• میزگرد اقتصادی
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:19:00
  مدت برنامه : 00:19:00
  مدت : 90 دقیقه [زنده]
 • روضه رضوان
  زمان آغاز: 00:19:37
  زمان پایان : 00:33:47
  مدت برنامه : 00:14:10
  مدت : 14 دقیقه بازپخش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:33:47
  زمان پایان : 00:42:22
  مدت برنامه : 00:08:35
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه داستانی رخنه - خلاصه قسمت های 23 الی 27
  زمان آغاز: 00:42:22
  زمان پایان : 01:17:08
  مدت برنامه : 00:34:46
  مدت : 35 دقیقه بازپخش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:17:08
  زمان پایان : 01:28:35
  مدت برنامه : 00:11:27
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • روضه رضوان
  زمان آغاز: 01:28:35
  زمان پایان : 01:43:49
  مدت برنامه : 00:15:14
  مدت : 15 دقیقه [خلاصه برنامه] گزارش ارسالی از مکه مکرمه_مناسک حج(1403)
 • سخنرانی آیت الله جوادی آملی
  زمان آغاز: 01:45:04
  زمان پایان : 02:13:45
  مدت برنامه : 00:28:41
  مدت : 29 دقیقه [قسمت] 21 [خلاصه برنامه] تفسیر سوره مبارکه "مریم "_ آیت الله جوادی آملی
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 02:13:56
  زمان پایان : 03:00:17
  مدت برنامه : 00:46:21
  مدت : 46 دقیقه [موضوع] قبل از اذان و نماز
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 03:01:00
  زمان پایان : 03:18:26
  مدت برنامه : 00:17:26
  مدت : 17 دقیقه [موضوع] اذان و نماز
 • یکی بود یکی نبود
  زمان آغاز: 03:20:44
  زمان پایان : 03:50:47
  مدت برنامه : 00:30:03
  مدت : 30 دقیقه [قسمت] 9 [خلاصه برنامه] نقل خاطراتی از زندگی " شهید احمد ساربان نژاد " از زبان خانواده و همرزمان شهید
 • اقوام ایرانی
  زمان آغاز: 03:52:19
  زمان پایان : 04:40:20
  مدت برنامه : 00:48:01
  مدت : 48 دقیقه [قسمت] 7 فرهنگ و آداب و رسوم اقوام ایرانی
 • بی کرانه
  زمان آغاز: 04:41:17
  زمان پایان : 05:29:02
  مدت برنامه : 00:47:45
  مدت : 48 دقیقه [قسمت] 43 ماهیگیری سنتی جزیره هنگام
 • روضه رضوان
  زمان آغاز: 05:29:12
  زمان پایان : 05:37:37
  مدت برنامه : 00:08:25
  مدت : 8 دقیقه [قسمت] 11 کاروان جانبازان - سرزمین عرفات
 • آفتاب شرقی
  زمان آغاز: 05:39:58
  زمان پایان : 05:59:05
  مدت برنامه : 00:19:07
  مدت : 19 دقیقه [قسمت] 1 باز پخش - کارشناس : خانم دکتر فیاض بخش - موضوع : زندگی توحیدی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 06:01:08
  زمان پایان : 06:06:56
  مدت برنامه : 00:05:48
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • صبح بخیر ایران
  زمان آغاز: 06:06:56
  زمان پایان : 07:53:24
  مدت برنامه : 01:46:28
  مدت : 106 دقیقه [زنده]
 • اخبار صبحگاهی
  زمان آغاز: 08:00:00
  زمان پایان : 08:30:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت : 30 دقیقه [زنده] [موضوع] اخبار صبحگاهی
 • تقویم تاریخ
  زمان آغاز: 08:31:15
  زمان پایان : 08:39:32
  مدت برنامه : 00:08:17
  مدت : 8 دقیقه [قسمت] 27 وقایع تاریخی 27 خرداد ماه
 • ایستگاه سلامت
  زمان آغاز: 08:39:42
  زمان پایان : 08:54:44
  مدت برنامه : 00:15:02
  مدت : 15 دقیقه [مجری] حسام خضری [خلاصه برنامه] در خصوص اهمیت اهدای خون
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:54:44
  زمان پایان : 09:01:04
  مدت برنامه : 00:06:20
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • ایران ما
  زمان آغاز: 09:01:04
  زمان پایان : 10:54:25
  مدت برنامه : 01:53:21
  مدت : 113 دقیقه [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:54:25
  زمان پایان : 11:02:21
  مدت برنامه : 00:07:56
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه داستانی رخنه - خلاصه قسمت های 23 الی 27
  زمان آغاز: 11:02:21
  زمان پایان : 11:35:03
  مدت برنامه : 00:32:42
  مدت : 33 دقیقه بازپخش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 11:35:03
  زمان پایان : 11:42:11
  مدت برنامه : 00:07:08
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • روضه رضوان
  زمان آغاز: 11:42:11
  زمان پایان : 11:57:25
  مدت برنامه : 00:15:14
  مدت : 15 دقیقه [خلاصه برنامه] گزارش ارسالی از مکه مکرمه_مناسک حج(1403)
 • تلاوت قرآن کریم
  زمان آغاز: 11:58:58
  زمان پایان : 12:04:11
  مدت برنامه : 00:05:13
  مدت : 5 دقیقه [خلاصه برنامه] تلاوت قرآن کریم تلاوت سوره مبارکه حدید آیات 1 تا 6 - قاری : سعید پرویزی
 • نماز جماعت ظهر
  زمان آغاز: 12:09:12
  زمان پایان : 12:17:27
  مدت برنامه : 00:08:15
  مدت : 8 دقیقه [خلاصه برنامه] نمازجماعت ظهر نماز جماعت ظهر به امامت آیت الله نوری همدانی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 12:19:05
  زمان پایان : 12:26:11
  مدت برنامه : 00:07:06
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • آفتاب شرقی
  زمان آغاز: 12:26:11
  زمان پایان : 12:48:27
  مدت برنامه : 00:22:16
  مدت : 22 دقیقه [قسمت] 2 کارشناس : خانم دکتر فیاض بخش - موضوع : زندگی توحیدی
 • مکث
  زمان آغاز: 12:49:03
  زمان پایان : 12:57:52
  مدت برنامه : 00:08:49
  مدت : 9 دقیقه بازپخش
 • ایران دوست داشتنی - جیرفت
  زمان آغاز: 13:00:38
  زمان پایان : 13:47:16
  مدت برنامه : 00:46:38
  مدت : 47 دقیقه [موضوع] خلاصه جیرفت بازپخش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:47:16
  زمان پایان : 13:57:02
  مدت برنامه : 00:09:46
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • اخبار نیمروزی
  زمان آغاز: 14:00:00
  زمان پایان : 15:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
  مدت : 60 دقیقه [زنده] [موضوع] اخبار نیمروزی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:00:00
  زمان پایان : 15:09:15
  مدت برنامه : 00:09:15
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • ویژه دعای عرفه
  زمان آغاز: 15:09:15
  زمان پایان : 16:25:51
  مدت برنامه : 01:16:36
  مدت : 77 دقیقه
 • مستند کاندیدهای ریاست جمهوری
  زمان آغاز: 16:30:00
  زمان پایان : 17:30:36
  مدت برنامه : 01:00:36
  مدت : 30 دقیقه آقای پور محمدی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:30:36
  زمان پایان : 17:40:15
  مدت برنامه : 00:09:39
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • ایران دوست داشتنی
  زمان آغاز: 17:40:15
  زمان پایان : 18:52:30
  مدت برنامه : 01:12:15
  مدت : 72 دقیقه
 • سفر رئیس جمهور شهید به استان گلستان
  زمان آغاز: 18:56:31
  زمان پایان : 19:22:11
  مدت برنامه : 00:25:40
  مدت : 26 دقیقه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:22:11
  زمان پایان : 19:29:05
  مدت برنامه : 00:06:54
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • تلاوت قرآن کریم
  زمان آغاز: 19:33:46
  زمان پایان : 19:42:05
  مدت برنامه : 00:08:19
  مدت : 8 دقیقه [خلاصه برنامه] سوره اسراء آیات 9 تا 15
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:49:12
  زمان پایان : 20:00:38
  مدت برنامه : 00:11:26
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • جریان
  زمان آغاز: 20:00:38
  زمان پایان : 20:45:28
  مدت برنامه : 00:44:50
  مدت : 45 دقیقه [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:45:28
  زمان پایان : 20:56:54
  مدت برنامه : 00:11:26
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • اخبار شبانگاهی
  زمان آغاز: 21:00:00
  زمان پایان : 21:55:00
  مدت برنامه : 00:55:00
  مدت : 55 دقیقه [زنده] [موضوع] اخبار شبانگاهی
 • مجموعه داستانی رخنه - قسمت بیست و هشتم
  زمان آغاز: 21:59:01
  زمان پایان : 22:44:30
  مدت برنامه : 00:45:29
  مدت :45 دقیقه [قسمت] 28
 • میزگرد اقتصادی
  زمان آغاز: 22:45:00
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 01:14:59
  مدت : 90 دقیقه [زنده]

اخبار برنامه ها

آرشیو خبر

قطعات کوتاه

آرشیو قسمت ها