طرحی برای فردا/ 2مهرماه

دانلود قسمت های طرحی برای فردا

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
طرحی برای فردا
جمعه 22 تیر 1403 - 12:32:51
52 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 1 تیر 1403 - 12:49:22
56 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 1 تیر 1403 - 12:12:41
48 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 25 خرداد 1403 - 12:13:59
59 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 18 خرداد 1403 - 12:10:48
58 دقیقه
طرحی برای فردا
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 12:27:56
34 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 12:27:6
35 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 11 خرداد 1403 - 12:14:10
51 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 4 خرداد 1403 - 10:59:2
57 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 12:9:31
50 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 12:12:19
48 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 12:12:31
43 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 31 فروردین 1403 - 12:14:29
50 دقیقه
طرحی برای فردا
سه شنبه 21 فروردین 1403 - 12:30:10
22 دقیقه
طرحی برای فردا
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 12:24:22
31 دقیقه
طرحی برای فردا
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 12:26:46
28 دقیقه
طرحی برای فردا
شنبه 18 فروردین 1403 - 12:35:15
26 دقیقه
طرحی برای فردا
شنبه 18 فروردین 1403 - 12:24:32
26 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 17 فروردین 1403 - 13:21:22
26 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 17 فروردین 1403 - 12:24:28
26 دقیقه
طرحی برای فردا
پنج شنبه 16 فروردین 1403 - 12:23:13
26 دقیقه
طرحی برای فردا
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 12:24:27
26 دقیقه
طرحی برای فردا
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 12:14:19
26 دقیقه
طرحی برای فردا
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 12:25:48
29 دقیقه
طرحی برای فردا
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 12:25:41
27 دقیقه
طرحی برای فردا
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 12:22:37
28 دقیقه
طرحی برای فردا
شنبه 11 فروردین 1403 - 12:26:30
25 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 10 فروردین 1403 - 12:25:2
23 دقیقه
طرحی برای فردا
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 12:29:5
25 دقیقه
طرحی برای فردا
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 12:27:39
20 دقیقه
طرحی برای فردا
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 12:17:23
19 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 12:26:23
26 دقیقه
طرحی برای فردا
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 12:28:38
25 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 12:27:36
28 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 12:17:28
28 دقیقه
طرحی برای فردا
شنبه 4 فروردین 1403 - 12:28:24
23 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 3 فروردین 1403 - 12:26:58
19 دقیقه
طرحی برای فردا
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 12:28:37
25 دقیقه
طرحی برای فردا
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 12:18:28
25 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
چهار شنبه 1 فروردین 1403 - 12:29:38
25 دقیقه
طرحی برای فردا
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 12:29:28
26 دقیقه
طرحی برای فردا
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 12:36:54
23 دقیقه
طرحی برای فردا
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 12:20:31
25 دقیقه
طرحی برای فردا
شنبه 26 اسفند 1402 - 12:33:20
22 دقیقه
طرحی برای فردا
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 12:33:8
21 دقیقه
طرحی برای فردا
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 13:19:58
26 دقیقه
طرحی برای فردا
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 12:33:35
26 دقیقه
طرحی برای فردا
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 12:32:4
24 دقیقه
طرحی برای فردا
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 12:21:38
24 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 18 اسفند 1402 - 8:5:16
56 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 4 اسفند 1402 - 8:7:39
51 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 27 بهمن 1402 - 8:12:29
44 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنران : استاد رحیم پور
جمعه 20 بهمن 1402 - 8:7:10
56 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : نیکدست سخنرانی اقای رحیم پور ازغدی
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 16:6:18
20 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 13 بهمن 1402 - 8:8:44
49 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 6 بهمن 1402 - 8:10:20
50 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 16:16:50
38 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 29 دی 1402 - 8:10:20
39 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
دو شنبه 25 دی 1402 - 16:13:48
30 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : نیکدست
جمعه 22 دی 1402 - 8:15:37
43 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 15 دی 1402 - 8:23:28
34 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 8 دی 1402 - 9:52:20
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدشت
جمعه 1 دی 1402 - 10:3:11
60 دقیقه
طرحی برای فردا
یک شنبه 26 آذر 1402 - 10:43:19
46 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست کارشناس : دکتر رحیم پور
جمعه 24 آذر 1402 - 9:54:17
59 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 17 آذر 1402 - 9:56:43
62 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 10 آذر 1402 - 9:44:11
64 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 3 آذر 1402 - 9:58:42
56 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 26 آبان 1402 - 9:54:21
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 19 آبان 1402 - 9:55:17
65 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 12 آبان 1402 - 10:2:25
56 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 5 آبان 1402 - 10:11:6
50 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 28 مهر 1402 - 9:52:56
60 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 21 مهر 1402 - 9:38:21
58 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
جمعه 14 مهر 1402 - 9:58:26
51 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنرانی دکتر رحیم پور ازغدی
دو شنبه 10 مهر 1402 - 16:32:35
58 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 7 مهر 1402 - 9:16:44
58 دقیقه
طرحی برای فردا
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
پنج شنبه 6 مهر 1402 - 10:53:3
14 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 31 شهریور 1402 - 10:11:55
59 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 24 شهریور 1402 - 9:28:49
58 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 17 شهریور 1402 - 9:39:5
51 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 10 شهریور 1402 - 9:26:8
59 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنرانی رحیم پور ازغدی
جمعه 3 شهریور 1402 - 9:31:5
64 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 27 مرداد 1402 - 9:47:9
52 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 20 مرداد 1402 - 9:48:33
46 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 13 مرداد 1402 - 9:27:45
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 30 تیر 1402 - 9:47:12
60 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 23 تیر 1402 - 9:37:45
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 16 تیر 1402 - 10:1:37
60 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنران : رحیم پور ازغدی
جمعه 9 تیر 1402 - 9:53:25
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 2 تیر 1402 - 9:39:41
58 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 26 خرداد 1402 - 9:44:49
62 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 19 خرداد 1402 - 9:52:13
60 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنرانی دکتر رحیم پور ازغدی
جمعه 12 خرداد 1402 - 9:19:15
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 5 خرداد 1402 - 9:47:22
59 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنران : رحیم پور ازغدی
جمعه 29 اردیبهشت 1402 - 9:12:33
63 دقیقه
طرحی برای فردا
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 16:28:50
58 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 22 اردیبهشت 1402 - 9:58:42
58 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 15 اردیبهشت 1402 - 9:46:14
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تههی کننده : اکبر نیکدست
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 9:17:51
62 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنرانی دکتر رحیم پور ازغدی
جمعه 1 اردیبهشت 1402 - 9:55:34
53 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیک دست
پنج شنبه 31 فروردین 1402 - 16:26:29
55 دقیقه
طرحی برای فردا
چهار شنبه 30 فروردین 1402 - 16:35:15
53 دقیقه
طرحی برای فردا
سه شنبه 29 فروردین 1402 - 16:31:17
55 دقیقه
طرحی برای فردا
دو شنبه 28 فروردین 1402 - 16:24:25
55 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده اکبر نیک دست
یک شنبه 27 فروردین 1402 - 16:30:57
49 دقیقه
طرحی برای فردا
شنبه 26 فروردین 1402 - 16:12:23
43 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 25 فروردین 1402 - 12:34:27
33 دقیقه
طرحی برای فردا
پنج شنبه 24 فروردین 1402 - 15:11:2
48 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنران : دکتر رحیم پور ازغدی
چهار شنبه 23 فروردین 1402 - 16:16:33
55 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنران : دکتر رحیم پور ازغدی
چهار شنبه 23 فروردین 1402 - 15:20:37
46 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیک دست
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 16:8:37
55 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
دو شنبه 21 فروردین 1402 - 16:15:11
51 دقیقه
طرحی برای فردا
یک شنبه 20 فروردین 1402 - 15:49:27
49 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیک دست
شنبه 19 فروردین 1402 - 16:16:58
55 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنران : دکنر رحیم پور ازغدی
جمعه 18 فروردین 1402 - 10:2:3
48 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیک دست
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 16:30:6
55 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 16:49:34
53 دقیقه
طرحی برای فردا
سه شنبه 15 فروردین 1402 - 16:2:7
54 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیک دست
دو شنبه 14 فروردین 1402 - 16:30:0
55 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 4 فروردین 1402 - 9:10:3
49 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 26 اسفند 1401 - 9:49:28
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 19 اسفند 1401 - 9:57:31
32 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 12 اسفند 1401 - 9:45:54
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 5 اسفند 1401 - 9:36:26
58 دقیقه
طرحی برای فردا
شنبه 29 بهمن 1401 - 19:50:43
55 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنران : دکتر رحیم پور ازغدی
جمعه 28 بهمن 1401 - 9:50:36
55 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 21 بهمن 1401 - 9:43:47
52 دقیقه
طرحی برای فردا
شنبه 15 بهمن 1401 - 9:27:25
36 دقیقه
طرحی برای فردا
سختران : استاد رحیم پور ازغدی
جمعه 14 بهمن 1401 - 9:49:58
50 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 7 بهمن 1401 - 9:52:22
61 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 30 دی 1401 - 10:2:34
59 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 23 دی 1401 - 10:19:24
64 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 16 دی 1401 - 9:44:51
68 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 9 دی 1401 - 9:27:2
54 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 2 دی 1401 - 9:52:58
55 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها