مکث

تهیه‌کننده:

یونس محمدی

پنجشنبه ها ساعت 23

معرفی برنامه

سبک زندگی پر سرعت در دنیای مدرن، موجب شده است «عنوان» اهمیت بیشتری از متن داشته باشد. مخاطبان رهگذر، با سرعت زیاد از مقابل عناوین عبور می کنند و تکان دهنده ترین ها را، لحظاتی به خاطر می سپارند. در دنیای پر سرعت مدرن، بنا داریم اندکی مکث کنیم، میان واقعیت و حقیقت.

مکث یک مجموعه از مستند های کوتاه است که به بررسی موضوعات روز فرهنگی - سیاسی می پردازد. به عبارت دیگر، بررسی موضوعات فرهنگی با پشت پرده ی سیاسی ، خطی است که مکث دنبال می کند.

دانلود قسمت های برنامه مکث

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
مکث
تهیه کننده : محمدی
جمعه 1 تیر 1403 - 0:26:27
9 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
جمعه 1 تیر 1403 - 0:11:58
9 دقیقه
مکث
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 18:44:28
10 دقیقه
مکث
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 0:16:19
8 دقیقه
مکث
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 0:22:55
8 دقیقه
مکث
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 12:49:3
8 دقیقه
مکث
شنبه 26 خرداد 1403 - 4:36:42
8 دقیقه
مکث
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 21:45:10
10 دقیقه
مکث
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 4:36:21
11 دقیقه
مکث
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 16:21:35
11 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
شنبه 19 خرداد 1403 - 22:0:10
10 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
شنبه 19 خرداد 1403 - 12:39:42
11 دقیقه
مکث
شنبه 19 خرداد 1403 - 0:15:1
11 دقیقه
مکث
ساختار سیاسی رسانه ای ایالات متحده آمریکا
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 22:56:24
11 دقیقه
مکث
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 18:29:8
10 دقیقه
مکث
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 16:38:50
10 دقیقه
مکث
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 4:38:23
10 دقیقه
مکث
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 16:23:10
10 دقیقه
مکث
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 0:23:32
10 دقیقه
مکث
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 17:13:4
10 دقیقه
مکث
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 12:32:2
10 دقیقه
مکث
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 0:18:52
10 دقیقه
مکث
شنبه 12 خرداد 1403 - 22:0:41
10 دقیقه
مکث
شنبه 12 خرداد 1403 - 12:24:57
10 دقیقه
مکث
شنبه 12 خرداد 1403 - 4:37:27
10 دقیقه
مکث
جمعه 11 خرداد 1403 - 13:32:55
10 دقیقه
مکث
جمعه 11 خرداد 1403 - 7:40:27
10 دقیقه
مکث
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 13:27:13
10 دقیقه
مکث
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 21:59:50
10 دقیقه
مکث
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 20:34:13
10 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 23:7:26
10 دقیقه
مکث
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 12:32:17
10 دقیقه
مکث
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 20:5:54
10 دقیقه
مکث
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 12:32:38
10 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 12:34:46
10 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 22:0:10
10 دقیقه
مکث
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 - 0:28:2
10 دقیقه
مکث
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 16:7:38
10 دقیقه
مکث
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 13:14:16
10 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 0:19:15
10 دقیقه
مکث
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 23:53:38
6 دقیقه
مکث
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 18:2:46
10 دقیقه
مکث
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 12:26:28
10 دقیقه
مکث
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 8:40:50
10 دقیقه
مکث
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 20:42:44
10 دقیقه
مکث
تهیه کننده و راوی : محمدی
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 13:29:42
10 دقیقه
مکث
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 22:0:21
10 دقیقه
مکث
تهیه کننده و راوی : محمدی
دو شنبه 21 اسفند 1402 - 15:3:47
8 دقیقه
مکث
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 15:5:1
10 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
شنبه 19 اسفند 1402 - 15:3:13
8 دقیقه
مکث
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 15:38:9
9 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 15:3:12
9 دقیقه
مکث
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 15:5:0
10 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
دو شنبه 14 اسفند 1402 - 15:3:36
8 دقیقه
مکث
یک شنبه 13 اسفند 1402 - 14:59:25
10 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
شنبه 12 اسفند 1402 - 22:4:2
10 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
شنبه 12 اسفند 1402 - 15:0:35
10 دقیقه
مکث
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 15:6:23
5 دقیقه
مکث
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 14:59:23
10 دقیقه
مکث
تهیه کننده و راوی : محمدی
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 14:59:32
8 دقیقه
مکث
تهیه کننده و راوی : محمدی
شنبه 5 اسفند 1402 - 22:1:58
8 دقیقه
مکث
تهیه کننده و راوی : محمدی
شنبه 5 اسفند 1402 - 14:57:33
8 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
جمعه 4 اسفند 1402 - 12:54:48
9 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 15:5:28
9 دقیقه
مکث
چهار شنبه 2 اسفند 1402 - 15:4:55
9 دقیقه
مکث
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 15:2:19
9 دقیقه
مکث
تهیه کننده و اجرا : محمدی
دو شنبه 30 بهمن 1402 - 15:8:44
9 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 15:54:0
8 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 15:40:58
8 دقیقه
مکث
شنبه 28 بهمن 1402 - 22:0:24
8 دقیقه
مکث
شنبه 28 بهمن 1402 - 15:4:46
8 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
جمعه 27 بهمن 1402 - 19:9:44
8 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
جمعه 27 بهمن 1402 - 13:37:22
8 دقیقه
مکث
پنج شنبه 26 بهمن 1402 - 15:5:16
8 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 15:4:16
8 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 15:4:20
8 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
دو شنبه 23 بهمن 1402 - 15:4:5
8 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
جمعه 20 بهمن 1402 - 0:27:26
16 دقیقه
مکث
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 0:21:14
12 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
دو شنبه 16 بهمن 1402 - 0:17:55
9 دقیقه
مکث
شنبه 14 بهمن 1402 - 22:0:10
12 دقیقه
مکث
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 23:17:34
12 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 19:7:27
9 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 0:58:23
9 دقیقه
مکث
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 0:20:12
9 دقیقه
مکث
شنبه 7 بهمن 1402 - 22:0:10
9 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 23:14:41
12 دقیقه
مکث
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 16:30:20
14 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 0:38:36
14 دقیقه
مکث
شنبه 30 دی 1402 - 22:0:31
14 دقیقه
مکث
پنج شنبه 28 دی 1402 - 23:15:38
14 دقیقه
مکث
ساختار سیاسی رسانه ای ایالات متحده آمریکا
پنج شنبه 28 دی 1402 - 16:18:41
11 دقیقه
مکث
پنج شنبه 28 دی 1402 - 1:23:53
11 دقیقه
مکث
چهار شنبه 27 دی 1402 - 16:23:6
11 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
سه شنبه 26 دی 1402 - 19:54:32
11 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
سه شنبه 26 دی 1402 - 19:30:3
11 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
شنبه 23 دی 1402 - 22:0:36
11 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
شنبه 23 دی 1402 - 0:18:59
11 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
جمعه 22 دی 1402 - 19:31:52
11 دقیقه
مکث
پنج شنبه 21 دی 1402 - 23:9:58
11 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
پنج شنبه 21 دی 1402 - 1:31:25
15 دقیقه
مکث
چهار شنبه 20 دی 1402 - 0:48:49
15 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
سه شنبه 19 دی 1402 - 20:27:43
15 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
سه شنبه 19 دی 1402 - 18:56:59
15 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
سه شنبه 19 دی 1402 - 0:25:16
15 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
دو شنبه 18 دی 1402 - 12:44:42
15 دقیقه
مکث
یک شنبه 17 دی 1402 - 19:44:33
15 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
شنبه 16 دی 1402 - 22:0:1
15 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
شنبه 16 دی 1402 - 17:33:43
15 دقیقه
مکث
پنج شنبه 14 دی 1402 - 23:3:17
15 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
سه شنبه 12 دی 1402 - 0:16:46
14 دقیقه
مکث
دو شنبه 11 دی 1402 - 0:21:55
14 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
جمعه 8 دی 1402 - 13:26:26
12 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
پنج شنبه 7 دی 1402 - 23:15:8
14 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
پنج شنبه 7 دی 1402 - 1:1:46
14 دقیقه
مکث
چهار شنبه 6 دی 1402 - 0:19:18
14 دقیقه
مکث
سه شنبه 5 دی 1402 - 0:36:40
14 دقیقه
مکث
سه شنبه 5 دی 1402 - 0:22:18
14 دقیقه
مکث
یک شنبه 3 دی 1402 - 18:57:4
14 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
شنبه 2 دی 1402 - 17:48:55
14 دقیقه
مکث
شنبه 2 دی 1402 - 0:21:21
14 دقیقه
مکث
جمعه 1 دی 1402 - 13:28:49
14 دقیقه
مکث
پنج شنبه 30 آذر 1402 - 1:56:55
14 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 19:39:7
14 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 1:6:57
14 دقیقه
مکث
سه شنبه 28 آذر 1402 - 19:31:51
14 دقیقه
مکث
سه شنبه 28 آذر 1402 - 9:20:50
14 دقیقه
مکث
سه شنبه 28 آذر 1402 - 0:41:51
14 دقیقه
مکث
سه شنبه 28 آذر 1402 - 0:15:58
14 دقیقه
مکث
دو شنبه 27 آذر 1402 - 18:40:16
14 دقیقه
مکث
دو شنبه 27 آذر 1402 - 10:37:10
14 دقیقه
مکث
شنبه 25 آذر 1402 - 16:3:18
14 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
شنبه 25 آذر 1402 - 10:22:31
14 دقیقه
مکث
شنبه 25 آذر 1402 - 0:6:9
14 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
جمعه 24 آذر 1402 - 23:55:18
4 دقیقه
مکث
جمعه 24 آذر 1402 - 17:54:49
14 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
جمعه 24 آذر 1402 - 13:32:15
14 دقیقه
مکث
پنج شنبه 23 آذر 1402 - 23:53:0
6 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
پنج شنبه 23 آذر 1402 - 23:17:54
12 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
پنج شنبه 23 آذر 1402 - 0:11:16
12 دقیقه
مکث
چهار شنبه 22 آذر 1402 - 0:12:40
12 دقیقه
مکث
سه شنبه 21 آذر 1402 - 20:10:11
12 دقیقه
مکث
سه شنبه 21 آذر 1402 - 9:23:19
12 دقیقه
مکث
سه شنبه 21 آذر 1402 - 0:45:44
12 دقیقه
مکث
سه شنبه 21 آذر 1402 - 0:19:5
12 دقیقه
مکث
یک شنبه 19 آذر 1402 - 20:27:42
12 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
شنبه 18 آذر 1402 - 22:0:53
12 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
جمعه 17 آذر 1402 - 13:29:50
12 دقیقه
مکث
پنج شنبه 16 آذر 1402 - 23:19:2
12 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 11:3:51
16 دقیقه
مکث
سه شنبه 14 آذر 1402 - 0:1:48
9 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
شنبه 11 آذر 1402 - 22:0:10
16 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
جمعه 10 آذر 1402 - 13:18:27
16 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 23:16:37
16 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 11:8:48
11 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 0:22:5
11 دقیقه
مکث
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 1:0:9
11 دقیقه
مکث
سه شنبه 7 آذر 1402 - 0:33:17
11 دقیقه
مکث
دو شنبه 6 آذر 1402 - 17:56:38
11 دقیقه
مکث
شنبه 4 آذر 1402 - 22:0:22
11 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
جمعه 3 آذر 1402 - 13:31:11
11 دقیقه
مکث
پنج شنبه 2 آذر 1402 - 23:6:37
11 دقیقه
مکث
چهار شنبه 1 آذر 1402 - 19:8:46
14 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
چهار شنبه 1 آذر 1402 - 0:48:47
13 دقیقه
مکث
سه شنبه 30 آبان 1402 - 0:37:2
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
دو شنبه 29 آبان 1402 - 10:59:35
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
دو شنبه 29 آبان 1402 - 1:5:36
13 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
شنبه 27 آبان 1402 - 21:55:58
13 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
شنبه 27 آبان 1402 - 1:43:32
13 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
شنبه 27 آبان 1402 - 1:24:2
13 دقیقه
مکث
جمعه 26 آبان 1402 - 13:25:39
13 دقیقه
مکث
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 23:6:3
12 دقیقه
مکث
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 11:11:51
13 دقیقه
مکث
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 10:57:8
13 دقیقه
مکث
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 1:15:37
13 دقیقه
مکث
سه شنبه 23 آبان 1402 - 10:46:49
13 دقیقه
مکث
ساختار سیاسی رسانه ای ایالات متحده آمریکا
سه شنبه 23 آبان 1402 - 0:38:28
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
دو شنبه 22 آبان 1402 - 10:37:7
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
دو شنبه 22 آبان 1402 - 1:6:18
13 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
یک شنبه 21 آبان 1402 - 11:2:13
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
شنبه 20 آبان 1402 - 22:0:27
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
شنبه 20 آبان 1402 - 0:38:57
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
جمعه 19 آبان 1402 - 21:46:30
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
جمعه 19 آبان 1402 - 13:28:27
13 دقیقه
مکث
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 11:0:34
11 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 0:33:32
11 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
سه شنبه 16 آبان 1402 - 10:41:16
11 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
سه شنبه 16 آبان 1402 - 0:46:28
11 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
سه شنبه 16 آبان 1402 - 0:28:31
11 دقیقه
مکث
دو شنبه 15 آبان 1402 - 1:10:36
11 دقیقه
مکث
یک شنبه 14 آبان 1402 - 19:58:38
11 دقیقه
مکث
شنبه 13 آبان 1402 - 22:0:38
11 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
جمعه 12 آبان 1402 - 13:30:14
11 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
پنج شنبه 11 آبان 1402 - 23:16:26
11 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
پنج شنبه 11 آبان 1402 - 0:21:17
12 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
چهار شنبه 10 آبان 1402 - 19:43:56
12 دقیقه
مکث
سه شنبه 9 آبان 1402 - 19:49:47
2 دقیقه
مکث
سه شنبه 9 آبان 1402 - 17:44:4
2 دقیقه
مکث
سه شنبه 9 آبان 1402 - 10:20:14
2 دقیقه
مکث
سه شنبه 9 آبان 1402 - 0:26:2
12 دقیقه
مکث
دو شنبه 8 آبان 1402 - 11:10:13
12 دقیقه
مکث
دو شنبه 8 آبان 1402 - 1:25:58
12 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
یک شنبه 7 آبان 1402 - 11:4:41
12 دقیقه
مکث
شنبه 6 آبان 1402 - 0:39:30
12 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
جمعه 5 آبان 1402 - 13:25:50
12 دقیقه
مکث
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 23:17:56
12 دقیقه
مکث
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 9:58:26
2 دقیقه
مکث
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 5:37:8
3 دقیقه
مکث
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 0:1:45
13 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 19:56:44
3 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 19:2:24
3 دقیقه
مکث
تهیه کننده و مجری : محمدی
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 11:1:19
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده و اجرا : محمدی
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 1:27:6
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده و اجرا : محمدی
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 1:2:15
13 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
سه شنبه 2 آبان 1402 - 16:12:36
3 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
سه شنبه 2 آبان 1402 - 11:7:56
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
سه شنبه 2 آبان 1402 - 0:42:54
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
سه شنبه 2 آبان 1402 - 0:23:23
13 دقیقه
مکث
دو شنبه 1 آبان 1402 - 13:34:16
3 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
دو شنبه 1 آبان 1402 - 10:58:52
13 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
دو شنبه 1 آبان 1402 - 0:51:6
13 دقیقه
مکث
یک شنبه 30 مهر 1402 - 10:48:50
13 دقیقه
مکث
یک شنبه 30 مهر 1402 - 0:38:14
13 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
شنبه 29 مهر 1402 - 22:0:10
13 دقیقه
مکث
مجری : محمدی
جمعه 28 مهر 1402 - 22:57:57
13 دقیقه
مکث
تهیه کننده و اجرا : محمدی
جمعه 28 مهر 1402 - 13:18:48
13 دقیقه
مکث
تهیه و اجرا : محمدی
جمعه 28 مهر 1402 - 2:18:34
13 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 23:28:18
13 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 9:27:7
16 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 0:18:26
16 دقیقه
مکث
ساختار سیاسی رسانه ای ایالات متحده آمریکا
سه شنبه 25 مهر 1402 - 11:8:44
16 دقیقه
مکث
سه شنبه 25 مهر 1402 - 0:31:27
16 دقیقه
مکث
تهیه کننده و اجرا : محمدی
دو شنبه 24 مهر 1402 - 11:12:22
16 دقیقه
مکث
تهیه کننده و اجرا : محمدی
دو شنبه 24 مهر 1402 - 1:17:40
16 دقیقه
مکث
تهیه کننده و اجرا : محمدی
دو شنبه 24 مهر 1402 - 1:2:54
16 دقیقه
مکث
تهیه کننده و اجرا : محمدی
یک شنبه 23 مهر 1402 - 20:25:14
16 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
یک شنبه 23 مهر 1402 - 0:39:27
16 دقیقه
مکث
تهیه کننده و اجرا : محمدی
شنبه 22 مهر 1402 - 22:0:10
16 دقیقه
مکث
تهیه کننده و اجرا : محمدی
شنبه 22 مهر 1402 - 9:12:14
16 دقیقه
مکث
تهیه کننده و اجرا : محمدی
شنبه 22 مهر 1402 - 0:29:56
16 دقیقه
مکث
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
جمعه 21 مهر 1402 - 13:27:39
16 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
پنج شنبه 20 مهر 1402 - 23:9:7
16 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
پنج شنبه 20 مهر 1402 - 19:33:32
8 دقیقه
مکث
تهیه کننده : محمدی
پنج شنبه 20 مهر 1402 - 0:31:1
8 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها