طرحی برای فردا/21 آبان ماه 1400

دانلود قسمت های طرحی برای فردا

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 4 فروردین 1402 - 9:10:3
49 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 4 فروردین 1402 - 9:9:37
49 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 26 اسفند 1401 - 9:51:48
60 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 26 اسفند 1401 - 9:49:28
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 19 اسفند 1401 - 9:57:31
32 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 19 اسفند 1401 - 9:52:5
53 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 12 اسفند 1401 - 9:45:54
60 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 12 اسفند 1401 - 9:45:51
60 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 5 اسفند 1401 - 9:36:26
58 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 5 اسفند 1401 - 9:36:12
58 دقیقه
طرحی برای فردا
شنبه 29 بهمن 1401 - 19:50:43
55 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنران : دکتر رحیم پور ازغدی
جمعه 28 بهمن 1401 - 9:50:36
55 دقیقه
طرحی برای فردا
سخنران : دکتر رحیم پور ازغدی
جمعه 28 بهمن 1401 - 9:48:59
55 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 21 بهمن 1401 - 9:45:48
52 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 21 بهمن 1401 - 9:43:47
52 دقیقه
طرحی برای فردا
شنبه 15 بهمن 1401 - 9:27:25
36 دقیقه
طرحی برای فردا
شنبه 15 بهمن 1401 - 9:26:30
36 دقیقه
طرحی برای فردا
سختران : استاد رحیم پور ازغدی
جمعه 14 بهمن 1401 - 9:49:58
50 دقیقه
طرحی برای فردا
سختران : استاد رحیم پور ازغدی
جمعه 14 بهمن 1401 - 9:45:1
50 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 7 بهمن 1401 - 9:53:29
61 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 7 بهمن 1401 - 9:52:22
61 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 30 دی 1401 - 10:2:34
59 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 30 دی 1401 - 10:1:53
59 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 23 دی 1401 - 10:19:24
64 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 23 دی 1401 - 10:18:6
64 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 16 دی 1401 - 9:44:51
68 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 9 دی 1401 - 9:27:2
54 دقیقه
طرحی برای فردا
تهیه کننده : اکبر نیکدست
جمعه 9 دی 1401 - 9:21:6
54 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 2 دی 1401 - 9:52:58
55 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 2 دی 1401 - 9:52:58
55 دقیقه
طرحی برای فردا
جمعه 2 دی 1401 - 9:50:6
55 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها