• قهرمانان معمولی
  زمان آغاز: 00:03:46
  زمان پایان : 00:30:33
  مدت برنامه : 00:26:47
  مدت : 27 دقیقه [قسمت] 5 [خلاصه برنامه] بانوی مهر
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:30:33
  زمان پایان : 00:52:18
  مدت برنامه : 00:21:45
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • به خاطر من
  زمان آغاز: 00:52:18
  زمان پایان : 01:13:30
  مدت برنامه : 00:21:12
  مدت : 21 دقیقه [قسمت] 4
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:13:30
  زمان پایان : 01:20:09
  مدت برنامه : 00:06:39
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه نون خ 4 - قسمت چهارم
  زمان آغاز: 01:20:09
  زمان پایان : 02:16:01
  مدت برنامه : 00:55:52
  مدت : 56 دقیقه [قسمت] 4 تکراری خلاصه : اهالی از سلمان می خواهند جاناتان را در اختیار ایشان قرار دهد اما...
 • کاریکارتون
  زمان آغاز: 02:16:12
  زمان پایان : 02:34:56
  مدت برنامه : 00:18:44
  مدت : 19 دقیقه [قسمت] 17 [خلاصه برنامه] این قسمت : کمک کردن تکراری
 • مناجات خوانی سلحشور
  زمان آغاز: 02:40:43
  زمان پایان : 03:01:04
  مدت برنامه : 00:20:21
  مدت : 20 دقیقه
 • ماه خدا
  زمان آغاز: 03:01:04
  زمان پایان : 04:34:00
  مدت برنامه : 01:32:56
  مدت : 93 دقیقه [زنده] زمان اذان صبح به افق تهران ساعت 04:37:00 می باشد . ویژه برنامه سحر
 • ادامه ماه خدا
  زمان آغاز: 04:43:04
  زمان پایان : 05:01:04
  مدت برنامه : 00:18:00
  مدت : 18 دقیقه [زنده] ویژه برنامه سحر
 • ثقلین
  زمان آغاز: 05:01:04
  زمان پایان : 06:01:04
  مدت برنامه : 01:00:00
  مدت : 60 دقیقه [زنده]
 • سخنرانی مذهبی
  زمان آغاز: 06:03:25
  زمان پایان : 06:32:36
  مدت برنامه : 00:29:11
  مدت : 29 دقیقه [قسمت] 3 [خلاصه برنامه] سخنرانی مرحوم آیت الله مصباح یزدی - موضوع : عبرت های بنی اسرائیل
 • ستارگان مسلمان
  زمان آغاز: 06:32:45
  زمان پایان : 07:04:18
  مدت برنامه : 00:31:33
  مدت : 32 دقیقه [قسمت] 1 موضوع : محمد صلاح
 • تقویم تاریخ
  زمان آغاز: 07:04:27
  زمان پایان : 07:12:51
  مدت برنامه : 00:08:24
  مدت : 8 دقیقه [قسمت] 5 وقایع تاریخی پنجم فروردین ماه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 07:12:51
  زمان پایان : 07:20:41
  مدت برنامه : 00:07:50
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • ایرانگرد 5
  زمان آغاز: 07:20:41
  زمان پایان : 08:00:43
  مدت برنامه : 00:40:02
  مدت : 40 دقیقه [قسمت] 25 [خلاصه برنامه] سفر به خراسان رضوی تکراری
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:02:05
  زمان پایان : 08:14:36
  مدت برنامه : 00:12:31
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مردم دوست داشتنی
  زمان آغاز: 08:14:36
  زمان پایان : 08:56:25
  مدت برنامه : 00:41:49
  مدت : 44 دقیقه تکراری خلاصه ویژه برنامه افطار
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:56:25
  زمان پایان : 09:10:19
  مدت برنامه : 00:13:54
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه نون خ 4 - قسمت چهارم
  زمان آغاز: 09:10:19
  زمان پایان : 10:06:08
  مدت برنامه : 00:55:49
  مدت : 56 دقیقه [قسمت] 4 تکراری خلاصه : اهالی از سلمان می خواهند جاناتان را در اختیار ایشان قرار دهد اما...
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:06:08
  زمان پایان : 10:16:59
  مدت برنامه : 00:10:51
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • قهرمانان معمولی
  زمان آغاز: 10:16:59
  زمان پایان : 10:43:46
  مدت برنامه : 00:26:47
  مدت : 27 دقیقه [قسمت] 5 [خلاصه برنامه] بانوی مهر تکراری
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:43:46
  زمان پایان : 10:50:03
  مدت برنامه : 00:06:17
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:54:58
  زمان پایان : 11:00:26
  مدت برنامه : 00:05:28
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • امت قرآن
  زمان آغاز: 11:00:26
  زمان پایان : 11:55:54
  مدت برنامه : 00:55:28
  مدت : 60 دقیقه ترتیل خوانی قرآن کریم جزء سوم در کشورهای مسلمان سوریه - حرم مطهر حضرت رقیه (س)
 • سخنرانی حجت الاسلام رفیعی
  زمان آغاز: 12:00:02
  زمان پایان : 12:09:10
  مدت برنامه : 00:09:08
  مدت : 9 دقیقه
 • مناجات - حاج منصور ارضی
  زمان آغاز: 12:19:29
  زمان پایان : 12:28:40
  مدت برنامه : 00:09:11
  مدت : 9 دقیقه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 12:28:40
  زمان پایان : 12:33:58
  مدت برنامه : 00:05:18
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • ایرانگرد 5
  زمان آغاز: 12:33:58
  زمان پایان : 13:11:50
  مدت برنامه : 00:37:52
  مدت : 38 دقیقه [قسمت] 25 [خلاصه برنامه] سفر به خراسان رضوی تکراری
 • کاریکارتون
  زمان آغاز: 13:11:59
  زمان پایان : 13:30:43
  مدت برنامه : 00:18:44
  مدت : 19 دقیقه [قسمت] 17 [خلاصه برنامه] این قسمت : کمک کردن تکراری
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:30:43
  زمان پایان : 13:43:14
  مدت برنامه : 00:12:31
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • تقویم تاریخ
  زمان آغاز: 13:43:14
  زمان پایان : 13:51:38
  مدت برنامه : 00:08:24
  مدت : 8 دقیقه [قسمت] 5 تکراری - وقایع تاریخی پنجم فروردین ماه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:51:38
  زمان پایان : 13:58:19
  مدت برنامه : 00:06:41
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • اخبار نیمروزی
  زمان آغاز: 14:00:00
  زمان پایان : 14:45:00
  مدت برنامه : 00:45:00
  مدت : 45 دقیقه [زنده] [موضوع] اخبار نیمروزی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 14:45:00
  زمان پایان : 14:59:56
  مدت برنامه : 00:14:56
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه گیل دخت
  زمان آغاز: 14:59:56
  زمان پایان : 15:49:18
  مدت برنامه : 00:49:22
  مدت : 49 دقیقه [قسمت] 40 [خلاصه برنامه] صفی الدوله برای یافتن گلنار به دنبال شخصی است که برای مزار احترام السادات حلوا پخته است و ...... تکراری
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:49:18
  زمان پایان : 16:02:35
  مدت برنامه : 00:13:17
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • سینمایی های پاور
  زمان آغاز: 16:02:35
  زمان پایان : 17:29:04
  مدت برنامه : 01:26:29
  مدت : 86 دقیقه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:29:04
  زمان پایان : 17:50:14
  مدت برنامه : 00:21:10
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مردم دوست داشتنی
  زمان آغاز: 17:50:14
  زمان پایان : 18:34:30
  مدت برنامه : 00:44:16
  مدت : 45 دقیقه [زنده]
 • درسهایی از قرآن
  زمان آغاز: 18:45:01
  زمان پایان : 19:08:26
  مدت برنامه : 00:23:25
  مدت : 23 دقیقه [خلاصه برنامه] سخنان حجت الاسلام قرائتی در موضوع " جایگاه سلام در فرهنگ اسلامی "
 • پهلوانان
  زمان آغاز: 19:13:11
  زمان پایان : 19:42:52
  مدت برنامه : 00:29:41
  مدت : 30 دقیقه [قسمت] 4 این قسمت : حاکم قلابی
 • کاریکارتون
  زمان آغاز: 19:43:01
  زمان پایان : 19:56:59
  مدت برنامه : 00:13:58
  مدت : 14 دقیقه [قسمت] 16 موضوع : کمپ اشرف
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:56:59
  زمان پایان : 20:03:27
  مدت برنامه : 00:06:28
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • ایرانگرد 5
  زمان آغاز: 20:03:27
  زمان پایان : 20:44:40
  مدت برنامه : 00:41:13
  مدت : 41 دقیقه [قسمت] 26 [خلاصه برنامه] زندگی عشایر طبیعت نشین کرمانج
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:44:40
  زمان پایان : 20:58:23
  مدت برنامه : 00:13:43
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • اخبار شبانگاهی
  زمان آغاز: 21:00:00
  زمان پایان : 21:45:00
  مدت برنامه : 00:45:00
  مدت : 45 دقیقه [زنده] [موضوع] اخبار شبانگاهی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 21:45:00
  زمان پایان : 21:59:48
  مدت برنامه : 00:14:48
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه نون خ 4 - قسمت پنجم
  زمان آغاز: 21:59:48
  زمان پایان : 22:56:42
  مدت برنامه : 00:56:54
  مدت : 57 دقیقه [قسمت] 5 خلاصه : اهالی فکر تازه ای برای جایگزین جاناتان می کنند و ...
 • کلمه
  زمان آغاز: 23:01:06
  زمان پایان : 23:51:06
  مدت برنامه : 00:50:00
  مدت : 50 دقیقه [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 23:51:06
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:08:53
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001

اخبار برنامه ها

آرشیو خبر

قطعات کوتاه

آرشیو قسمت ها