• ادامه گزیده ثریا
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:45:06
  مدت برنامه : 00:45:06
  مدت : 60 دقیقه تکراری
 • مداحی حاج مهدی سلحشور
  زمان آغاز: 00:45:16
  زمان پایان : 01:04:45
  مدت برنامه : 00:19:29
  مدت : 20 دقیقه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:04:45
  زمان پایان : 01:11:46
  مدت برنامه : 00:07:01
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • میراث مرثیه
  زمان آغاز: 01:11:46
  زمان پایان : 02:01:43
  مدت برنامه : 00:49:57
  مدت : 50 دقیقه [خلاصه برنامه] شرح حالی از شاعر صاحب نام اهل بیت علیهم السلام "محتشم کاشانی "
 • مستند داستانی پرده خوان
  زمان آغاز: 02:03:20
  زمان پایان : 02:55:53
  مدت برنامه : 00:52:33
  مدت : 53 دقیقه تکراری
 • مستند چهار پایه
  زمان آغاز: 02:59:59
  زمان پایان : 03:27:27
  مدت برنامه : 00:27:28
  مدت : 28 دقیقه [قسمت] 1 تکراری
 • تفسیر قرآن
  زمان آغاز: 03:28:43
  زمان پایان : 03:58:26
  مدت برنامه : 00:29:43
  مدت : 30 دقیقه [خلاصه برنامه] تفسیر سوره مبارکه"نحل " _آیت الله جوادی آملی
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 03:58:26
  زمان پایان : 04:42:34
  مدت برنامه : 00:44:08
  مدت : 44 دقیقه [موضوع] معارفی پیش اذان [مجری] هادی صلح جو [خلاصه برنامه] دعا و مناجات و تلاوت قرآن پیش اذان توجه : زمان اذان صبح به افق تهران ساعت 04:43:00 می باشد
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 04:43:00
  زمان پایان : 05:03:54
  مدت برنامه : 00:20:54
  مدت : 21 دقیقه [موضوع] اذان و نماز
 • مستند شیعیان نیجریه
  زمان آغاز: 05:04:04
  زمان پایان : 05:46:23
  مدت برنامه : 00:42:19
  مدت : 42 دقیقه [قسمت] 1 [خلاصه برنامه] مستندی با موضوع فعالیتهای شیخ زکزاکی و شیعیان نیجریه تکراری
 • مداحی سید مجید بنی فاطمه
  زمان آغاز: 05:46:33
  زمان پایان : 06:01:31
  مدت برنامه : 00:14:58
  [موضوع] شب نهم [خلاصه برنامه] شب نهم
 • مستند ماشاءالله نجار
  زمان آغاز: 06:02:59
  زمان پایان : 06:55:54
  مدت برنامه : 00:52:55
 • میراث مرثیه
  زمان آغاز: 07:03:52
  زمان پایان : 07:53:49
  مدت برنامه : 00:49:57
  مدت : 50 دقیقه [خلاصه برنامه] شرح حالی از شاعر صاحب نام اهل بیت علیهم السلام "محتشم کاشانی " تکراری
 • روضه خانگی
  زمان آغاز: 07:59:46
  زمان پایان : 08:41:41
  مدت برنامه : 00:41:55
  مدت : 42 دقیقه [موضوع] تکرار تکراری
 • مداحی استان ها - دزفول - تدینی
  زمان آغاز: 08:41:51
  زمان پایان : 08:49:46
  مدت برنامه : 00:07:55
  [موضوع] شب نهم [خلاصه برنامه] مداحی استان ها - دزفول - تدینی
 • روضه ممنوع
  زمان آغاز: 08:49:57
  زمان پایان : 08:57:53
  مدت برنامه : 00:07:56
  مدت : 8 دقیقه
 • حسینیه ایران
  زمان آغاز: 09:00:25
  زمان پایان : 13:08:45
  مدت برنامه : 04:08:20
  [زنده]
 • ادامه حسینیه ایران
  زمان آغاز: 13:16:19
  زمان پایان : 13:27:29
  مدت برنامه : 00:11:10
  مدت : 11 دقیقه [زنده]
 • مداحی حاج منصور ارضی
  زمان آغاز: 13:32:03
  زمان پایان : 13:42:03
  مدت برنامه : 00:10:00
 • روضه مرحوم کوثری در روز عاشورا
  زمان آغاز: 13:43:26
  زمان پایان : 13:56:54
  مدت برنامه : 00:13:28
  عزاداری در محضرامام خمینی (ره)
 • اخبار نیمروزی
  زمان آغاز: 14:00:00
  زمان پایان : 14:59:47
  مدت برنامه : 00:59:47
  [زنده] [موضوع] اخبار نیمروزی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 14:59:47
  زمان پایان : 15:08:01
  مدت برنامه : 00:08:14
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • پلاک یک
  زمان آغاز: 15:08:01
  زمان پایان : 15:13:02
  مدت برنامه : 00:05:01
  [خلاصه برنامه] مستندزمزمه های گمشده دردوردست
 • مجموعه شب دهم
  زمان آغاز: 15:15:08
  زمان پایان : 16:10:23
  مدت برنامه : 00:55:15
  مدت : 55 دقیقه [قسمت] 9 [خلاصه برنامه] ماموران حکومتی به دنبال برهم زدن مراسم تعزیه هستند اما ......... تکراری
 • مداحی میثم مطیعی
  زمان آغاز: 16:10:33
  زمان پایان : 16:15:47
  مدت برنامه : 00:05:14
 • مستند شیعیان نیجریه
  زمان آغاز: 16:18:52
  زمان پایان : 17:02:14
  مدت برنامه : 00:43:22
  مدت : 43 دقیقه
 • روضه خانگی
  زمان آغاز: 17:03:50
  زمان پایان : 17:46:52
  مدت برنامه : 00:43:02
  مدت : 43 دقیقه [زنده]
 • مداحی سید مجید بنی فاطمه
  زمان آغاز: 17:47:02
  زمان پایان : 17:57:02
  مدت برنامه : 00:10:00
 • طرحی برای فردا
  زمان آغاز: 17:58:25
  زمان پایان : 18:33:06
  مدت برنامه : 00:34:41
  مدت : 35 دقیقه [خلاصه برنامه] بررسی لقبهای حضرت زینب س
 • رخ مادر
  زمان آغاز: 18:33:16
  زمان پایان : 18:56:42
  مدت برنامه : 00:23:26
  مدت : 23 دقیقه
 • نو نوا
  زمان آغاز: 18:56:52
  زمان پایان : 19:03:53
  مدت برنامه : 00:07:01
  [خلاصه برنامه] مداحی حاج مهدی رسولی
 • روضه ممنوع
  زمان آغاز: 19:04:58
  زمان پایان : 19:12:54
  مدت برنامه : 00:07:56
 • حسینیه ایران
  زمان آغاز: 19:15:30
  زمان پایان : 20:19:50
  مدت برنامه : 01:04:20
  مدت : 64 دقیقه [زنده]
 • نماز جماعت مغرب
  زمان آغاز: 20:25:32
  زمان پایان : 20:34:12
  مدت برنامه : 00:08:40
  نماز جماعت مغرب به امامت آیت الله عبدخدایی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:35:36
  زمان پایان : 20:46:36
  مدت برنامه : 00:11:00
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • نو نوا
  زمان آغاز: 20:46:36
  زمان پایان : 20:53:43
  مدت برنامه : 00:07:07
  [خلاصه برنامه] گفتگوباصادق باقی زاده(شاعر)
 • اخبار شبانگاهی
  زمان آغاز: 21:00:00
  زمان پایان : 22:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
  [زنده] [موضوع] اخبار شبانگاهی
 • مراسم سوگواری حسینیه امام خمینی ( ره )
  زمان آغاز: 22:00:10
  زمان پایان : 23:14:50
  مدت برنامه : 01:14:40
  مدت : 75 دقیقه
 • مجموعه شب دهم
  زمان آغاز: 23:15:00
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:44:59
  مدت : 52 دقیقه [قسمت] 10 [خلاصه برنامه] فخرالزمان هم برای دیدن تعزیه به محل برگزاری آن می رود

اخبار برنامه ها

آرشیو خبر

قطعات کوتاه

آرشیو قسمت ها