• قهرمانان معمولی
  زمان آغاز: 00:03:52
  زمان پایان : 00:28:26
  مدت برنامه : 00:24:34
  مدت : 25 دقیقه [قسمت] فعالیت فرهنگی روحانی در روستا11
 • به خاطر من
  زمان آغاز: 00:32:08
  زمان پایان : 00:52:12
  مدت برنامه : 00:20:04
  مدت : 20 دقیقه [خلاصه برنامه] توصیه های ایمنی به رانندگان
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:52:12
  زمان پایان : 01:03:28
  مدت برنامه : 00:11:16
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک300001
 • جشن رمضان ( آستان جانان )
  زمان آغاز: 01:03:28
  زمان پایان : 01:38:37
  مدت برنامه : 00:35:09
  مدت : 35 دقیقه جشن رمضان مدرسه میرزا جعفر
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:38:37
  زمان پایان : 01:43:44
  مدت برنامه : 00:05:07
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک300001
 • مجموعه نون خ 4
  زمان آغاز: 01:43:44
  زمان پایان : 02:37:46
  مدت برنامه : 00:54:02
  مدت : 54 دقیقه [قسمت] 9 مراسم خواستگاری از دختر ادریس برگزار می شود و ...
 • مناجات خوانی سلحشور
  زمان آغاز: 02:39:05
  زمان پایان : 02:59:45
  مدت برنامه : 00:20:40
  مدت : 21 دقیقه [خلاصه برنامه] مناجات خوانی سلحشور
 • ماه خدا
  زمان آغاز: 02:59:54
  زمان پایان : 04:30:00
  مدت برنامه : 01:30:06
  مدت : 90 دقیقه [زنده]توجه : زمان اذان صبح به افق تهران ساعت 04:30:00 می باشد .
 • اذان صبح به افق تهران
  زمان آغاز: 04:30:00
  زمان پایان : 04:35:20
  مدت برنامه : 00:05:20
  مدت : 50 دقیقه موذن : استاد جواد رفیعی
 • ماه خدا
  زمان آغاز: 04:36:44
  زمان پایان : 05:10:00
  مدت برنامه : 00:33:16
  مدت : 33 دقیقه زنده]
 • ثقلین
  زمان آغاز: 05:10:00
  زمان پایان : 06:10:00
  مدت برنامه : 01:00:00
  مدت : 60 دقیقه [زنده] ترتیل خوانی قرآن کریم
 • سخنرانی مذهبی
  زمان آغاز: 06:11:53
  زمان پایان : 06:41:53
  مدت برنامه : 00:30:00
  مدت : 30 دقیقه [قسمت] 8 [خلاصه برنامه] سلسله مباحث مرحوم آیت الله مصباح یزدی در موضوع"عبرت های بنی اسرائیل "
 • ستارگان مسلمان
  زمان آغاز: 06:42:02
  زمان پایان : 07:12:19
  مدت برنامه : 00:30:17
  مدت : 30 دقیقه [خلاصه برنامه] حکیم زیاش بازیکن تیم ملی مراکش و لژیونرتیم چلسی
 • تقویم تاریخ
  زمان آغاز: 07:12:28
  زمان پایان : 07:20:09
  مدت برنامه : 00:07:41
  مدت : 8 دقیقه [قسمت] 10 [خلاصه برنامه] تقویم تاریخ 10 فروردین
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 07:20:09
  زمان پایان : 07:30:38
  مدت برنامه : 00:10:29
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک300001
 • ایرانگرد 5
  زمان آغاز: 07:30:38
  زمان پایان : 08:08:40
  مدت برنامه : 00:38:02
  مدت : 38 دقیقه تکراری - معرفی روستای ریشخوار در استان خراسان
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:08:40
  زمان پایان : 08:19:05
  مدت برنامه : 00:10:25
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک300001
 • مردم دوست داشتنی
  زمان آغاز: 08:19:05
  زمان پایان : 09:03:27
  مدت برنامه : 00:44:22
  مدت : 44 دقیقه [موضوع] معرفی گروه جهادی شهید مالکوم ا [خلاصه برنامه] معرفی گروه جهادی شهید مالکوم ایکس فعال حقوق بشر
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:03:27
  زمان پایان : 09:13:39
  مدت برنامه : 00:10:12
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک300001
 • مجموعه نون خ 4
  زمان آغاز: 09:13:39
  زمان پایان : 10:10:15
  مدت برنامه : 00:56:36
  مدت : 57 دقیقه [قسمت]9 مراسم خواستگاری از دختر ادریس برگزار می شود و ...
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:10:15
  زمان پایان : 10:17:32
  مدت برنامه : 00:07:17
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک300001
 • قهرمانان معمولی
  زمان آغاز: 10:17:32
  زمان پایان : 10:42:06
  مدت برنامه : 00:24:34
  مدت : 25 دقیقه تکراری - فعالیت فرهنگی روحانی در روستا
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:42:06
  زمان پایان : 10:58:49
  مدت برنامه : 00:16:43
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک300001
 • امت قرآن
  زمان آغاز: 10:58:49
  زمان پایان : 11:56:52
  مدت برنامه : 00:58:03
  مدت : 58 دقیقه قرائت جزء های قرآن کریم
 • سخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیعی
  زمان آغاز: 11:56:52
  زمان پایان : 12:07:58
  مدت برنامه : 00:11:06
  مدت : 11 دقیقه خلاصه برنامه] سخنان حجت الاسلام دکتر رفیعی
 • مناجات
  زمان آغاز: 12:16:17
  زمان پایان : 12:27:55
  مدت برنامه : 00:11:38
  مدت : 12 دقیقه مناجات خوانی منصور ارضی
 • ایرانگرد 5
  زمان آغاز: 12:32:00
  زمان پایان : 13:10:37
  مدت برنامه : 00:38:37
  مدت : 39 دقیقه تکراری - معرفی روستای ریشخوار دراستان خراسان
 • کاریکارتون
  زمان آغاز: 13:15:07
  زمان پایان : 13:30:07
  مدت برنامه : 00:15:00
  مدت : 15 دقیقه [موضوع] روزه داری
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:30:07
  زمان پایان : 13:41:22
  مدت برنامه : 00:11:15
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک300001
 • تقویم تاریخ
  زمان آغاز: 13:41:22
  زمان پایان : 13:49:03
  مدت برنامه : 00:07:41
  مدت : 8 دقیقه [قسمت] 10 [خلاصه برنامه] تقویم تاریخ 10 فروردین
 • اخبار نیمروزی
  زمان آغاز: 14:00:00
  زمان پایان : 14:45:00
  مدت برنامه : 00:45:00
  [زنده] [موضوع] اخبار نیمروزی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 14:45:00
  زمان پایان : 15:00:35
  مدت برنامه : 00:15:35
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک300001
 • مجموعه نون خ 4
  زمان آغاز: 15:00:35
  زمان پایان : 15:58:04
  مدت برنامه : 00:57:29
  مدت : 57 دقیقه مراسم خواستگاری از دختر ادریس برگزار می شود و ...
 • سینمایی صبح آخرین وداع
  زمان آغاز: 16:01:09
  زمان پایان : 17:50:10
  مدت برنامه : 01:49:01
  مدت : 109 دقیقه ساواکو - پزشک اورژانس که پس از سالها به روستای خود بر می گرددو در یک درمانگاه مشغول به کار می شود و ...
 • مردم دوست داشتنی
  زمان آغاز: 17:53:21
  زمان پایان : 18:38:21
  مدت برنامه : 00:45:00
  مدت : 45 دقیقه [زنده]
 • درسهایی از قرآن
  زمان آغاز: 18:49:14
  زمان پایان : 19:12:23
  مدت برنامه : 00:23:09
  مدت : 23 دقیقه موضوع : اهمیت امنیت در منظر اسلام
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:12:23
  زمان پایان : 19:19:26
  مدت برنامه : 00:07:03
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک300001
 • کاریکارتون
  زمان آغاز: 19:19:26
  زمان پایان : 19:36:51
  مدت برنامه : 00:17:25
  مدت : 17 دقیقه [موضوع] سیگار و مضرات آن از قاب نمایش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:36:51
  زمان پایان : 19:57:22
  مدت برنامه : 00:20:31
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک300001
 • ایرانگرد 5
  زمان آغاز: 19:57:22
  زمان پایان : 20:43:48
  مدت برنامه : 00:46:26
  مدت : 46 دقیقه معرفی روستای ریشخوار دراستان خراسان
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:43:48
  زمان پایان : 20:55:08
  مدت برنامه : 00:11:20
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک300001
 • اخبار شبانگاهی
  زمان آغاز: 21:00:00
  زمان پایان : 21:45:00
  مدت برنامه : 00:45:00
  [زنده] [موضوع] اخبار شبانگاهی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 21:45:00
  زمان پایان : 22:01:41
  مدت برنامه : 00:16:41
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک300001
 • مجموعه گیل دخت
  زمان آغاز: 22:01:41
  زمان پایان : 22:52:06
  مدت برنامه : 00:50:25
  [قسمت] 41
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 22:52:06
  زمان پایان : 22:59:54
  مدت برنامه : 00:07:48
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک300001
 • کلمه
  زمان آغاز: 22:59:54
  زمان پایان : 23:49:54
  مدت برنامه : 00:50:00
  مدت : 50 دقیقه [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 23:49:54
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:10:05
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک300001

اخبار برنامه ها

آرشیو خبر

قطعات کوتاه

آرشیو قسمت ها