رهبر تجزیه طلبان امریکا را شیطان بزرگ خطاب کرد

رهبر تجزیه طلبان امریکا را شیطان بزرگ خطاب کرد

معرفی برنامه

بخشی از سخنان استادرحیم پورازغدی

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها