  زمان پایان : 11:38:52
  مدت برنامه : 00:19:18
  مدت : 21 دقیقه [زنده]
 • آفتاب شرقی
  زمان آغاز: 11:39:02
  زمان پایان : 11:52:43
  مدت برنامه : 00:13:41
  مدت : 14 دقیقه [قسمت] 38 [موضوع] تبیین معارف اسلامی [مجری] محمد حسین صیرفی [خلاصه برنامه] بحث کارشناسی " آیت الله سید رحیم توکل " در موضوع : " عوامل و موانع سیر معنوی در وادی نور "
 • نماز جماعت ظهر
  زمان آغاز: 11:58:21
  زمان پایان : 12:06:36
  مدت برنامه : 00:08:15
  [خلاصه برنامه] نمازجماعت ظهر نماز جماعت ظهر به امامت آیت الله نوری همدانی - حرم مطهر رضوی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 12:08:14
  زمان پایان : 12:18:43
  مدت برنامه : 00:10:29
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • سیمای خانواده
  زمان آغاز: 12:18:43
  زمان پایان : 13:36:25
  مدت برنامه : 01:17:42
  مدت : 78 دقیقه [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:36:25
  زمان پایان : 13:47:39
  مدت برنامه : 00:11:14
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • تقویم تاریخ
  زمان آغاز: 13:47:39
  زمان پایان : 13:55:17
  مدت برنامه : 00:07:38
  مدت : 8 دقیقه [قسمت] 10 بازپخش - وقایع تاریخی 10 مهر ماه
 • اخبار نیمروزی
  زمان آغاز: 14:00:00
  زمان پایان : 15:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
  [زنده] [موضوع] اخبار نیمروزی
 • ارتباط با پنجمین دوره جایزه علمی مصطفی ( ص )
  زمان آغاز: 15:03:00
  زمان پایان : 15:22:30
  مدت برنامه : 00:19:30
  مدت : 20 دقیقه [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:22:30
  زمان پایان : 15:32:54
  مدت برنامه : 00:10:24
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه داستانی فوق سری
  زمان آغاز: 15:32:54
  زمان پایان : 16:22:15
  مدت برنامه : 00:49:21
  مدت : 49 دقیقه [قسمت] 2 [موضوع] پلیسی و مواد مخدر [خلاصه برنامه] باران از طرف عمویش مأمور می شود که پدر شوهرش را زیر نظر بگیرد.
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 16:22:15
  زمان پایان : 16:32:55
  مدت برنامه : 00:10:40
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • طرحی برای فردا
  زمان آغاز: 16:32:55
  زمان پایان : 17:31:13
  مدت برنامه : 00:58:18
  مدت : 58 دقیقه هفته وحدت مذاهب اسلامی
 • کرشمه
  زمان آغاز: 17:31:23
  زمان پایان : 17:57:32
  مدت برنامه : 00:26:09
  مدت : 26 دقیقه باز پخش
 • اذان مغرب به افق تهران
  زمان آغاز: 18:05:00
  زمان پایان : 18:10:21
  مدت برنامه : 00:05:21
  [خلاصه برنامه] اذان مغرب موذن : سعیدیان
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 18:11:45
  زمان پایان : 18:19:25
  مدت برنامه : 00:07:40
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • سرچشمه
  زمان آغاز: 18:19:25
  زمان پایان : 18:54:55
  مدت برنامه : 00:35:30
  مدت : 36 دقیقه [قسمت] 3
 • ارتباط با پنجمین دوره جایزه علمی مصطفی ( ص )
  زمان آغاز: 18:57:18
  زمان پایان : 19:45:53
  مدت برنامه : 00:48:35
  مدت : 49 دقیقه [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:45:53
  زمان پایان : 20:00:00
  مدت برنامه : 00:14:07
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • جریان
  زمان آغاز: 20:00:00
  زمان پایان : 20:45:52
  مدت برنامه : 00:45:52
  مدت : 46 دقیقه [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:45:52
  زمان پایان : 20:58:18
  مدت برنامه : 00:12:26
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • اخبار شبانگاهی
  زمان آغاز: 21:00:00
  زمان پایان : 22:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
  [زنده] [موضوع] اخبار شبانگاهی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 22:00:00
  زمان پایان : 22:16:59
  مدت برنامه : 00:16:59
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه سامو بندری
  زمان آغاز: 22:16:59
  زمان پایان : 23:07:32
  مدت برنامه : 00:50:33
  مدت : 51 دقیقه [قسمت] 3
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 23:07:32
  زمان پایان : 23:17:38
  مدت برنامه : 00:10:06
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • کرشمه
  زمان آغاز: 23:17:38
  زمان پایان : 23:42:38
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت : 25 دقیقه
 • سرچشمه
  زمان آغاز: 23:45:31
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:14:28
  مدت : 36 دقیقه [قسمت] 3 باز پخش

اخبار برنامه ها

آرشیو خبر

قطعات کوتاه

آرشیو قسمت ها