• قهرمانان معمولی
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:27:43
  مدت برنامه : 00:27:43
  [قسمت] 5
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:27:43
  زمان پایان : 00:36:30
  مدت برنامه : 00:08:47
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه نون خ 5 - قسمت بیستم
  زمان آغاز: 00:36:30
  زمان پایان : 01:34:30
  مدت برنامه : 00:58:00
  مدت : 58 دقیقه [قسمت] 20
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:34:30
  زمان پایان : 01:41:15
  مدت برنامه : 00:06:45
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • بی واسطه
  زمان آغاز: 01:41:15
  زمان پایان : 02:30:25
  مدت برنامه : 00:49:10
  مدت : 49 دقیقه [قسمت] 4 [خلاصه برنامه] گفتگو با رییس اورژانس کشور
 • سخنرانی آیت الله جوادی آملی
  زمان آغاز: 02:34:07
  زمان پایان : 03:10:37
  مدت برنامه : 00:36:30
  مدت : 37 دقیقه [قسمت] 8 [خلاصه برنامه] تفسیر سوره مبارکه " صافات " - آیت الله جوادی آملی
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 03:10:47
  زمان پایان : 03:51:00
  مدت برنامه : 00:40:13
  مدت : 40 دقیقه [موضوع] معارفی پیش اذان [مجری] مجید یراق بافان [خلاصه برنامه] دعا و زمان اذان صبح به افق تهران ساعت 03:51:00 می باشد .مناجات و تلاوت قرآن و ...
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 03:51:00
  زمان پایان : 04:06:54
  مدت برنامه : 00:15:54
  مدت : 16 دقیقه [موضوع] اذان و نماز [مجری] مجید یراق بافان [خلاصه برنامه] اذان صبح و نماز جماعت
 • نگاتیو
  زمان آغاز: 04:07:50
  زمان پایان : 04:17:57
  مدت برنامه : 00:10:07
  مدت : 10 دقیقه [قسمت] 66 بازپخش - سخنان مهرداد کاظمی و گلریز در دوران دفاع مقدس
 • چراغ خونه
  زمان آغاز: 04:18:07
  زمان پایان : 04:54:04
  مدت برنامه : 00:35:57
  مدت : 36 دقیقه [قسمت]3 فرصت ها و چالش های سالمندی جمعیت
 • مستند آخرین روزهای زمستان
  زمان آغاز: 04:55:15
  زمان پایان : 05:38:19
  مدت برنامه : 00:43:04
  مدت : 43 دقیقه [قسمت] 9 [خلاصه برنامه] داستان زندگی " شهید غلامحسین افشردی ( حسن باقری ) " به روایت " محمد حسین مهدویان "
 • آفتاب شرقی
  زمان آغاز: 05:41:02
  زمان پایان : 05:57:03
  مدت برنامه : 00:16:01
  مدت : 16 دقیقه [قسمت]3 بازپخش - کارشناس : حجت الاسلام والمسلمین حسینی - موضوع : رازهای شریعت
 • نگاتیو
  زمان آغاز: 06:01:18
  زمان پایان : 06:11:25
  مدت برنامه : 00:10:07
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 06:11:25
  زمان پایان : 06:22:05
  مدت برنامه : 00:10:40
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • صبح بخیر ایران
  زمان آغاز: 06:22:05
  زمان پایان : 07:55:32
  مدت برنامه : 01:33:27
  مدت : 108 دقیقه [زنده]
 • اخبار صبحگاهی
  زمان آغاز: 08:00:00
  زمان پایان : 08:29:10
  مدت برنامه : 00:29:10
  [زنده] [موضوع] اخبار صبحگاهی
 • تقویم تاریخ
  زمان آغاز: 08:30:21
  زمان پایان : 08:40:16
  مدت برنامه : 00:09:55
  مدت : 10 دقیقه وقایع تاریخی 4 اردیبهشت
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:40:16
  زمان پایان : 08:59:05
  مدت برنامه : 00:18:49
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • ایران ما
  زمان آغاز: 08:59:05
  زمان پایان : 10:52:45
  مدت برنامه : 01:53:40
  مدت : 105 دقیقه [زنده] [موضوع] مجله فرهنگی واجتماعی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:52:45
  زمان پایان : 10:59:45
  مدت برنامه : 00:07:00
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه نون خ 5 - قسمت بیستم
  زمان آغاز: 10:59:45
  زمان پایان : 11:54:41
  مدت برنامه : 00:54:56
  مدت : 58 دقیقه [قسمت] 20
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 11:54:41
  زمان پایان : 12:02:09
  مدت برنامه : 00:07:28
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • نماز جماعت ظهر
  زمان آغاز: 12:07:21
  زمان پایان : 12:13:58
  مدت برنامه : 00:06:37
  مدت : 7 دقیقه نماز جماعت ظهر به امامت مرحوم آیت الله علوی گرگانی
 • آفتاب شرقی
  زمان آغاز: 12:15:48
  زمان پایان : 12:32:48
  مدت برنامه : 00:17:00
  مدت : 17 دقیقه [قسمت] 4 [موضوع] تبیین معارف اسلامی [مجری] محمد حسین صیرفی [خلاصه برنامه] کارشناس : حجت الاسلام والمسلمین حسینی - موضوع : رازهای شریعت
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 12:32:48
  زمان پایان : 12:40:15
  مدت برنامه : 00:07:27
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • هلال
  زمان آغاز: 12:40:15
  زمان پایان : 13:24:46
  مدت برنامه : 00:44:31
  مدت : 44 دقیقه [قسمت] 9
 • کتاب یک
  زمان آغاز: 13:28:39
  زمان پایان : 13:35:18
  مدت برنامه : 00:06:39
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:35:18
  زمان پایان : 13:46:58
  مدت برنامه : 00:11:40
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • تقویم تاریخ
  زمان آغاز: 13:46:58
  زمان پایان : 13:56:53
  مدت برنامه : 00:09:55
  مدت : 10 دقیقه بازپخش - وقایع تاریخی 4 اردیبهشت
 • اخبار نیمروزی
  زمان آغاز: 14:00:00
  زمان پایان : 15:00:14
  مدت برنامه : 01:00:14
  [زنده] [موضوع] اخبار نیمروزی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:00:14
  زمان پایان : 15:09:36
  مدت برنامه : 00:09:22
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه نون خ 5 - قسمت بیستم
  زمان آغاز: 15:09:36
  زمان پایان : 16:05:27
  مدت برنامه : 00:55:51
  مدت : 56 دقیقه [قسمت] 20
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 16:05:27
  زمان پایان : 16:13:52
  مدت برنامه : 00:08:25
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • شکرستان
  زمان آغاز: 16:13:52
  زمان پایان : 16:30:09
  مدت برنامه : 00:16:17
  مدت : 16 دقیقه کریم که بیکار شده بود دست به هر کاری می زند [قسمت] 7
 • طوفان در خانه عنکبوت
  زمان آغاز: 16:30:20
  زمان پایان : 16:42:10
  مدت برنامه : 00:11:50
  مدت : 12 دقیقه
 • ورزش و مردم
  زمان آغاز: 16:46:24
  زمان پایان : 17:22:37
  مدت برنامه : 00:36:13
  مدت : 36 دقیقه [زنده] بررسی رویدادهای ورزشی ایران و جهان
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:22:37
  زمان پایان : 17:29:18
  مدت برنامه : 00:06:41
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • بازی اختاپوس
  زمان آغاز: 17:29:18
  زمان پایان : 18:02:47
  مدت برنامه : 00:33:29
  مدت |: 33 دقیقه [قسمت] 6 مرور جنگ غزه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 18:02:47
  زمان پایان : 18:19:44
  مدت برنامه : 00:16:57
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • سلاح ایرانی
  زمان آغاز: 18:19:44
  زمان پایان : 18:50:06
  مدت برنامه : 00:30:22
  مدت : 30 دقیقه نیروی دریایی سپاه [قسمت] 2
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 18:50:06
  زمان پایان : 19:01:56
  مدت برنامه : 00:11:50
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مستند ثریا - آمریکای لاتین
  زمان آغاز: 19:12:00
  زمان پایان : 20:02:16
  مدت برنامه : 00:50:16
  مدت : 50 دقیقه [قسمت] 3 فرصت های اقتصادی برای ایران در آمریکای لاتین
 • پایش
  زمان آغاز: 20:05:33
  زمان پایان : 20:49:33
  مدت برنامه : 00:44:00
  مدت : 44 دقیقه [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:49:33
  زمان پایان : 20:58:35
  مدت برنامه : 00:09:02
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • اخبار شبانگاهی
  زمان آغاز: 21:00:00
  زمان پایان : 22:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
  [زنده] [موضوع] اخبار شبانگاهی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 22:00:00
  زمان پایان : 22:12:37
  مدت برنامه : 00:12:37
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه نون خ 5 - قسمت بیست و یکم
  زمان آغاز: 22:12:37
  زمان پایان : 23:08:45
  مدت برنامه : 00:56:08
  [قسمت] 21
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 23:08:45
  زمان پایان : 23:16:32
  مدت برنامه : 00:07:47
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • بازی اختاپوس
  زمان آغاز: 23:16:32
  زمان پایان : 23:50:27
  مدت برنامه : 00:33:55
  مدت : 34 دقیقه [قسمت] 7 نفوذ صهیونیست در آمریکا
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 23:50:27
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:09:32
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001

اخبار برنامه ها

آرشیو خبر

قطعات کوتاه

آرشیو قسمت ها