مکث

تهیه‌کننده:

یونس محمدی

پنجشنبه ها ساعت 23
دسته بندی:

معرفی برنامه

سبک زندگی پر سرعت در دنیای مدرن، موجب شده است «عنوان» اهمیت بیشتری از متن داشته باشد. مخاطبان رهگذر، با سرعت زیاد از مقابل عناوین عبور می کنند و تکان دهنده ترین ها را، لحظاتی به خاطر می سپارند. در دنیای پر سرعت مدرن، بنا داریم اندکی مکث کنیم، میان واقعیت و حقیقت.

مکث یک مجموعه از مستند های کوتاه است که به بررسی موضوعات روز فرهنگی - سیاسی می پردازد. به عبارت دیگر، بررسی موضوعات فرهنگی با پشت پرده ی سیاسی ، خطی است که مکث دنبال می کند.

دانلود قسمت های برنامه مکث

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
دو شنبه 14 اسفند 1402 - 15:3:41
8 دقیقه
مکث
یک شنبه 13 اسفند 1402 - 14:59:25
10 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
شنبه 12 اسفند 1402 - 22:4:2
10 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
شنبه 12 اسفند 1402 - 15:0:35
10 دقیقه
مکث
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 15:6:23
5 دقیقه
مکث
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 14:59:23
10 دقیقه
مکث
تهیه کننده و راوی : محمدی
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 14:59:32
8 دقیقه
مکث
تهیه کننده و راوی : محمدی
شنبه 5 اسفند 1402 - 22:1:58
8 دقیقه
مکث
تهیه کننده و راوی : محمدی
شنبه 5 اسفند 1402 - 14:57:33
8 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
جمعه 4 اسفند 1402 - 12:54:48
9 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 15:5:28
9 دقیقه
مکث
چهار شنبه 2 اسفند 1402 - 15:4:55
9 دقیقه
مکث
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 15:2:19
9 دقیقه
مکث
تهیه کننده و اجرا : محمدی
دو شنبه 30 بهمن 1402 - 15:8:44
9 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 15:54:0
8 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 15:40:58
8 دقیقه
مکث
شنبه 28 بهمن 1402 - 22:0:24
8 دقیقه
مکث
شنبه 28 بهمن 1402 - 15:4:46
8 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
جمعه 27 بهمن 1402 - 19:9:44
8 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
جمعه 27 بهمن 1402 - 13:37:22
8 دقیقه
مکث
پنج شنبه 26 بهمن 1402 - 15:5:16
8 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 15:4:16
8 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 15:4:20
8 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
دو شنبه 23 بهمن 1402 - 15:4:5
8 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
جمعه 20 بهمن 1402 - 0:27:26
16 دقیقه
مکث
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 0:21:14
12 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
دو شنبه 16 بهمن 1402 - 0:17:55
9 دقیقه
مکث
شنبه 14 بهمن 1402 - 22:0:10
12 دقیقه
مکث
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 23:17:34
12 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 19:7:27
9 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 0:58:23
9 دقیقه
مکث
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 0:20:12
9 دقیقه
مکث
شنبه 7 بهمن 1402 - 22:0:10
9 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 23:14:41
12 دقیقه
مکث
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 16:30:20
14 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 0:38:36
14 دقیقه
مکث
شنبه 30 دی 1402 - 22:0:31
14 دقیقه
مکث
پنج شنبه 28 دی 1402 - 23:15:38
14 دقیقه
مکث
ساختار سیاسی رسانه ای ایالات متحده آمریکا
پنج شنبه 28 دی 1402 - 16:18:41
11 دقیقه
مکث
پنج شنبه 28 دی 1402 - 1:23:53
11 دقیقه
مکث
چهار شنبه 27 دی 1402 - 16:23:6
11 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
سه شنبه 26 دی 1402 - 19:54:32
11 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
سه شنبه 26 دی 1402 - 19:30:3
11 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
شنبه 23 دی 1402 - 22:0:36
11 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
شنبه 23 دی 1402 - 0:18:59
11 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
جمعه 22 دی 1402 - 19:31:52
11 دقیقه
مکث
پنج شنبه 21 دی 1402 - 23:9:58
11 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
پنج شنبه 21 دی 1402 - 1:31:25
15 دقیقه
مکث
چهار شنبه 20 دی 1402 - 0:48:49
15 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
سه شنبه 19 دی 1402 - 20:27:43
15 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
سه شنبه 19 دی 1402 - 18:56:59
15 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
سه شنبه 19 دی 1402 - 0:25:16
15 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
دو شنبه 18 دی 1402 - 12:44:42
15 دقیقه
مکث
یک شنبه 17 دی 1402 - 19:44:33
15 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
شنبه 16 دی 1402 - 22:0:1
15 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
شنبه 16 دی 1402 - 17:33:43
15 دقیقه
مکث
پنج شنبه 14 دی 1402 - 23:3:17
15 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
سه شنبه 12 دی 1402 - 0:16:46
14 دقیقه
مکث
دو شنبه 11 دی 1402 - 0:21:55
14 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
جمعه 8 دی 1402 - 13:26:26
12 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
پنج شنبه 7 دی 1402 - 23:15:8
14 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
پنج شنبه 7 دی 1402 - 1:1:46
14 دقیقه
مکث
چهار شنبه 6 دی 1402 - 0:19:18
14 دقیقه
مکث
سه شنبه 5 دی 1402 - 0:36:40
14 دقیقه
مکث
سه شنبه 5 دی 1402 - 0:22:18
14 دقیقه
مکث
یک شنبه 3 دی 1402 - 18:57:4
14 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
شنبه 2 دی 1402 - 17:48:55
14 دقیقه
مکث
شنبه 2 دی 1402 - 0:21:21
14 دقیقه
مکث
جمعه 1 دی 1402 - 13:28:49
14 دقیقه
مکث
پنج شنبه 30 آذر 1402 - 1:56:55
14 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 19:39:7
14 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 1:6:57
14 دقیقه
مکث
سه شنبه 28 آذر 1402 - 19:31:51
14 دقیقه
مکث
سه شنبه 28 آذر 1402 - 9:20:50
14 دقیقه
مکث
سه شنبه 28 آذر 1402 - 0:41:51
14 دقیقه
مکث
سه شنبه 28 آذر 1402 - 0:15:58
14 دقیقه
مکث
دو شنبه 27 آذر 1402 - 18:40:16
14 دقیقه
مکث
دو شنبه 27 آذر 1402 - 10:37:10
14 دقیقه
مکث
شنبه 25 آذر 1402 - 16:3:18
14 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
شنبه 25 آذر 1402 - 10:22:31
14 دقیقه
مکث
شنبه 25 آذر 1402 - 0:6:9
14 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
جمعه 24 آذر 1402 - 23:55:18
4 دقیقه
مکث
جمعه 24 آذر 1402 - 17:54:49
14 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
جمعه 24 آذر 1402 - 13:32:15
14 دقیقه
مکث
پنج شنبه 23 آذر 1402 - 23:53:0
6 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
پنج شنبه 23 آذر 1402 - 23:17:54
12 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
پنج شنبه 23 آذر 1402 - 0:11:16
12 دقیقه
مکث
چهار شنبه 22 آذر 1402 - 0:12:40
12 دقیقه
مکث
سه شنبه 21 آذر 1402 - 20:10:11
12 دقیقه
مکث
سه شنبه 21 آذر 1402 - 9:23:19
12 دقیقه
مکث
سه شنبه 21 آذر 1402 - 0:45:44
12 دقیقه
مکث
سه شنبه 21 آذر 1402 - 0:19:5
12 دقیقه
مکث
یک شنبه 19 آذر 1402 - 20:27:42
12 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
شنبه 18 آذر 1402 - 22:0:53
12 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
جمعه 17 آذر 1402 - 13:29:50
12 دقیقه
مکث
پنج شنبه 16 آذر 1402 - 23:19:2
12 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 11:3:51
16 دقیقه
مکث
سه شنبه 14 آذر 1402 - 0:1:48
9 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
شنبه 11 آذر 1402 - 22:0:10
16 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
جمعه 10 آذر 1402 - 13:18:27
16 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 23:16:37
16 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 11:8:48
11 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 0:22:5
11 دقیقه
مکث
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 1:0:9
11 دقیقه
مکث
سه شنبه 7 آذر 1402 - 0:33:17
11 دقیقه
مکث
دو شنبه 6 آذر 1402 - 17:56:38
11 دقیقه
مکث
شنبه 4 آذر 1402 - 22:0:22
11 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
جمعه 3 آذر 1402 - 13:31:11
11 دقیقه
مکث
پنج شنبه 2 آذر 1402 - 23:6:37
11 دقیقه
مکث
چهار شنبه 1 آذر 1402 - 19:8:46
14 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
چهار شنبه 1 آذر 1402 - 0:48:47
13 دقیقه
مکث
سه شنبه 30 آبان 1402 - 0:37:2
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
دو شنبه 29 آبان 1402 - 10:59:35
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
دو شنبه 29 آبان 1402 - 1:5:36
13 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
شنبه 27 آبان 1402 - 21:55:58
13 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
شنبه 27 آبان 1402 - 1:43:32
13 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
شنبه 27 آبان 1402 - 1:24:2
13 دقیقه
مکث
جمعه 26 آبان 1402 - 13:25:39
13 دقیقه
مکث
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 23:6:3
12 دقیقه
مکث
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 11:11:51
13 دقیقه
مکث
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 10:57:8
13 دقیقه
مکث
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 1:15:37
13 دقیقه
مکث
سه شنبه 23 آبان 1402 - 10:46:49
13 دقیقه
مکث
ساختار سیاسی رسانه ای ایالات متحده آمریکا
سه شنبه 23 آبان 1402 - 0:38:28
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
دو شنبه 22 آبان 1402 - 10:37:7
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
دو شنبه 22 آبان 1402 - 1:6:18
13 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
یک شنبه 21 آبان 1402 - 11:2:13
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
شنبه 20 آبان 1402 - 22:0:27
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
شنبه 20 آبان 1402 - 0:38:57
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
جمعه 19 آبان 1402 - 21:46:30
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
جمعه 19 آبان 1402 - 13:28:27
13 دقیقه
مکث
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 11:0:34
11 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 0:33:32
11 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
سه شنبه 16 آبان 1402 - 10:41:16
11 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
سه شنبه 16 آبان 1402 - 0:46:28
11 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
سه شنبه 16 آبان 1402 - 0:28:31
11 دقیقه
مکث
دو شنبه 15 آبان 1402 - 1:10:36
11 دقیقه
مکث
یک شنبه 14 آبان 1402 - 19:58:38
11 دقیقه
مکث
شنبه 13 آبان 1402 - 22:0:38
11 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
جمعه 12 آبان 1402 - 13:30:14
11 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
پنج شنبه 11 آبان 1402 - 23:16:26
11 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
پنج شنبه 11 آبان 1402 - 0:21:17
12 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
چهار شنبه 10 آبان 1402 - 19:43:56
12 دقیقه
مکث
سه شنبه 9 آبان 1402 - 19:49:47
2 دقیقه
مکث
سه شنبه 9 آبان 1402 - 17:44:4
2 دقیقه
مکث
سه شنبه 9 آبان 1402 - 10:20:14
2 دقیقه
مکث
سه شنبه 9 آبان 1402 - 0:26:2
12 دقیقه
مکث
دو شنبه 8 آبان 1402 - 11:10:13
12 دقیقه
مکث
دو شنبه 8 آبان 1402 - 1:25:58
12 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
یک شنبه 7 آبان 1402 - 11:4:41
12 دقیقه
مکث
شنبه 6 آبان 1402 - 0:39:30
12 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
جمعه 5 آبان 1402 - 13:25:50
12 دقیقه
مکث
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 23:17:56
12 دقیقه
مکث
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 9:58:26
2 دقیقه
مکث
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 5:37:8
3 دقیقه
مکث
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 0:1:45
13 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 19:56:44
3 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 19:2:24
3 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 11:1:19
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده و اجرا : محمدی
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 1:27:6
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده و اجرا : محمدی
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 1:2:15
13 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
سه شنبه 2 آبان 1402 - 16:12:36
3 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
سه شنبه 2 آبان 1402 - 11:7:56
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
سه شنبه 2 آبان 1402 - 0:42:54
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
سه شنبه 2 آبان 1402 - 0:23:23
13 دقیقه
مکث
دو شنبه 1 آبان 1402 - 13:34:16
3 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
دو شنبه 1 آبان 1402 - 10:58:52
13 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
دو شنبه 1 آبان 1402 - 0:51:6
13 دقیقه
مکث
یک شنبه 30 مهر 1402 - 10:48:50
13 دقیقه
مکث
یک شنبه 30 مهر 1402 - 0:38:14
13 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
شنبه 29 مهر 1402 - 22:0:10
13 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
جمعه 28 مهر 1402 - 22:57:57
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده و اجرا : محمدی
جمعه 28 مهر 1402 - 13:18:48
13 دقیقه
مکث
تهیه و اجرا : محمدی
جمعه 28 مهر 1402 - 2:18:34
13 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 23:28:18
13 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 9:27:7
16 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 0:18:26
16 دقیقه
مکث
ساختار سیاسی رسانه ای ایالات متحده آمریکا
سه شنبه 25 مهر 1402 - 11:8:44
16 دقیقه
مکث
سه شنبه 25 مهر 1402 - 0:31:27
16 دقیقه
مکث
تهیه کننده و اجرا : محمدی
دو شنبه 24 مهر 1402 - 11:12:22
16 دقیقه
مکث
تهیه کننده و اجرا : محمدی
دو شنبه 24 مهر 1402 - 1:17:40
16 دقیقه
مکث
تهیه کننده و اجرا : محمدی
دو شنبه 24 مهر 1402 - 1:2:54
16 دقیقه
مکث
تهیه کننده و اجرا : محمدی
یک شنبه 23 مهر 1402 - 20:25:14
16 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
یک شنبه 23 مهر 1402 - 0:39:27
16 دقیقه
مکث
تهیه کننده و اجرا : محمدی
شنبه 22 مهر 1402 - 22:0:10
16 دقیقه
مکث
تهیه کننده و اجرا : محمدی
شنبه 22 مهر 1402 - 9:12:14
16 دقیقه
مکث
تهیه کننده و اجرا : محمدی
شنبه 22 مهر 1402 - 0:29:56
16 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
جمعه 21 مهر 1402 - 13:27:39
16 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
پنج شنبه 20 مهر 1402 - 23:9:7
16 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
پنج شنبه 20 مهر 1402 - 19:33:32
8 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
پنج شنبه 20 مهر 1402 - 0:31:1
8 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها