• نقشه گنج
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:15:03
  مدت برنامه : 00:15:03
  مدت : 18 دقیقه [خلاصه برنامه] معرفی فرصت های کسب و کار ، کار آفرینی و خلق ثروت در روستاها - این قسمت : روستای شمس آباد در استان خوزستان در حوزه تولید و فرآوری توت فرنگی و پرورش نهال ، گل و گیاه و خدمات کشاورزی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:15:03
  زمان پایان : 00:21:42
  مدت برنامه : 00:06:39
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • جام و مردم
  زمان آغاز: 00:21:42
  زمان پایان : 01:29:55
  مدت برنامه : 01:08:13
  مدت : 69 دقیقه [زنده]
 • اقوام ایرانی
  زمان آغاز: 01:30:05
  زمان پایان : 02:10:52
  مدت برنامه : 00:40:47
  مدت : 41 دقیقه [قسمت] 3
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 02:10:52
  زمان پایان : 02:17:33
  مدت برنامه : 00:06:41
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه آزادی مشروط
  زمان آغاز: 02:17:33
  زمان پایان : 03:03:31
  مدت برنامه : 00:45:58
  مدت : 46 دقیقه [قسمت] 24 [خلاصه برنامه] فرامرز و بیژن کار جدیدی را در بیمارستان شروع می کنند و ...
 • قلب ایران
  زمان آغاز: 03:04:38
  زمان پایان : 03:54:47
  مدت برنامه : 00:50:09
  مدت : 50 دقیقه [قسمت] 5 [خلاصه برنامه] سفر به آبادان در استان خوزستان و مضیف حاج عبدالله و ...
 • نگاتیو
  زمان آغاز: 03:55:40
  زمان پایان : 04:05:48
  مدت برنامه : 00:10:08
  مدت : 10 دقیقه [خلاصه برنامه] مروری بر خاطرات شنیداری و تصویری دفاع مقدس
 • تفسیر قرآن - آیت الله جوادی آملی
  زمان آغاز: 04:08:35
  زمان پایان : 04:35:11
  مدت برنامه : 00:26:36
  مدت : 27 دقیقه [قسمت] 121 [خلاصه برنامه] تفسیر سوره مبارکه " نحل " - آیت الله جوادی آملی
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 04:35:21
  زمان پایان : 05:26:00
  مدت برنامه : 00:50:39
  مدت : 51 دقیقه [موضوع] معارفی پیش اذان [مجری] مجید یراق بافان [خلاصه برنامه] دعا و مناجات و تلاوت قرآن و . . .
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 05:26:00
  زمان پایان : 05:44:46
  مدت برنامه : 00:18:46
  مدت : 19 دقیقه [موضوع] اذان و نماز [مجری] مجید یراق بافان [خلاصه برنامه] اذان صبح و نماز جماعت موذن : استاد محمد جواد پناهی - نماز جماعت : به امامت آیت الله سعیدی
 • سخنرانی مذهبی
  زمان آغاز: 05:44:56
  زمان پایان : 06:04:28
  مدت برنامه : 00:19:32
  مدت : 20 دقیقه [موضوع] هوای نفس و وسوسه [خلاصه برنامه] سخنرانی مرحوم آیت الله مصباح - موضوع : هوای نفس و وسوسه شیطان
 • صبح بخیر ایران
  زمان آغاز: 06:09:44
  زمان پایان : 07:58:13
  مدت برنامه : 01:48:29
  مدت : 109 دقیقه [زنده] مالک شریعتی - نماینده مجلس
 • اخبار صبحگاهی
  زمان آغاز: 08:00:00
  زمان پایان : 08:29:18
  مدت برنامه : 00:29:18
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:29:18
  زمان پایان : 08:37:34
  مدت برنامه : 00:08:16
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مستند گزارشی رویان
  زمان آغاز: 08:40:57
  زمان پایان : 08:47:58
  مدت برنامه : 00:07:01
  مدت : 7 دقیقه [خلاصه برنامه] نمایشگاه قیر ، آسفالت ، عایق ها و ماشین آلات وابسته
 • مجموعه آزادی مشروط
  زمان آغاز: 08:51:21
  زمان پایان : 09:35:44
  مدت برنامه : 00:44:23
  مدت : 44 دقیقه [قسمت] 24 [خلاصه برنامه] فرامرز و بیژن کار جدیدی را در بیمارستان شروع می کنند و ...
 • نقشه گنج
  زمان آغاز: 09:36:33
  زمان پایان : 09:54:45
  مدت برنامه : 00:18:12
  مدت : 18 دقیقه [خلاصه برنامه] معرفی فرصت های کسب و کار ، کار آفرینی و خلق ثروت در روستاها - این قسمت : روستای شمس آباد در استان خوزستان در حوزه تولید و فرآوری توت فرنگی و پرورش نهال ، گل و گیاه و خدمات کشاورزی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:54:45
  زمان پایان : 10:01:08
  مدت برنامه : 00:06:23
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • رویان
  زمان آغاز: 10:01:08
  زمان پایان : 10:48:27
  مدت برنامه : 00:47:19
  مدت : 47 دقیقه [خلاصه برنامه] گفتگو با یکی از چهره های نخبه علمی کشور " دکتر قاسم عمو عابدینی " ( متخصص نانو بیوتکنولوژی ) تکراری
 • آفتاب شرقی
  زمان آغاز: 11:04:05
  زمان پایان : 11:47:09
  مدت برنامه : 00:43:04
  مدت : 43 دقیقه [زنده]
 • نماز جماعت ظهر
  زمان آغاز: 11:57:40
  زمان پایان : 12:04:17
  مدت برنامه : 00:06:37
  مدت : 7 دقیقه [خلاصه برنامه] نماز جماعت ظهر به امامت مرحوم آیت الله علوی گرگانی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 12:05:55
  زمان پایان : 12:12:10
  مدت برنامه : 00:06:15
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • نگاتیو
  زمان آغاز: 12:12:10
  زمان پایان : 12:22:22
  مدت برنامه : 00:10:12
  مدت : 10 دقیقه [مجری] محمد علی صمدی [خلاصه برنامه] مصاحبه بیژن نوباوه با رزمندگان
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 12:22:22
  زمان پایان : 12:28:35
  مدت برنامه : 00:06:13
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • سیمای خانواده
  زمان آغاز: 12:28:35
  زمان پایان : 13:42:33
  مدت برنامه : 01:13:58
  مدت : 74 دقیقه [زنده] مهدی خداپرست زواره - فوق تخصص قرنیه مسعود آلویی مدیربرق گلستان محمد رضا فلسفی مدیر خیریه اردبیل
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:42:33
  زمان پایان : 13:50:34
  مدت برنامه : 00:08:01
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • اخبار نیمروزی
  زمان آغاز: 14:00:00
  زمان پایان : 15:00:26
  مدت برنامه : 01:00:26
  [زنده] [موضوع] اخبار نیمروزی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:00:26
  زمان پایان : 15:08:12
  مدت برنامه : 00:07:46
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه آزادی مشروط
  زمان آغاز: 15:08:12
  زمان پایان : 15:51:52
  مدت برنامه : 00:43:40
  مدت : 44 دقیقه [قسمت] 24 [خلاصه برنامه] فرامرز و بیژن کار جدیدی را در بیمارستان شروع می کنند و ... تکراری
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:51:52
  زمان پایان : 15:57:18
  مدت برنامه : 00:05:26
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 16:00:36
  زمان پایان : 16:12:55
  مدت برنامه : 00:12:19
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • خانه ملت
  زمان آغاز: 16:12:55
  زمان پایان : 16:49:52
  مدت برنامه : 00:36:57
  مدت : 37 دقیقه گزارشی از عملکرد و مصوبات مجلس شورای اسلامی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 16:49:52
  زمان پایان : 16:57:45
  مدت برنامه : 00:07:53
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • گروه همخوانی امام رضا ( ع )
  زمان آغاز: 17:05:06
  زمان پایان : 17:10:11
  مدت برنامه : 00:05:05
  مدت : 5 دقیقه آستان قدس رضوی
 • اذان مغرب به افق تهران
  زمان آغاز: 17:11:00
  زمان پایان : 17:16:21
  مدت برنامه : 00:05:21
  مدت : 5 دقیقه موذن : استاد محمد حسین سعیدیان
 • نماز جماعت مغرب
  زمان آغاز: 17:16:21
  زمان پایان : 17:25:01
  مدت برنامه : 00:08:40
  مدت : 9 دقیقه [خلاصه برنامه] نماز جماعت مغرب به امامت آیت الله عبد خدایی - رواق امام خمینی ( ره ) ، حرم مطهر رضوی
 • درس هایی از قرآن
  زمان آغاز: 17:30:03
  زمان پایان : 18:00:21
  مدت برنامه : 00:30:18
  مدت : 30 دقیقه موضوع : حق مشورت در رساله حقوق امام سجاد (ع)
 • مستند گزارشی رویان
  زمان آغاز: 18:00:31
  زمان پایان : 18:06:58
  مدت برنامه : 00:06:27
  مدت : 6 دقیقه [خلاصه برنامه] نمایشگاه علوم شیلات
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 18:06:58
  زمان پایان : 18:13:44
  مدت برنامه : 00:06:46
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مستند اینجا سفارت نیست
  زمان آغاز: 18:13:44
  زمان پایان : 18:50:35
  مدت برنامه : 00:36:51
  مدت : 37 دقیقه [قسمت] 6 [خلاصه برنامه] پیامدهای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 58
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 18:56:47
  زمان پایان : 19:03:45
  مدت برنامه : 00:06:58
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • رویان
  زمان آغاز: 19:03:45
  زمان پایان : 19:51:04
  مدت برنامه : 00:47:19
  مدت : 47 دقیقه [خلاصه برنامه] گفتگو با یکی از چهره های نخبه علمی کشور " دکتر قاسم عمو عابدینی " ( متخصص نانو بیوتکنولوژی ) تکراری
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:51:04
  زمان پایان : 20:05:48
  مدت برنامه : 00:14:44
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • ایرانگرد
  زمان آغاز: 20:05:48
  زمان پایان : 20:47:02
  مدت برنامه : 00:41:14
  مدت : 42 دقیقه [قسمت] 6 [خلاصه برنامه] پارک ملی نایبند در استان بوشهر
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:47:02
  زمان پایان : 20:58:27
  مدت برنامه : 00:11:25
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • اخبار شبانگاهی
  زمان آغاز: 21:00:00
  زمان پایان : 22:00:36
  مدت برنامه : 01:00:36
  [زنده] [موضوع] اخبار شبانگاهی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 22:00:36
  زمان پایان : 22:09:41
  مدت برنامه : 00:09:05
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه گیل دخت
  زمان آغاز: 22:09:41
  زمان پایان : 23:03:06
  مدت برنامه : 00:53:25
  مدت : 53 دقیقه [قسمت] 7 اسماعیل خبر نقشه شوم شاهزاده قاجار را برای تقی خان می آورد اما ...
 • سینمایی آخرین شکوفه پاییز
  زمان آغاز: 23:03:16
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:56:43
  مدت : 90 دقیقه فیلمی در مورد زندگی و شهادت مجید شهریاری

قطعات کوتاه

آرشیو قسمت ها