• توحید خانه
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:43:52
  مدت برنامه : 00:43:52
  مدت : 60 دقیقه [زنده] حرم مطهر رضوی کارشناس هادی وکیلی تاریخ دان
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:43:52
  زمان پایان : 00:52:10
  مدت برنامه : 00:08:18
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه کوتاه نمایشی گره ویژه دهه کرامت
  زمان آغاز: 00:52:10
  زمان پایان : 01:04:53
  مدت برنامه : 00:12:43
  مدت : 13 دقیقه ویژه دهه کرامت
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:04:53
  زمان پایان : 01:22:29
  مدت برنامه : 00:17:36
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه داستانی طعم طمع
  زمان آغاز: 01:22:29
  زمان پایان : 02:11:19
  مدت برنامه : 00:48:50
  مدت : 49 دقیقه [قسمت] 14 تکراری خلاصه : قرار است خاتون به شیراز سفر کند . فرهاد پیشنهاد می کند قبل از سفر یک مهمانی برگزار کنند و ...
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 02:17:23
  زمان پایان : 03:06:07
  مدت برنامه : 00:48:44
  مدت : 49 دقیقه [موضوع] معارفی پیش اذان [مجری] مجید یراق بافان [خلاصه برنامه] دعا و مناجات و تلاوت قرآن و ...
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 03:07:00
  زمان پایان : 03:25:29
  مدت برنامه : 00:18:29
  مدت : 18 دقیقه [موضوع] اذان و نماز [مجری] مجید یراق بافان [خلاصه برنامه] اذان صبح و نماز جماعت موذن : استاد محمد جواد پناهی - نماز جماعت : به امامت آیت الله مکارم شیرازی
 • تفسیر قرآن - آیت الله جوادی آملی
  زمان آغاز: 03:30:28
  زمان پایان : 04:06:50
  مدت برنامه : 00:36:22
  مدت : 36 دقیقه [خلاصه برنامه] تفسیر سوره مبارکه " انبیاء " - آیت الله جوادی آملی
 • معمای تاریخ
  زمان آغاز: 04:09:01
  زمان پایان : 04:24:59
  مدت برنامه : 00:15:58
  مدت : 16 دقیقه تکراری خلاصه : بررسی علل شکست ارتش ایران در برابر متفقین
 • تنهایی
  زمان آغاز: 04:25:09
  زمان پایان : 04:56:31
  مدت برنامه : 00:31:22
  مدت : 31 دقیقه [قسمت] 13 خلاصه : نگاهی به زندگی کریم چوپان جنگلهای گیلان
 • نگاتیو
  زمان آغاز: 04:56:42
  زمان پایان : 05:07:30
  مدت برنامه : 00:10:48
  مدت : 11 دقیقه [قسمت] 22 خلاصه : غواصان
 • خشت بهشت
  زمان آغاز: 05:09:58
  زمان پایان : 05:55:12
  مدت برنامه : 00:45:14
  مدت : 45 دقیقه [قسمت] 13 تکراری خلاصه : روابط معمار و انسان ها برای رسیدن به آرامش
 • سخنرانی مذهبی
  زمان آغاز: 06:01:18
  زمان پایان : 06:20:48
  مدت برنامه : 00:19:30
  مدت : 20 دقیقه [خلاصه برنامه] سخنرانی حجت الاسلام " نظافت " در موضوع : " جایگاه عقل در کلام و سیره معصومین علیهم السلام "
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 06:25:11
  زمان پایان : 06:30:24
  مدت برنامه : 00:05:13
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • ایران امروز
  زمان آغاز: 06:30:24
  زمان پایان : 07:57:55
  مدت برنامه : 01:27:31
  مدت : 88 دقیقه [زنده] مهمانان : ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻬﻤﻦ : ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺎزﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺟﻬﺎن ﺑﻮده - ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻧﺴﺐ : نویسنده - ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ : ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در ﺣﻮزه ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ
 • اخبار صبحگاهی
  زمان آغاز: 08:00:00
  زمان پایان : 08:28:35
  مدت برنامه : 00:28:35
  مدت : 30 دقیقه [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:28:35
  زمان پایان : 08:39:27
  مدت برنامه : 00:10:52
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • نماهنگ کوچه سر شور
  زمان آغاز: 08:39:27
  زمان پایان : 08:46:13
  مدت برنامه : 00:06:46
  مدت : 7 دقیقه [موضوع] کوچه سرشور به مناسبت ولادت امام رضا (ع)
 • واقعیه
  زمان آغاز: 08:48:11
  زمان پایان : 09:30:20
  مدت برنامه : 00:42:09
  مدت : 42 دقیقه [قسمت] 25 [خلاصه برنامه] موضوع : شادی تکراری
 • مستند افسون گل سرخ
  زمان آغاز: 09:34:36
  زمان پایان : 09:55:11
  مدت برنامه : 00:20:35
  مدت : 21 دقیقه شعرخوانی در وصف گل های محمدی شهر کاشان در اردیبهشت ماه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:55:11
  زمان پایان : 10:01:31
  مدت برنامه : 00:06:20
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه داستانی محاکمه
  زمان آغاز: 10:01:31
  زمان پایان : 10:50:48
  مدت برنامه : 00:49:17
  مدت : 49 دقیقه [قسمت] 23 تکرار خلاصه : دکتر احمد در دادگاه محکوم به قتل فرخی می شود ...
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:50:48
  زمان پایان : 10:58:47
  مدت برنامه : 00:07:59
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • توحید خانه
  زمان آغاز: 11:03:10
  زمان پایان : 11:56:50
  مدت برنامه : 00:53:40
  مدت : 54 دقیقه [زنده] حرم مطهر رضوی
 • اذان ظهر به وقت تهران
  زمان آغاز: 12:02:00
  زمان پایان : 12:07:13
  مدت برنامه : 00:05:13
  مدت : 5 دقیقه [خلاصه برنامه] موذن : شهید محسن حاجی حسنی کارگر
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 12:08:51
  زمان پایان : 12:16:04
  مدت برنامه : 00:07:13
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • واقعیه
  زمان آغاز: 12:16:04
  زمان پایان : 12:59:49
  مدت برنامه : 00:43:45
  مدت : 44 دقیقه [قسمت] 15 تکراری - پناه عاطفی انسان ها در هنگام مشکلات
 • نگاتیو
  زمان آغاز: 13:01:47
  زمان پایان : 13:12:35
  مدت برنامه : 00:10:48
  [قسمت] 26 خلاصه : غواصان تکراری
 • نماهنگ حس هشتم
  زمان آغاز: 13:12:35
  زمان پایان : 13:20:54
  مدت برنامه : 00:08:19
  مدت : 8 دقیقه [موضوع] حس هشتم مناسبتی ولادت امام رضا (ع)
 • مستند یک عشق مشترک
  زمان آغاز: 13:21:04
  زمان پایان : 13:41:07
  مدت برنامه : 00:20:03
  مدت : 20 دقیقه مستندی در مورد زائرین غیر ایرانی حرم مطهر رضوی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:41:07
  زمان پایان : 13:46:34
  مدت برنامه : 00:05:27
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • تقویم تاریخ
  زمان آغاز: 13:46:34
  زمان پایان : 13:55:33
  مدت برنامه : 00:08:59
  مدت : 9 دقیقه [قسمت] 10 تکراری - وقایع تاریخی 10 خرداد ماه
 • اخبار نیمروزی
  زمان آغاز: 14:00:00
  زمان پایان : 15:00:20
  مدت برنامه : 01:00:20
  مدت : 60 دقیقه [زنده]
 • مجموعه داستانی طعم طمع
  زمان آغاز: 15:00:42
  زمان پایان : 15:46:02
  مدت برنامه : 00:45:20
  مدت : 47 دقیقه [قسمت] 15 خلاصه : برای کاووس می خواهند تولد بگیرند و ...
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:54:32
  زمان پایان : 16:00:08
  مدت برنامه : 00:05:36
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مهر خواهر برادری
  زمان آغاز: 16:00:08
  زمان پایان : 16:27:26
  مدت برنامه : 00:27:18
  مدت : 27 دقیقه ویژه برنامه ولادت امام رضا (ع)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 16:30:31
  زمان پایان : 16:37:18
  مدت برنامه : 00:06:47
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • ایرانفکر
  زمان آغاز: 16:37:18
  زمان پایان : 17:13:19
  مدت برنامه : 00:36:01
  مدت : 36 دقیقه [قسمت] 14 [خلاصه برنامه] هفدهمین همایش حکمت مطهر _ تحول جایگاه زنان در گام دوم انقلاب
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:13:19
  زمان پایان : 17:20:04
  مدت برنامه : 00:06:45
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • از خوب به عالی
  زمان آغاز: 17:23:38
  زمان پایان : 17:35:35
  مدت برنامه : 00:11:57
  مدت : 12 دقیقه [قسمت] 38 [خلاصه برنامه] آقای محمدی ، کارآفرین جوان در حوزه لوستر سازی
 • رویانا
  زمان آغاز: 17:40:46
  زمان پایان : 17:47:07
  مدت برنامه : 00:06:21
  مدت : 6 دقیقه گزارشی از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:47:07
  زمان پایان : 17:59:44
  مدت برنامه : 00:12:37
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مشهد دوست داشتنی
  زمان آغاز: 17:59:44
  زمان پایان : 18:52:19
  مدت برنامه : 00:52:35
  مدت : 53 دقیقه خلاصه : داستان مهندسی و معمار ساختمانی در مشهد که گذشته مبارزاتی و بخش عمرانی مشهد در قالب داستانی زیبا بازگو می کند مهندسی که شخصیت اصلی داستان و داماد قصه است
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 18:52:19
  زمان پایان : 18:57:48
  مدت برنامه : 00:05:29
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • سکوی خدمت
  زمان آغاز: 18:57:48
  زمان پایان : 19:19:22
  مدت برنامه : 00:21:34
  مدت : 22 دقیقه حضور ورزشکاران در حرم امام رضا (ع) و پذیرایی از زائران
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:19:22
  زمان پایان : 19:25:15
  مدت برنامه : 00:05:53
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • تلاوت قرآن کریم
  زمان آغاز: 19:27:58
  زمان پایان : 19:33:57
  مدت برنامه : 00:05:59
  تلاوت سوره مبارکه ذاریات آیات 15 تا 30 - قاری : شیخ حلمی عبدالحمید الجمل
 • اذان مغرب به افق تهران
  زمان آغاز: 19:35:00
  زمان پایان : 19:40:21
  مدت برنامه : 00:05:21
  مدت : 5 دقیقه [خلاصه برنامه] موذن : استاد محمد حسین سعیدیان
 • ایران امروز
  زمان آغاز: 19:45:31
  زمان پایان : 20:34:19
  مدت برنامه : 00:48:48
  مدت : 49 دقیقه [زنده]
 • تقویم تاریخ
  زمان آغاز: 20:35:39
  زمان پایان : 20:44:38
  مدت برنامه : 00:08:59
  مدت : 9 دقیقه [قسمت] 10 تکراری - وقایع تاریخی 10 خرداد ماه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:44:38
  زمان پایان : 20:57:22
  مدت برنامه : 00:12:44
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • اخبار شبانگاهی
  زمان آغاز: 21:00:00
  زمان پایان : 22:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
  مدت : 60 دقیقه [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 22:00:00
  زمان پایان : 22:15:42
  مدت برنامه : 00:15:42
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه داستانی محاکمه
  زمان آغاز: 22:15:42
  زمان پایان : 23:06:32
  مدت برنامه : 00:50:50
  مدت : 51 دقیقه [قسمت] 24 [خلاصه برنامه] بررسی قتل تیمورتاش توسط پزشک احمدی در دادگاه
 • معمای تاریخ
  زمان آغاز: 23:07:02
  زمان پایان : 23:22:48
  مدت برنامه : 00:15:46
  مدت : 16 دقیقه
 • توحید خانه
  زمان آغاز: 23:23:45
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:36:14
  مدت : 60 دقیقه [زنده] حرم مطهر رضوی

اخبار برنامه ها

آرشیو خبر

قطعات کوتاه

آرشیو قسمت ها