آگاه باشید از بازی هایی که در بطن خود خشونت دارد

آگاه باشید از بازی هایی که در بطن خود خشونت دارد

معرفی برنامه

در طرحی برای فردا مطرح شد

دانلود قسمت های طرحی برای فردا

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
طرحی برای فردا
سخنرانی دکتر رحیم پور ازغدی
جمعه 12 خرداد 1402 - 9:19:15
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 5 خرداد 1402 - 9:47:22
59 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنران : رحیم پور ازغدی
جمعه 29 اردیبهشت 1402 - 9:12:33
63 دقیقه
طرحی برای فردا
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 16:28:50
58 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 22 اردیبهشت 1402 - 9:58:42
58 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 15 اردیبهشت 1402 - 9:46:14
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تههی کننده : اکبر نیکدست
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 9:17:51
62 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنرانی دکتر رحیم پور ازغدی
جمعه 1 اردیبهشت 1402 - 9:55:34
53 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیک دست
پنج شنبه 31 فروردین 1402 - 16:26:29
55 دقیقه
طرحی برای فردا
چهار شنبه 30 فروردین 1402 - 16:35:15
53 دقیقه
طرحی برای فردا
سه شنبه 29 فروردین 1402 - 16:31:17
55 دقیقه
طرحی برای فردا
دو شنبه 28 فروردین 1402 - 16:24:25
55 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده اکبر نیک دست
یک شنبه 27 فروردین 1402 - 16:30:57
49 دقیقه
طرحی برای فردا
شنبه 26 فروردین 1402 - 16:12:23
43 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 25 فروردین 1402 - 12:34:27
33 دقیقه
طرحی برای فردا
پنج شنبه 24 فروردین 1402 - 15:11:2
48 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنران : دکتر رحیم پور ازغدی
چهار شنبه 23 فروردین 1402 - 16:16:33
55 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنران : دکتر رحیم پور ازغدی
چهار شنبه 23 فروردین 1402 - 15:20:37
46 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیک دست
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 16:8:37
55 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
دو شنبه 21 فروردین 1402 - 16:15:11
51 دقیقه
طرحی برای فردا
یک شنبه 20 فروردین 1402 - 15:49:27
49 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیک دست
شنبه 19 فروردین 1402 - 16:16:58
55 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنران : دکنر رحیم پور ازغدی
جمعه 18 فروردین 1402 - 10:2:3
48 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیک دست
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 16:30:6
55 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 16:49:34
53 دقیقه
طرحی برای فردا
سه شنبه 15 فروردین 1402 - 16:2:7
54 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیک دست
دو شنبه 14 فروردین 1402 - 16:30:0
55 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 4 فروردین 1402 - 9:10:3
49 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 26 اسفند 1401 - 9:49:28
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 19 اسفند 1401 - 9:57:31
32 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 12 اسفند 1401 - 9:45:54
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 5 اسفند 1401 - 9:36:26
58 دقیقه
طرحی برای فردا
شنبه 29 بهمن 1401 - 19:50:43
55 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنران : دکتر رحیم پور ازغدی
جمعه 28 بهمن 1401 - 9:50:36
55 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 21 بهمن 1401 - 9:43:47
52 دقیقه
طرحی برای فردا
شنبه 15 بهمن 1401 - 9:27:25
36 دقیقه
طرحی برای فردا
سختران : استاد رحیم پور ازغدی
جمعه 14 بهمن 1401 - 9:49:58
50 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 7 بهمن 1401 - 9:52:22
61 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 30 دی 1401 - 10:2:34
59 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 23 دی 1401 - 10:19:24
64 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 16 دی 1401 - 9:44:51
68 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 9 دی 1401 - 9:27:2
54 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 2 دی 1401 - 9:52:58
55 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها