• میان برنامه
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:21:55
  مدت برنامه : 00:21:55
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • راه مادری
  زمان آغاز: 00:21:55
  زمان پایان : 00:33:34
  مدت برنامه : 00:11:39
  مدت : 12 دقیقه [خلاصه برنامه] پای صحبت خانواده شهید مجید اسدی از روستای خانوک در استان کرمان
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:33:34
  زمان پایان : 00:39:05
  مدت برنامه : 00:05:31
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مستند مازرون
  زمان آغاز: 00:39:05
  زمان پایان : 01:04:57
  مدت برنامه : 00:25:52
  مدت : 26 دقیقه [خلاصه برنامه] جاذبه های گردشگری استان مازندران تکراری
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:04:57
  زمان پایان : 01:13:52
  مدت برنامه : 00:08:55
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه نون خ 3
  زمان آغاز: 01:13:52
  زمان پایان : 02:06:49
  مدت برنامه : 00:52:57
  مدت : 53 دقیقه [قسمت] 7 [خلاصه برنامه] بهادر برای خرید زمین نورالدین را به منزل سلمان می برد اما ......... تکراری
 • مجموعه سطر آخر
  زمان آغاز: 02:06:59
  زمان پایان : 02:51:42
  مدت برنامه : 00:44:43
  مدت : 45 دقیقه [خلاصه برنامه] خانم زهرا پناهی روا ، راوی کتاب گلستان یازدهم تکراری
 • تفسیر قرآن - آیت الله جوادی آملی - سحاب رحمت
  زمان آغاز: 02:54:07
  زمان پایان : 03:26:53
  مدت برنامه : 00:32:46
  مدت : 33 دقیقه [خلاصه برنامه] تفسیر سوره مبارکه سباء(آیت الله جوادی آملی)
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 03:26:53
  زمان پایان : 04:13:00
  مدت برنامه : 00:46:07
  مدت : 46 دقیقه [موضوع] معارفی پیش اذان [مجری] مجید یراق بافان [خلاصه برنامه] دعا و مناجات و تلاوت قرآن پیش اذان توجه : زمان اذان صبح به افق تهران ساعت 04:14:00 می باشد
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 04:14:00
  زمان پایان : 04:31:08
  مدت برنامه : 00:17:08
  مدت : 17 دقیقه [خلاصه برنامه] اذان صبح و نماز جماعت موذن : سید متولی عبدالعال
 • راه مادری
  زمان آغاز: 04:31:18
  زمان پایان : 04:42:57
  مدت برنامه : 00:11:39
  مدت : 12 دقیقه [خلاصه برنامه] پای صحبت خانواده شهید مجید اسدی از روستای خانوک در استان کرمان تکراری
 • میراث کهن
  زمان آغاز: 04:43:07
  زمان پایان : 05:07:25
  مدت برنامه : 00:24:18
  مدت : 24 دقیقه آشنایی با مناطق مختلف و بناهای تاریخی و دیدنی و آثار ملی استان اصفهان - این قسمت : روستای تاریخی قورتان
 • تجربه مادری
  زمان آغاز: 05:07:35
  زمان پایان : 05:30:27
  مدت برنامه : 00:22:52
  مدت : 23 دقیقه [موضوع] فرج زاده [خلاصه برنامه] پای صحبت یک مادر و تجربه های مادرانه او
 • مستند مازرون
  زمان آغاز: 05:30:37
  زمان پایان : 05:56:29
  مدت برنامه : 00:25:52
  مدت : 26 دقیقه [خلاصه برنامه] جاذبه های گردشگری استان مازندران تکراری
 • صبح بخیر ایران
  زمان آغاز: 06:04:34
  زمان پایان : 07:58:08
  مدت برنامه : 01:53:34
  مدت : 114 دقیقه [زنده]
 • اخبار صبحگاهی
  زمان آغاز: 08:00:00
  زمان پایان : 08:30:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:30:00
  زمان پایان : 08:46:14
  مدت برنامه : 00:16:14
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه نون خ 3
  زمان آغاز: 08:46:14
  زمان پایان : 09:39:21
  مدت برنامه : 00:53:07
  مدت : 53 دقیقه [قسمت] 7 [خلاصه برنامه] بهادر برای خرید زمین نورالدین را به منزل سلمان می برد اما ......... تکراری
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:39:21
  زمان پایان : 09:45:29
  مدت برنامه : 00:06:08
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • میان برنامه کمیته امداد
  زمان آغاز: 09:45:29
  زمان پایان : 09:54:39
  مدت برنامه : 00:09:10
  مدت : 9 دقیقه کارگاه صنایع دستی
 • بساز و بفروش
  زمان آغاز: 09:58:45
  زمان پایان : 10:09:00
  مدت برنامه : 00:10:15
  مدت : 10 دقیقه [قسمت] 32
 • میان برنامه مجله تصویری شیرازه
  زمان آغاز: 10:13:21
  زمان پایان : 10:19:00
  مدت برنامه : 00:05:39
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:19:00
  زمان پایان : 10:24:01
  مدت برنامه : 00:05:01
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مسابقه ایران
  زمان آغاز: 10:24:01
  زمان پایان : 11:11:24
  مدت برنامه : 00:47:23
  مدت : 47 دقیقه [قسمت] 119 تههی کننده : هاشم رضایت [مجری] شیخ زاده [خلاصه برنامه] اطلاعات عمومی تکراری
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 11:11:24
  زمان پایان : 11:27:13
  مدت برنامه : 00:15:49
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • سیمای خانواده
  زمان آغاز: 11:27:13
  زمان پایان : 12:55:51
  مدت برنامه : 01:28:38
  مدت : 89 دقیقه [زنده]
 • نماز جماعت ظهر
  زمان آغاز: 13:05:08
  زمان پایان : 13:13:23
  مدت برنامه : 00:08:15
  نماز جماعت ظهر به امامت آیت الله نوری همدانی - حرم مطهر رضوی
 • آفتاب شرقی
  زمان آغاز: 13:15:11
  زمان پایان : 13:32:18
  مدت برنامه : 00:17:07
  مدت : 17 دقیقه [موضوع] تبیین معارف اسلامی [مجری] مجید یراق بافان [خلاصه برنامه] بحث کارشناسی حجت الاسلام ثمری در شرح دعای مکارم الاخلاق
 • میان برنامه کمیته امداد
  زمان آغاز: 13:32:28
  زمان پایان : 13:41:38
  مدت برنامه : 00:09:10
  مدت : 9 دقیقه کارگاه صنایع دستی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:41:38
  زمان پایان : 13:58:37
  مدت برنامه : 00:16:59
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • اخبار نیمروزی
  زمان آغاز: 14:00:00
  زمان پایان : 15:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
  [زنده] [موضوع] اخبار نیمروزی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:00:00
  زمان پایان : 15:14:57
  مدت برنامه : 00:14:57
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه نون خ 3
  زمان آغاز: 15:14:57
  زمان پایان : 16:07:18
  مدت برنامه : 00:52:21
  مدت : 52 دقیقه [قسمت] 7 [خلاصه برنامه] بهادر برای خرید زمین نورالدین را به منزل سلمان می برد اما ......... تکراری
 • ایده طلایی
  زمان آغاز: 16:11:38
  زمان پایان : 16:20:39
  مدت برنامه : 00:09:01
  مدت : 9 دقیقه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 16:20:39
  زمان پایان : 16:28:14
  مدت برنامه : 00:07:35
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه سطر آخر
  زمان آغاز: 16:28:14
  زمان پایان : 17:05:44
  مدت برنامه : 00:37:30
  مدت : 38 دقیقه [خلاصه برنامه] مصاحبه با خانواده شهدا
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:05:44
  زمان پایان : 17:11:05
  مدت برنامه : 00:05:21
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • موج
  زمان آغاز: 17:11:05
  زمان پایان : 17:17:35
  مدت برنامه : 00:06:30
  مدت : 7 دقیقه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:17:35
  زمان پایان : 17:23:25
  مدت برنامه : 00:05:50
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • پزشکان ( پور سینا )
  زمان آغاز: 17:23:25
  زمان پایان : 18:08:31
  مدت برنامه : 00:45:06
  مدت : 45 دقیقه دکتر سیم فروش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 18:08:31
  زمان پایان : 18:20:22
  مدت برنامه : 00:11:51
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • امیدیه
  زمان آغاز: 18:20:22
  زمان پایان : 19:08:18
  مدت برنامه : 00:47:56
  مدت : 48 دقیقه
 • میان برنامه کمیته امداد
  زمان آغاز: 19:10:13
  زمان پایان : 19:19:23
  مدت برنامه : 00:09:10
  مدت : 9 دقیقه کارگاه صنایع دستی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:19:23
  زمان پایان : 19:29:40
  مدت برنامه : 00:10:17
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مسابقه رزم آوران
  زمان آغاز: 19:29:40
  زمان پایان : 20:19:40
  مدت برنامه : 00:50:00
  مدت : 50 دقیقه
 • تلاوت قرآن کریم
  زمان آغاز: 20:21:34
  زمان پایان : 20:27:08
  مدت برنامه : 00:05:34
  سوره مبارکه ابراهیم ( ع ) - آیات 35 الی 41 - قاری : حسین فردی
 • اذان مغرب به افق تهران
  زمان آغاز: 20:28:00
  زمان پایان : 20:33:10
  مدت برنامه : 00:05:10
  [خلاصه برنامه] اذان موذن : محمد حسین سبزعلی
 • رکوردداران
  زمان آغاز: 20:34:44
  زمان پایان : 20:45:41
  مدت برنامه : 00:10:57
  مدت : 11 دقیقه تولید گل و گیاه آپارتمانی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:45:41
  زمان پایان : 20:55:15
  مدت برنامه : 00:09:34
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • اخبار شبانگاهی
  زمان آغاز: 21:00:00
  زمان پایان : 22:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
  [زنده] [موضوع] اخبار شبانگاهی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 22:00:00
  زمان پایان : 22:15:10
  مدت برنامه : 00:15:10
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه نون خ 3
  زمان آغاز: 22:15:10
  زمان پایان : 23:11:27
  مدت برنامه : 00:56:17
  مدت : 56 دقیقه [قسمت] 8
 • ثریا
  زمان آغاز: 23:12:27
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:47:32
  مدت : 90 دقیقه [زنده]

اخبار برنامه ها

آرشیو خبر

قطعات کوتاه

آرشیو قسمت ها