• سرچشمه
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:17:56
  مدت برنامه : 00:17:56
  مدت : 35 دقیقه بازپخش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:17:56
  زمان پایان : 00:30:34
  مدت برنامه : 00:12:38
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مکث
  زمان آغاز: 00:30:34
  زمان پایان : 00:42:27
  مدت برنامه : 00:11:53
  مدت : 12 دقیقه سیاست استخدام نیروی مهاجر متخصص در آمریکا بازپخش
 • آسمان
  زمان آغاز: 00:46:14
  زمان پایان : 01:29:46
  مدت برنامه : 00:43:32
  مدت : 44 دقیقه روستای بالانج - ارومیه بازپخش [قسمت] 4
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:29:46
  زمان پایان : 01:40:11
  مدت برنامه : 00:10:25
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مستند ایران سیستان و بلوچستان
  زمان آغاز: 01:40:11
  زمان پایان : 02:15:14
  مدت برنامه : 00:35:03
  مدت : 35 دقیقه بازپخش سیستان و بلوچستان [قسمت] 19
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 02:15:14
  زمان پایان : 02:34:11
  مدت برنامه : 00:18:57
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه داستانی سامو بندری
  زمان آغاز: 02:34:11
  زمان پایان : 03:21:20
  مدت برنامه : 00:47:09
  مدت : 47 دقیقه یازپخش سامو بطور نا خواسته با پسر نوجوانی درگیر شده و به او ضربه زده و اورا می کشد اما .... قسمت 1
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 03:21:20
  زمان پایان : 03:28:33
  مدت برنامه : 00:07:13
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • سخنرانی آیت الله جوادی آملی - تفسیر سوره مبارکه غا
  زمان آغاز: 03:28:33
  زمان پایان : 03:40:07
  مدت برنامه : 00:11:34
  [قسمت] 12 [خلاصه برنامه] تفسیر سوره مبارکه " غافر " _ آیت الله جوادی آملی
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 03:40:17
  زمان پایان : 04:33:59
  مدت برنامه : 00:53:42
  مدت : 54 دقیقه [موضوع] تبیین معارف اسلامی [مجری] مجید یراق بافان [خلاصه برنامه] دعا و مناجات و تلاوت قرآن و . . . توجه : زمان اذان صبح به افق تهران ساعت 04:35:00 می باشد .
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 04:35:00
  زمان پایان : 04:54:01
  مدت برنامه : 00:19:01
  مدت : 19 دقیقه اذان و نماز ضبح
 • اهل سفر
  زمان آغاز: 04:54:45
  زمان پایان : 05:42:03
  مدت برنامه : 00:47:18
  مدت:47 دقیقه [قسمت] 8
 • آفتاب شرقی
  زمان آغاز: 05:43:06
  زمان پایان : 05:59:17
  مدت برنامه : 00:16:11
  مدت : 16 دقیقه باز پخش -کارشناس : آیت الله سید رحیم توکل - موضوع : مسیر بندگی [قسمت] 36
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 06:01:08
  زمان پایان : 06:13:13
  مدت برنامه : 00:12:05
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • صبح بخیر ایران
  زمان آغاز: 06:13:13
  زمان پایان : 07:57:50
  مدت برنامه : 01:44:37
  مدت : 105 دقیقه [زنده]
 • اخبار صبحگاهی
  زمان آغاز: 08:00:00
  زمان پایان : 08:27:40
  مدت برنامه : 00:27:40
  [زنده]
 • صبح بخیر ایران
  زمان آغاز: 08:27:50
  زمان پایان : 08:59:50
  مدت برنامه : 00:32:00
  مدت : 32 دقیقه [زنده]
 • تقویم تاریخ
  زمان آغاز: 09:00:00
  زمان پایان : 09:09:00
  مدت برنامه : 00:09:00
  مدت : 9 دقیقه وقایع تاریخی 9 مهر ماه [قسمت] 9
 • آسمان
  زمان آغاز: 09:09:12
  زمان پایان : 09:52:44
  مدت برنامه : 00:43:32
  مدت : 47 دقیقه ارومیه روستای بالانج بازپخش [قسمت] 4
 • ایران عزیز
  زمان آغاز: 09:52:44
  زمان پایان : 11:08:36
  مدت برنامه : 01:15:52
  مدت : 76 دقیقه زنده
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 11:08:36
  زمان پایان : 11:31:27
  مدت برنامه : 00:22:51
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • آفتاب شرقی
  زمان آغاز: 11:31:27
  زمان پایان : 11:47:52
  مدت برنامه : 00:16:25
  مدت : 16 دقیقه کارشناس : آیت الله سید رحیم توکل - موضوع : مسیر بندگی [قسمت] 37
 • نماز جماعت ظهر
  زمان آغاز: 11:58:21
  زمان پایان : 12:05:46
  مدت برنامه : 00:07:25
  مدت : 7 دقیقه نماز جماعت ظهر به امامت آیت الله خزاعی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 12:07:24
  زمان پایان : 12:20:24
  مدت برنامه : 00:13:00
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • سیمای خانواده
  زمان آغاز: 12:20:24
  زمان پایان : 13:34:57
  مدت برنامه : 01:14:33
  مدت : 75 دقیقه [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:34:57
  زمان پایان : 13:46:53
  مدت برنامه : 00:11:56
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • تقویم تاریخ
  زمان آغاز: 13:46:53
  زمان پایان : 13:55:53
  مدت برنامه : 00:09:00
  مدت : 9 دقیقه بازپخش - وقایع تاریخی 9 مهر ماه [قسمت] 9
 • اخبار نیمروزی
  زمان آغاز: 14:00:00
  زمان پایان : 15:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
  [زنده] [موضوع] اخبار نیمروزی
 • ارتباط با پنجمین دوره جایزه علمی مصطفی ( ص )
  زمان آغاز: 15:02:56
  زمان پایان : 15:22:26
  مدت برنامه : 00:19:30
  مدت : 20 دقیقه [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:22:26
  زمان پایان : 15:34:04
  مدت برنامه : 00:11:38
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه فوق سری
  زمان آغاز: 15:34:04
  زمان پایان : 16:25:26
  مدت برنامه : 00:51:22
  مدت : 51 دقیقه بدل سرهنگ نصرالهی با حضور در محل عملیات پلیس به مجرمین کمک میکند و سرهنگ نصر الهی ..... [قسمت] 1
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 16:25:26
  زمان پایان : 16:32:28
  مدت برنامه : 00:07:02
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • جشنواره خورشید
  زمان آغاز: 16:32:28
  زمان پایان : 17:07:28
  مدت برنامه : 00:35:00
  مدت : 35 دقیقه
 • ارتباط با پنجمین دوره جایزه علمی مصطفی ( ص )
  زمان آغاز: 17:07:38
  زمان پایان : 17:27:38
  مدت برنامه : 00:20:00
  مدت : 20 دقیقه [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:27:38
  زمان پایان : 17:33:49
  مدت برنامه : 00:06:11
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • کرشمه
  زمان آغاز: 17:33:49
  زمان پایان : 17:56:41
  مدت برنامه : 00:22:52
  مدت : 23 دقیقه بازپخش موسیقی نواحی - گروه استان خراسان شمالی [قسمت] 1
 • نماز جماعت مغرب
  زمان آغاز: 18:10:32
  زمان پایان : 18:18:37
  مدت برنامه : 00:08:05
  مدت : 8 دقیقه نماز جماعت مغرب به امامت حجت الاسلام والمسلمین راشد بزدی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 18:20:01
  زمان پایان : 18:28:51
  مدت برنامه : 00:08:50
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • سرچشمه
  زمان آغاز: 18:28:51
  زمان پایان : 18:59:26
  مدت برنامه : 00:30:35
  مدت : 31 دقیقه گفتگو با مهندس کاویانی رئیس دفتر شهید چمران
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 18:59:26
  زمان پایان : 19:11:55
  مدت برنامه : 00:12:29
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • آسمان
  زمان آغاز: 19:11:55
  زمان پایان : 19:58:58
  مدت برنامه : 00:47:03
  مدت : 47 دقیقه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:58:58
  زمان پایان : 20:58:24
  مدت برنامه : 00:59:26
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • اخبار شبانگاهی
  زمان آغاز: 21:00:00
  زمان پایان : 22:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
  [زنده] [موضوع] اخبار شبانگاهی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 22:00:00
  زمان پایان : 22:15:31
  مدت برنامه : 00:15:31
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه سامو بندری
  زمان آغاز: 22:15:31
  زمان پایان : 23:05:54
  مدت برنامه : 00:50:23
  مدت : 50 دقیقه قسمت 2
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 23:05:54
  زمان پایان : 23:15:53
  مدت برنامه : 00:09:59
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • کرشمه
  زمان آغاز: 23:15:53
  زمان پایان : 23:40:53
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت : 25 دقیقه
 • سرچشمه
  زمان آغاز: 23:43:25
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:16:34
  مدت : 31 دقیقه گفتگو با مهندس کاویانی رئیس دفتر شهید چمران بازپخش

اخبار برنامه ها

آرشیو خبر

قطعات کوتاه

آرشیو قسمت ها