• مستند روشا
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:26:39
  مدت برنامه : 00:26:39
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:26:39
  زمان پایان : 00:46:45
  مدت برنامه : 00:20:06
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • امیدیه
  زمان آغاز: 00:46:45
  زمان پایان : 01:31:16
  مدت برنامه : 00:44:31
  مدت : 45 دقیقه تولید کننده میکرو خازن های صنعتی کار آفرین
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:31:16
  زمان پایان : 01:38:04
  مدت برنامه : 00:06:48
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه داستانی باب المراد
  زمان آغاز: 01:38:04
  زمان پایان : 02:20:04
  مدت برنامه : 00:42:00
  مدت : 42 دقیقه [قسمت] 22
 • مستند کهن ترین سرزمین
  زمان آغاز: 02:21:21
  زمان پایان : 03:06:01
  مدت برنامه : 00:44:40
  مدت : 45 دقیقه مردم روستا و زندگی ساده آنها
 • نگاتیو
  زمان آغاز: 03:06:11
  زمان پایان : 03:17:13
  مدت برنامه : 00:11:02
  مدت : 11 دقیقه [خلاصه برنامه] مروری برخاطرات و فیلم های مستند دفاع مقدس
 • تفسیر قرآن - آیت الله جوادی آملی
  زمان آغاز: 03:17:23
  زمان پایان : 03:52:28
  مدت برنامه : 00:35:05
  مدت : 35 دقیقه [قسمت] 63 [خلاصه برنامه] تفسیر سوره مبارکه "نحل "_ آیت الله جوادی آملی
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 03:52:38
  زمان پایان : 04:38:00
  مدت برنامه : 00:45:22
  مدت : 45 دقیقه [موضوع] معارفی پیش اذان [مجری] مجید یراق بافان [خلاصه برنامه] دعا و مناجات و تلاوت قرآن پیش اذان
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 04:38:00
  زمان پایان : 04:56:27
  مدت برنامه : 00:18:27
  مدت : 18 دقیقه [موضوع] اذان و نماز [مجری] مجید یراق بافان [خلاصه برنامه] اذان صبح و نماز جماعت موذن : استاد غفاری - نماز جماعت : به امامت آیت ا... سعیدی
 • بام ایران
  زمان آغاز: 04:56:37
  زمان پایان : 05:16:47
  مدت برنامه : 00:20:10
  مدت : 20 دقیقه [قسمت] 1 آبشار ها
 • مستند پورسینا
  زمان آغاز: 05:16:57
  زمان پایان : 05:59:39
  مدت برنامه : 00:42:42
  مدت : 43 دقیقه شرح زندگی و فعالیت اجرایی و آموزشی دکتر وحید دستجردی
 • صبح بخیر ایران
  زمان آغاز: 06:05:20
  زمان پایان : 07:58:11
  مدت برنامه : 01:52:51
  مدت : 113 دقیقه [زنده]
 • اخبار صبحگاهی
  زمان آغاز: 08:00:00
  زمان پایان : 08:30:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:30:00
  زمان پایان : 08:40:56
  مدت برنامه : 00:10:56
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • میان برنامه هلال احمر
  زمان آغاز: 08:40:56
  زمان پایان : 08:46:17
  مدت برنامه : 00:05:21
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:46:17
  زمان پایان : 09:00:04
  مدت برنامه : 00:13:47
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه داستانی باب المراد
  زمان آغاز: 09:00:04
  زمان پایان : 09:42:04
  مدت برنامه : 00:42:00
  مدت : 42 دقیقه [قسمت] 22
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:50:41
  زمان پایان : 09:58:57
  مدت برنامه : 00:08:16
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مهمات
  زمان آغاز: 09:58:57
  زمان پایان : 10:29:27
  مدت برنامه : 00:30:30
  مدت : 31 دقیقه تکرار چه کسی در جنگ هشت ساله پیروز شد
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:29:27
  زمان پایان : 10:35:13
  مدت برنامه : 00:05:46
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • نقشه گنج
  زمان آغاز: 10:35:13
  زمان پایان : 10:53:36
  مدت برنامه : 00:18:23
  مدت : 18 دقیقه تکرار
 • نگاتیو
  زمان آغاز: 10:53:46
  زمان پایان : 11:08:30
  مدت برنامه : 00:14:44
  مدت : 15 دقیقه [قسمت] 33 [خلاصه برنامه] مروری برخاطرات و فیلم های مستند دفاع مقدس
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 11:08:30
  زمان پایان : 11:15:07
  مدت برنامه : 00:06:37
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • میان برنامه هلال احمر
  زمان آغاز: 11:15:07
  زمان پایان : 11:20:28
  مدت برنامه : 00:05:21
 • آفتاب شرقی
  زمان آغاز: 11:22:04
  زمان پایان : 11:44:13
  مدت برنامه : 00:22:09
  مدت : 22 دقیقه مجری : ندا ملکی کارشناس : دکتر حاجی عبدالباقی
 • تلاوت قرآن کریم
  زمان آغاز: 11:45:00
  زمان پایان : 11:52:00
  مدت برنامه : 00:07:00
  مدت : 7 دقیقه تلاوت سوره مبارکه انبیاء آیات 83 تا 90 - قاری : حمید رضا احمدی وفا
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 11:59:09
  زمان پایان : 12:10:05
  مدت برنامه : 00:10:56
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • سیمای خانواده
  زمان آغاز: 12:10:05
  زمان پایان : 13:41:30
  مدت برنامه : 01:31:25
  مدت : 91 دقیقه [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:41:30
  زمان پایان : 13:58:42
  مدت برنامه : 00:17:12
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • اخبار نیمروزی
  زمان آغاز: 14:00:00
  زمان پایان : 15:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
  [زنده] [موضوع] اخبار نیمروزی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:00:00
  زمان پایان : 15:20:42
  مدت برنامه : 00:20:42
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه داستانی باب المراد
  زمان آغاز: 15:20:42
  زمان پایان : 16:02:42
  مدت برنامه : 00:42:00
  [قسمت] 22
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 16:02:42
  زمان پایان : 16:08:15
  مدت برنامه : 00:05:33
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • ثریا
  زمان آغاز: 16:12:58
  زمان پایان : 17:12:58
  مدت برنامه : 01:00:00
  مدت : 60 دقیقه مجری : محسن مقصودی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:12:58
  زمان پایان : 17:19:13
  مدت برنامه : 00:06:15
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مستند از خاک تا افلاک
  زمان آغاز: 17:19:13
  زمان پایان : 17:39:56
  مدت برنامه : 00:20:43
  مدت : 21 دقیقه [خلاصه برنامه] مستندی از مراحل ساخت مهر نماز
 • میان برنامه هلال احمر
  زمان آغاز: 17:40:06
  زمان پایان : 17:45:27
  مدت برنامه : 00:05:21
 • تلاوت قرآن کریم
  زمان آغاز: 17:50:10
  زمان پایان : 18:01:00
  مدت برنامه : 00:10:50
  مدت : 11 دقیقه تلاوت سوره مبارکه طه آیات 11 تا 35 - قاری : قاسم مقدمی
 • نماز جماعت مغرب
  زمان آغاز: 18:06:21
  زمان پایان : 18:14:07
  مدت برنامه : 00:07:46
  مدت : 8 دقیقه نماز جماعت مغرب به امامت آیت الله اشرفی شاهرودی
 • رخ مادر
  زمان آغاز: 18:20:02
  زمان پایان : 18:43:28
  مدت برنامه : 00:23:26
  مدت : 24 دقیقه زندگی مادر شهیدان جنیدی
 • اتم
  زمان آغاز: 18:43:38
  زمان پایان : 19:28:38
  مدت برنامه : 00:45:00
  مدت : 45 دقیقه شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مهمات
  زمان آغاز: 19:28:48
  زمان پایان : 19:57:37
  مدت برنامه : 00:28:49
  مدت : 29 دقیقه
 • جریان
  زمان آغاز: 20:02:03
  زمان پایان : 20:54:13
  مدت برنامه : 00:52:10
  مدت : 52 دقیقه [زنده]
 • اخبار شبانگاهی
  زمان آغاز: 21:00:00
  زمان پایان : 22:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
  [زنده] [موضوع] اخبار شبانگاهی
 • مجموعه داستانی باب المراد
  زمان آغاز: 22:06:34
  زمان پایان : 22:56:34
  مدت برنامه : 00:50:00
  [قسمت] 23
 • پایش
  زمان آغاز: 22:59:50
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 01:00:09
  [زنده]

اخبار برنامه ها

آرشیو خبر

قطعات کوتاه

آرشیو قسمت ها