• سینمایی مسافر ری
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:20:37
  مدت برنامه : 00:20:37
  [خلاصه برنامه] زندگی حضرت عبدالعظیم حسنی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:20:37
  زمان پایان : 00:31:24
  مدت برنامه : 00:10:47
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مستند مازرون
  زمان آغاز: 00:31:24
  زمان پایان : 01:05:26
  مدت برنامه : 00:34:02
  مدت : 34 دقیقه [قسمت] 5
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:05:26
  زمان پایان : 01:15:12
  مدت برنامه : 00:09:46
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مستند شاهنامه
  زمان آغاز: 01:15:12
  زمان پایان : 01:44:31
  مدت برنامه : 00:29:19
  مدت : 29 دقیقه
 • تجربه مادری
  زمان آغاز: 01:48:15
  زمان پایان : 02:10:56
  مدت برنامه : 00:22:41
  مدت : 23 دقیقه [خلاصه برنامه] مستندی از تجربه ی مادری یک مادر موفق
 • با ایرانگرد
  زمان آغاز: 02:13:25
  زمان پایان : 02:35:32
  مدت برنامه : 00:22:07
  مدت : 22 دقیقه مستندی از طبیعت ایران
 • داستان گربه سانان
  زمان آغاز: 02:35:42
  زمان پایان : 03:11:59
  مدت برنامه : 00:36:17
  مدت : 36 دقیقه [قسمت] 2 [خلاصه برنامه] زندگی گربه سانان
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 03:11:59
  زمان پایان : 03:18:16
  مدت برنامه : 00:06:17
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • سحاب رحمت
  زمان آغاز: 03:18:16
  زمان پایان : 03:35:20
  مدت برنامه : 00:17:04
  مدت : 17 دقیقه [خلاصه برنامه] تفسیر سوره مبارکه " سباء " ( آیت الله جوادی آملی)
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 03:35:20
  زمان پایان : 04:19:00
  مدت برنامه : 00:43:40
  مدت : 43 دقیقه [موضوع] معارفی پیش اذان [مجری] مجید یراق بافان [خلاصه برنامه] دعا و مناجات و تلاوت قرآن پیش اذان توجه : زمان اذان صبح به افق تهران ساعت 04:19:00 می باشد
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 04:19:00
  زمان پایان : 04:36:49
  مدت برنامه : 00:17:49
  مدت : 18 دقیقه [موضوع] اذان و نماز [مجری] مجید یراق بافان [خلاصه برنامه] اذان صبح و نماز جماعت موذن : جواد رفیعی
 • راه مادری
  زمان آغاز: 04:38:43
  زمان پایان : 04:51:30
  مدت برنامه : 00:12:47
  مدت : 13 دقیقه کوی نیکنامان
 • میراث کهن
  زمان آغاز: 04:54:50
  زمان پایان : 05:16:49
  مدت برنامه : 00:21:59
  مدت : 22 دقیقه اصفهان کوهپایه
 • مستند مازرون
  زمان آغاز: 05:18:06
  زمان پایان : 05:47:52
  مدت برنامه : 00:29:46
  مدت : 30 دقیقه [قسمت] 5 مستندی از طبیعت مازندران
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 05:47:52
  زمان پایان : 06:00:00
  مدت برنامه : 00:12:08
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • صبح بخیر ایران
  زمان آغاز: 06:02:06
  زمان پایان : 07:58:12
  مدت برنامه : 01:56:06
  مدت : 116 دقیقه [زنده]
 • اخبار صبحگاهی
  زمان آغاز: 08:00:00
  زمان پایان : 08:30:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:30:00
  زمان پایان : 08:38:08
  مدت برنامه : 00:08:08
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مستند هنر موزه ای تجارت جهانی
  زمان آغاز: 08:47:34
  زمان پایان : 09:27:31
  مدت برنامه : 00:39:57
  مدت : 40 دقیقه [خلاصه برنامه] مستندی درباره هنرقلم زنی روی انگشتر
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:32:09
  زمان پایان : 09:38:16
  مدت برنامه : 00:06:07
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مستند پارسای خلیق
  زمان آغاز: 09:38:16
  زمان پایان : 09:51:38
  مدت برنامه : 00:13:22
  مدت : 13 دقیقه ویژه رحلت حجت الاسلام فاطمی نیا
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:56:24
  زمان پایان : 10:01:29
  مدت برنامه : 00:05:05
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • بساز و بفروش
  زمان آغاز: 10:01:29
  زمان پایان : 10:11:42
  مدت برنامه : 00:10:13
  مدت : 10 دقیقه [قسمت] 28 کارآفرینی سینی تزئینی - رافیا بافی
 • مسابقه ایران
  زمان آغاز: 10:15:27
  زمان پایان : 11:05:31
  مدت برنامه : 00:50:04
  مدت : 50 دقیقه [قسمت] 117 [خلاصه برنامه] مسابقه اطلاعات عمومی تهیه کننده : هاشم رضایت مجری : سعید شیخ زاده
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 11:12:43
  زمان پایان : 11:22:16
  مدت برنامه : 00:09:33
 • سیمای خانواده
  زمان آغاز: 11:22:16
  زمان پایان : 12:46:40
  مدت برنامه : 01:24:24
  مدت : 84 دقیقه [زنده]
 • تلاوت قرآن کریم
  زمان آغاز: 12:54:44
  زمان پایان : 13:00:13
  مدت برنامه : 00:05:29
  مدت : 5 دقیقه سوره مبارکه اسراء آیات 105 تا 111 - قاری : مسعود سیاح گرجی
 • نماز جماعت ظهر
  زمان آغاز: 13:05:12
  زمان پایان : 13:11:49
  مدت برنامه : 00:06:37
  مدت : 7 دقیقه نماز جماعت ظهر به امامت آیت الله علوی گرگانی
 • آفتاب شرقی
  زمان آغاز: 13:11:59
  زمان پایان : 13:30:41
  مدت برنامه : 00:18:42
  [مدت : 19 دقیقه موضوع] تبیین معارف اسلامی [مجری] خانم ندا ملکی [خلاصه برنامه] بحث کارشناسی خانم دکتر حاجی عبدالباقی در تفسیر قرآن کریم
 • ارتباط مستقیم با حرم شاه عبدالعظیم حسنی
  زمان آغاز: 13:30:51
  زمان پایان : 13:41:37
  مدت برنامه : 00:10:46
  مدت : 11 دقیقه [زنده] ارتباط مستقیم با حرم شاه عبدالعظیم حسنی
 • پلاک یک
  زمان آغاز: 13:41:37
  زمان پایان : 13:46:58
  مدت برنامه : 00:05:21
  مدت : 5 دقیقه گزارشی از نمایشگاه کتاب
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:46:58
  زمان پایان : 13:58:57
  مدت برنامه : 00:11:59
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • اخبار نیمروزی
  زمان آغاز: 14:00:00
  زمان پایان : 15:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
  [زنده] [موضوع] اخبار نیمروزی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:07:21
  زمان پایان : 15:16:31
  مدت برنامه : 00:09:10
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مستند روشا
  زمان آغاز: 15:16:31
  زمان پایان : 16:20:42
  مدت برنامه : 01:04:11
  مدت : 64 دقیقه [خلاصه برنامه] زندگی یک خانواده کشاورز درروستای خمده
 • ایده طلایی
  زمان آغاز: 16:24:57
  زمان پایان : 16:32:59
  مدت برنامه : 00:08:02
  مدت : 8 دقیقه [قسمت] 343 معرفی کارآفرین جوان [خلاصه برنامه] سجاد جامش
 • با ایرانگرد
  زمان آغاز: 16:33:09
  زمان پایان : 16:55:16
  مدت برنامه : 00:22:07
  مدت : 22 دقیقه مستندی از طبیعت ایران
 • چراغ خونه
  زمان آغاز: 16:55:26
  زمان پایان : 17:29:41
  مدت برنامه : 00:34:15
  مدت : 34 دقیقه [خلاصه برنامه] بررسی علل و عوامل کاهش جمعیت در ایران
 • موج
  زمان آغاز: 17:29:51
  زمان پایان : 17:35:31
  مدت برنامه : 00:05:40
  مدت : 6 دقیقه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:35:31
  زمان پایان : 17:41:02
  مدت برنامه : 00:05:31
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • امیدیه
  زمان آغاز: 17:41:02
  زمان پایان : 18:28:38
  مدت برنامه : 00:47:36
  مدت : 48 دقیقه [زنده] ارتباط مستقیم با نمایشگاه کتاب - مصلی تهران
 • پزشکان ( پور سینا )
  زمان آغاز: 18:32:45
  زمان پایان : 19:16:20
  مدت برنامه : 00:43:35
  مدت : 44 دقیقه مستند پرتره زندگی دکتر باقر لنکرانی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:20:49
  زمان پایان : 19:33:19
  مدت برنامه : 00:12:30
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • رزم آوران
  زمان آغاز: 19:33:19
  زمان پایان : 20:17:25
  مدت برنامه : 00:44:06
  مدت : 44 دقیقه [خلاصه برنامه] رقابت رزم آوران در مسابقه رزمی و عملیات نظامی
 • رکوردداران
  زمان آغاز: 20:32:00
  زمان پایان : 20:43:45
  مدت برنامه : 00:11:45
  مدت : 12 دقیقه رکوردار تولید خاویار از شهرستان تالش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:43:45
  زمان پایان : 20:55:30
  مدت برنامه : 00:11:45
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • اخبار شبانگاهی
  زمان آغاز: 21:00:00
  زمان پایان : 22:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
  [زنده] [موضوع] اخبار شبانگاهی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 22:00:00
  زمان پایان : 22:15:06
  مدت برنامه : 00:15:06
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه نون خ 3
  زمان آغاز: 22:15:06
  زمان پایان : 23:13:11
  مدت برنامه : 00:58:05
  مدت : 58 دقیقه [قسمت] 3
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 23:13:21
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:46:38
  مدت : 47 دقیقه شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001

اخبار برنامه ها

آرشیو خبر

قطعات کوتاه

آرشیو قسمت ها