تجهیزات امداد و نجات ساخت کشور عزیزمان ایران

تجهیزات امداد و نجات ساخت کشور عزیزمان ایران

معرفی برنامه

تجهیزات امداد و نجات ساخت کشور عزیزمان ایران

دانلود قسمت های بی واسطه

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
بی واسطه
چهار شنبه 20 تیر 1403 - 17:10:59
54 دقیقه
بی واسطه
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
سه شنبه 19 تیر 1403 - 17:29:19
51 دقیقه
بی واسطه - معلولیت
دو شنبه 18 تیر 1403 - 17:27:22
48 دقیقه
بی واسطه - معلولیت
یک شنبه 17 تیر 1403 - 17:44:42
37 دقیقه
بی واسطه
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 16:40:6
54 دقیقه
بی واسطه
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
سه شنبه 12 تیر 1403 - 16:58:11
60 دقیقه
بی واسطه
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 17:14:38
51 دقیقه
بی واسطه
شنبه 19 خرداد 1403 - 17:17:49
56 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 18:44:1
53 دقیقه
بی واسطه
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 17:28:20
55 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 19:23:55
30 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 18:58:53
16 دقیقه
بی واسطه
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 19:21:41
35 دقیقه
بی واسطه
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 18:57:0
17 دقیقه
بی واسطه
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 0:22:24
54 دقیقه
بی واسطه
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 19:16:48
30 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 18:46:35
23 دقیقه
بی واسطه
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 19:17:0
39 دقیقه
بی واسطه
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 18:52:38
15 دقیقه
بی واسطه
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 19:13:50
35 دقیقه
بی واسطه
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 18:47:47
18 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 19:12:24
42 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 18:48:39
14 دقیقه
بی واسطه
مجری : دلاوری
دو شنبه 27 فروردین 1403 - 19:4:32
55 دقیقه
بی واسطه
شنبه 25 فروردین 1403 - 19:3:40
53 دقیقه
بی واسطه
مجری : محمد دلاوری
شنبه 4 شهریور 1402 - 16:58:21
63 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 17:53:55
59 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 10:37:21
59 دقیقه
بی واسطه
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 17:55:53
58 دقیقه
بی واسطه
مجری : محمد دلاوری
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 17:39:52
63 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 25 مرداد 1402 - 10:57:58
61 دقیقه
بی واسطه
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
یک شنبه 22 مرداد 1402 - 17:34:7
65 دقیقه
بی واسطه
تهیه کننده : محمد علی صدری نیا
سه شنبه 17 مرداد 1402 - 17:52:42
61 دقیقه
بی واسطه
دو شنبه 16 مرداد 1402 - 10:53:31
60 دقیقه
بی واسطه
مجری : دلاوری
یک شنبه 15 مرداد 1402 - 18:1:10
59 دقیقه
بی واسطه
دو شنبه 26 تیر 1402 - 11:22:27
43 دقیقه
بی واسطه
یک شنبه 25 تیر 1402 - 17:52:59
44 دقیقه
بی واسطه
سه شنبه 20 تیر 1402 - 17:59:28
45 دقیقه
بی واسطه
دو شنبه 19 تیر 1402 - 10:55:14
61 دقیقه
بی واسطه
مجری : دلاوری
یک شنبه 18 تیر 1402 - 17:43:44
60 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 7 تیر 1402 - 9:43:6
56 دقیقه
بی واسطه
سه شنبه 6 تیر 1402 - 17:56:51
56 دقیقه
بی واسطه
مجری : دلاوری تهیه کننده : سید محمد علی صدری نیا
یک شنبه 4 تیر 1402 - 18:8:23
51 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 31 خرداد 1402 - 11:13:6
49 دقیقه
بی واسطه
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
سه شنبه 30 خرداد 1402 - 17:59:44
46 دقیقه
بی واسطه
مجری : دلاوری
یک شنبه 28 خرداد 1402 - 17:52:46
55 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 24 خرداد 1402 - 10:37:34
55 دقیقه
بی واسطه
سه شنبه 23 خرداد 1402 - 18:3:16
55 دقیقه
بی واسطه
دو شنبه 22 خرداد 1402 - 10:26:46
48 دقیقه
بی واسطه
مجری : دلاوری
یک شنبه 21 خرداد 1402 - 18:5:20
48 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 10:49:46
53 دقیقه
بی واسطه
مجری : دلاوری
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 17:32:14
54 دقیقه
بی واسطه
مجری : محمد دلاوری
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 10:46:15
54 دقیقه
بی واسطه
مجری : محمد دلاوری
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 18:18:25
55 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 10:45:6
61 دقیقه
بی واسطه
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 18:6:1
62 دقیقه
بی واسطه
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 10:46:45
48 دقیقه
بی واسطه
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 17:56:48
53 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 10:25:22
51 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 10:13:59
51 دقیقه
بی واسطه
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 18:27:24
50 دقیقه
بی واسطه
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 10:4:14
45 دقیقه
بی واسطه
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 18:22:11
44 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 10:4:17
54 دقیقه
بی واسطه
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 18:14:0
55 دقیقه
بی واسطه
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 10:4:48
53 دقیقه
بی واسطه
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 18:18:59
53 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 10:46:58
57 دقیقه
بی واسطه
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 18:11:23
57 دقیقه
بی واسطه
[مجری] دلاوری
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 9:55:38
52 دقیقه
بی واسطه
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 18:3:28
51 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها