• ثریا
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:57:34
  مدت برنامه : 00:57:34
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:57:34
  زمان پایان : 01:06:29
  مدت برنامه : 00:08:55
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • راه مادری
  زمان آغاز: 01:06:29
  زمان پایان : 01:16:19
  مدت برنامه : 00:09:50
  مدت برنامه 10 دقیقه - [خلاصه برنامه] پای صحبت خانواده شهید سید مهدی مصطفوی
 • پزشکان ( پور سینا )
  زمان آغاز: 01:16:29
  زمان پایان : 02:01:35
  مدت برنامه : 00:45:06
  مدت برنامه 45 دقیقه - تکراری - دکتر سیم فروش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 02:01:35
  زمان پایان : 02:09:27
  مدت برنامه : 00:07:52
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • مجموعه نون خ 3
  زمان آغاز: 02:09:27
  زمان پایان : 02:53:58
  مدت برنامه : 00:44:31
  [قسمت] 8 تکراری - [خلاصه برنامه] نازنین خانم که به منزل نورالدین آمده مجدد بحث ازدواج سوری را پیش می کشد اما ......
 • سحاب رحمت
  زمان آغاز: 02:57:16
  زمان پایان : 03:28:45
  مدت برنامه : 00:31:29
  [خلاصه برنامه] تفسیر سوره مبارکه " سباء " _ آیت الله جوادی آملی
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 03:28:45
  زمان پایان : 04:12:00
  مدت برنامه : 00:43:15
  توجه : زمان اذان صبح به افق تهران ساعت 04:13:00 می باشد
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 04:13:00
  زمان پایان : 04:30:05
  مدت برنامه : 00:17:05
  موذن : حسین صبحدل
 • مجموعه سطر آخر
  زمان آغاز: 04:30:15
  زمان پایان : 05:07:45
  مدت برنامه : 00:37:30
  مدت برنامه 38 دقیقه- تکراری - [قسمت] 2 [خلاصه برنامه] مصاحبه با خانواده شهدا
 • پزشکان ( پور سینا )
  زمان آغاز: 05:11:21
  زمان پایان : 05:56:27
  مدت برنامه : 00:45:06
  مدت برنامه 45 دقیقه - تکراری - دکتر سیم فروش
 • صبح بخیر ایران
  زمان آغاز: 06:04:24
  زمان پایان : 07:58:10
  مدت برنامه : 01:53:46
  [زنده]
 • اخبار صبحگاهی
  زمان آغاز: 08:00:00
  زمان پایان : 08:30:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:35:37
  زمان پایان : 08:46:13
  مدت برنامه : 00:10:36
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:48:13
  زمان پایان : 08:53:54
  مدت برنامه : 00:05:41
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • مجموعه نون خ 3
  زمان آغاز: 08:53:54
  زمان پایان : 09:37:38
  مدت برنامه : 00:43:44
  [قسمت] 8 - تکراری - [خلاصه برنامه] نازنین خانم که به منزل نورالدین آمده مجدد بحث ازدواج سوری را پیش می کشد اما ......
 • میان برنامه سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
  زمان آغاز: 09:40:59
  زمان پایان : 09:49:15
  مدت برنامه : 00:08:16
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • بساز و بفروش
  زمان آغاز: 09:54:00
  زمان پایان : 10:04:05
  مدت برنامه : 00:10:05
  مدت برنامه 11 دقیقه - [قسمت] 33
 • رزم آوران
  زمان آغاز: 10:12:23
  زمان پایان : 10:58:28
  مدت برنامه : 00:46:05
  مدت برنامه 46 دقیقه - تکراری [خلاصه برنامه] رقابت رزم آوران در مسابقه رزمی و عملیات نظامی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 11:07:44
  زمان پایان : 11:20:54
  مدت برنامه : 00:13:10
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • سیمای خانواده
  زمان آغاز: 11:20:54
  زمان پایان : 12:49:25
  مدت برنامه : 01:28:31
  [زنده]
 • همخوانی قرآن کریم - مدرسه علمیه دارالسلام
  زمان آغاز: 12:54:19
  زمان پایان : 12:59:54
  مدت برنامه : 00:05:35
  [خلاصه برنامه] همخوانی قرآن کریم_ سوره"نباء"
 • نماز جماعت ظهر
  زمان آغاز: 13:05:40
  زمان پایان : 13:13:40
  مدت برنامه : 00:08:00
  نماز جماعت ظهر به امامت حجت الاسلام والمسلمین حسینی ایازی - حرم مطهر رضوی
 • آفتاب شرقی
  زمان آغاز: 13:15:28
  زمان پایان : 13:32:48
  مدت برنامه : 00:17:20
  [موضوع] تبیین معارف اسلامی [مجری] محمد حسین صیرفی [خلاصه برنامه] بحث کارشناسی حجت الاسلام فلاح زاده در موضوع : " امر به معروف و نهی از منکر "
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:41:07
  زمان پایان : 13:55:35
  مدت برنامه : 00:14:28
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • اخبار نیمروزی
  زمان آغاز: 14:00:00
  زمان پایان : 15:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
  [زنده] [موضوع] اخبار نیمروزی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:00:00
  زمان پایان : 15:13:39
  مدت برنامه : 00:13:39
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • مجموعه نون خ 3
  زمان آغاز: 15:13:39
  زمان پایان : 15:58:25
  مدت برنامه : 00:44:46
  [قسمت] 8 تکراری - [خلاصه برنامه] نازنین خانم که به منزل نورالدین آمده مجدد بحث ازدواج سوری را پیش می کشد اما ......
 • ایده طلایی
  زمان آغاز: 16:07:35
  زمان پایان : 16:14:08
  مدت برنامه : 00:06:33
  مدت برنامه 7 دقیقه - شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • سطر آخر
  زمان آغاز: 16:14:18
  زمان پایان : 16:58:06
  مدت برنامه : 00:43:48
  [قسمت] 5 مدت برنامه 44 دقیقه
 • ارتش جمهوری اسلامی ایران
  زمان آغاز: 17:03:03
  زمان پایان : 17:24:21
  مدت برنامه : 00:21:18
  مدت برنامه 22 دقیقه - ویژه سالروز آزادسازی خرمشهر
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:28:18
  زمان پایان : 17:33:39
  مدت برنامه : 00:05:21
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • مازرون
  زمان آغاز: 17:33:39
  زمان پایان : 18:07:33
  مدت برنامه : 00:33:54
  مدت برنامه 34 دقیقه - [قسمت] 8 [خلاصه برنامه] زیبایی های استان مازندران
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 18:09:33
  زمان پایان : 18:16:50
  مدت برنامه : 00:07:17
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • امیدیه
  زمان آغاز: 18:16:50
  زمان پایان : 19:06:25
  مدت برنامه : 00:49:35
  مدت برنامه 50 دقیقه - [خلاصه برنامه] گفتگوبامعاون رییس جمهور در امورزنان
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:06:25
  زمان پایان : 19:18:21
  مدت برنامه : 00:11:56
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • مسابقه ایران
  زمان آغاز: 19:18:21
  زمان پایان : 20:07:31
  مدت برنامه : 00:49:10
  مدت برنامه 50 دقیقه- تهیه کننده : هاشم رضایت مجری : سعید شیخ زاده مسابقه اطلاعات عمومی
 • رکوردداران
  زمان آغاز: 20:07:41
  زمان پایان : 20:20:19
  مدت برنامه : 00:12:38
  مدت برنامه 13 دقیقه - شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • تلاوت قرآن کریم
  زمان آغاز: 20:22:17
  زمان پایان : 20:27:46
  مدت برنامه : 00:05:29
  سوره مبارکه اسراء آیات 105 تا 111 - قاری : مسعود سیاح گرجی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:35:16
  زمان پایان : 20:50:02
  مدت برنامه : 00:14:46
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • آزاد سازی خرمشهر
  زمان آغاز: 20:50:02
  زمان پایان : 20:55:09
  مدت برنامه : 00:05:07
  [خلاصه برنامه] خجسته باد-باصدای گلریز
 • اخبار شبانگاهی
  زمان آغاز: 21:00:00
  زمان پایان : 22:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
  [زنده] [موضوع] اخبار شبانگاهی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 22:03:50
  زمان پایان : 22:15:18
  مدت برنامه : 00:11:28
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • مجموعه نون خ 3
  زمان آغاز: 22:15:18
  زمان پایان : 23:11:29
  مدت برنامه : 00:56:11
  [قسمت] 9 [خلاصه برنامه] نورالدین متوجه می شود که مقدار زیادی پول به حسابش آمده است و ......
 • یاریگران
  زمان آغاز: 23:12:29
  زمان پایان : 23:19:15
  مدت برنامه : 00:06:46
  مدت برنامه 7 دقیقه
 • پل آزادی
  زمان آغاز: 23:19:25
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:40:34
  مدت برنامه 85 دقیقه

اخبار برنامه ها

آرشیو خبر

قطعات کوتاه

آرشیو قسمت ها