• ویژه قدس
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 01:22:48
  مدت برنامه : 01:22:48
  زنده
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:22:48
  زمان پایان : 01:33:20
  مدت برنامه : 00:10:32
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • مجموعه نون خ 5
  زمان آغاز: 01:33:20
  زمان پایان : 02:32:47
  مدت برنامه : 00:59:27
  مدت برنامه 60 دقیقه - [قسمت] 11 - بازپخش
 • گیلان جان
  زمان آغاز: 02:33:21
  زمان پایان : 02:46:05
  مدت برنامه : 00:12:44
  باز پخش - مدت برنامه 13 دقیقه
 • سخنرانی آیت الله جوادی آملی
  زمان آغاز: 02:48:18
  زمان پایان : 03:24:23
  مدت برنامه : 00:36:05
  تفسیر سوره مبارکه " صافات " - آیت الله جوادی آملی
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 03:24:33
  زمان پایان : 04:04:00
  مدت برنامه : 00:39:27
  ب توجه : زمان اذان صبح به افق تهران ساعت 04:0500 می باشد .
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 04:05:00
  زمان پایان : 04:23:12
  مدت برنامه : 00:18:12
  [خلاصه برنامه] آیتم اذان و نماز
 • نگاتیو
  زمان آغاز: 04:25:15
  زمان پایان : 04:37:30
  مدت برنامه : 00:12:15
  بازپخش - مروری بر خاطرات تصویری دوران دفاع مقدس
 • مستند آخرین روزهای زمستان
  زمان آغاز: 04:40:04
  زمان پایان : 05:22:33
  مدت برنامه : 00:42:29
  مدت برنامه 43 دقیقه - [خلاصه برنامه] داستان زندگی " شهید غلامحسین افشردی(حسن باقری) " به روایت " محمد حسین مهدویان "(قسمت اول)
 • کتاب یک
  زمان آغاز: 05:23:33
  زمان پایان : 05:33:43
  مدت برنامه : 00:10:10
 • آفتاب شرقی
  زمان آغاز: 05:33:53
  زمان پایان : 05:54:52
  مدت برنامه : 00:20:59
  مدت برنامه 21 دقیقه - بازپخش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 05:54:52
  زمان پایان : 06:00:00
  مدت برنامه : 00:05:08
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • نگین مقاومت
  زمان آغاز: 06:01:18
  زمان پایان : 06:30:55
  مدت برنامه : 00:29:37
  مدت برنامه 30 دقیقه - باز پخش - حضور نیروهای فاطمیون در سوریه
 • ایران دوست داشتنی
  زمان آغاز: 06:35:19
  زمان پایان : 07:53:58
  مدت برنامه : 01:18:39
  مدت برنامه 80 دقیقه - بازپخش - ایرانشهر
 • اخبار صبحگاهی
  زمان آغاز: 08:00:00
  زمان پایان : 08:30:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  [زنده] [موضوع] اخبار صبحگاهی
 • تقویم تاریخ
  زمان آغاز: 08:30:10
  زمان پایان : 08:39:55
  مدت برنامه : 00:09:45
  مدت برنامه 19 دقیقه - وقایع تاریخی 26 فروردین ماه
 • کتاب یک
  زمان آغاز: 08:42:08
  زمان پایان : 08:51:49
  مدت برنامه : 00:09:41
  مدت برنامه 10 دقیقه - [خلاصه برنامه] همراه با مجموعه آثار نویسنده : خانم نرگس کاهانی
 • ایران ما
  زمان آغاز: 09:00:07
  زمان پایان : 10:56:16
  مدت برنامه : 01:56:09
  مدت برنامه 116 دقیقه - [زنده] [موضوع] مجله فرهنگی واجتماعی - تهیه کننده : آقای جوکار
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:56:16
  زمان پایان : 11:01:31
  مدت برنامه : 00:05:15
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • مجموعه نون خ 5
  زمان آغاز: 11:01:31
  زمان پایان : 11:58:24
  مدت برنامه : 00:56:53
  [قسمت] 11 - بازپخش
 • نماز جماعت ظهر
  زمان آغاز: 12:09:40
  زمان پایان : 12:17:55
  مدت برنامه : 00:08:15
  نماز جماعت ظهر به امامت آیت الله نوری همدانی - حرم مطهر رضوی
 • آفتاب شرقی
  زمان آغاز: 12:19:43
  زمان پایان : 12:36:30
  مدت برنامه : 00:16:47
  مدت برنامه 17 دقیقه - [موضوع] تبیین معارف اسلامی [مجری] محمد حسین صیرفی [خلاصه برنامه] بحث کارشناسی "حجت الاسلام حلوائیان " در موضوع : " نظم در آینه قرآن "
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 12:36:30
  زمان پایان : 12:43:08
  مدت برنامه : 00:06:38
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • هلال
  زمان آغاز: 12:43:08
  زمان پایان : 13:28:08
  مدت برنامه : 00:45:00
  بازپخش
 • کتاب یک
  زمان آغاز: 13:28:18
  زمان پایان : 13:35:56
  مدت برنامه : 00:07:38
  مدت برنامه 8 دقیقه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:35:56
  زمان پایان : 13:41:27
  مدت برنامه : 00:05:31
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • تقویم تاریخ
  زمان آغاز: 13:41:27
  زمان پایان : 13:51:12
  مدت برنامه : 00:09:45
  مدت برنامه 10 دقیقه - بازپخش - وقایع تاریخی 26 فروردین ماه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:51:12
  زمان پایان : 13:58:36
  مدت برنامه : 00:07:24
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • اخبار نیمروزی
  زمان آغاز: 14:00:00
  زمان پایان : 15:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
  [زنده] [موضوع] اخبار نیمروزی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:00:00
  زمان پایان : 15:15:52
  مدت برنامه : 00:15:52
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • مجموعه نون خ 5
  زمان آغاز: 15:15:52
  زمان پایان : 16:15:33
  مدت برنامه : 00:59:41
  مدت برنامه 60 دقیقه - [قسمت] 11 - بازپخش
 • سینما پیشرفت
  زمان آغاز: 16:19:48
  زمان پایان : 16:34:36
  مدت برنامه : 00:14:48
  مدت برنامه 15 دقیقه -
 • فراز
  زمان آغاز: 16:37:05
  زمان پایان : 17:12:05
  مدت برنامه : 00:35:00
  مدت برنامه 35 دقیقه
 • حماسه خوان
  زمان آغاز: 17:13:52
  زمان پایان : 18:10:12
  مدت برنامه : 00:56:20
  بازپخش - مدت برنامه 57 دقیقه - عملیات خیبر
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 18:10:12
  زمان پایان : 18:19:15
  مدت برنامه : 00:09:03
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • نگین مقاومت
  زمان آغاز: 18:19:15
  زمان پایان : 18:49:16
  مدت برنامه : 00:30:01
  مدت برنامه 30 دقیقه - [قسمت] 2 - حضور نیروهای فاطمیون در سوریه
 • اذان مغرب به افق تهران
  زمان آغاز: 18:56:00
  زمان پایان : 19:01:21
  مدت برنامه : 00:05:21
  موذن : سعیدیان
 • مستند ثریا
  زمان آغاز: 19:07:03
  زمان پایان : 19:57:03
  مدت برنامه : 00:50:00
  مدت برنامه 50 دقیقه - تهیه کننده : مقصودی
 • پایش
  زمان آغاز: 20:00:27
  زمان پایان : 20:45:01
  مدت برنامه : 00:44:34
  [زنده] - مدت برنامه 45 دقیقه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:45:01
  زمان پایان : 20:58:44
  مدت برنامه : 00:13:43
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • اخبار شبانگاهی
  زمان آغاز: 21:00:00
  زمان پایان : 21:50:00
  مدت برنامه : 00:50:00
  [زنده] [موضوع] اخبار شبانگاهی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 21:50:00
  زمان پایان : 22:02:06
  مدت برنامه : 00:12:06
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • مجموعه نون خ 5
  زمان آغاز: 22:02:06
  زمان پایان : 22:58:17
  مدت برنامه : 00:56:11
  مدت برنامه 57 دقیقه - [قسمت] 12
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 22:58:17
  زمان پایان : 23:05:46
  مدت برنامه : 00:07:29
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
 • مسابقه خانه
  زمان آغاز: 23:05:46
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:54:13
  مدت برنامه 70 دقیقه

اخبار برنامه ها

آرشیو خبر

قطعات کوتاه

آرشیو قسمت ها