حکم معنادار قاضی در قبال خبرنگار افشاگر حقوق نجومی

حکم معنادار قاضی در قبال خبرنگار افشاگر حقوق نجومی

دسته بندی:

معرفی برنامه

در"ثریا" مطرح شد

دانلود قسمت های ثریا

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
ثریا - لبنان عروس مدیترانه
تهیه کننده و راوی : محسن مقصودی
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 18:1:29
61 دقیقه
ثریا
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 10:47:12
60 دقیقه
ثریا - لبنان عروس مدیترانه
تهیه کننده و اجرا : مقصودی
شنبه 6 خرداد 1402 - 18:12:13
60 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : محسن مقصودی
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 16:41:50
60 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : محسن مقصودی
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 16:10:37
59 دقیقه
ثریا - لبنان عروس مدیترانه
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 10:53:55
62 دقیقه
ثریا - لبنان عروس مدیترانه
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 0:22:52
61 دقیقه
ثریا - لبنان عروس مدیترانه
تهیه کننده و راوی : محسن مقصودی
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 17:55:13
63 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 0:0:0
38 دقیقه
ثریا
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 23:9:45
50 دقیقه
ثریا - لبنان عروس مدیترانه
تهیه کننده و راوی : محسن مقصودی
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 0:0:0
39 دقیقه
ثریا - لبنان عروس مدیترانه
تهیه کننده و راوی : محسن مقصودی
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 23:39:26
20 دقیقه
ثریا - لبنان عروس مدیترانه
تهیه کننده و راوی : محسن مقصودی
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 18:24:37
58 دقیقه
ثریا - لبنان عروس مدیترانه
تهیه و اجرا : مقصودی
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 18:7:9
64 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : محسن مقصودی مجریان : محسن مقصودی - داریوش چیوایی - داود مبصری
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 0:0:0
41 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : محسن مقصودی مجریان : محسن مقصودی - داریوش چیوایی - داود مبصری
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 23:20:2
39 دقیقه
ثریا - مستند لبنان عروس مدیترانه
تهیه کننده : محسن مقصودی
شنبه 23 اردیبهشت 1402 - 18:17:40
60 دقیقه
ثریا - مستند لبنان عروس مدیترانه
تهیه کننده و راوی : محسن مقصودی
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 18:3:56
61 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 0:0:0
47 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : مقصودی
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 23:14:12
45 دقیقه
ثریا - مستند لبنان عروس مدیترانه
تهیه کننده : مقصودی
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 10:56:3
59 دقیقه
ثریا - مستند لبنان عروس مدیترانه
تهیه کننده : مقصودی
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 0:0:0
25 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : محسن مقصودی مجریان : ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻘﺼﻮدی- دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ - داود ﻣﺒﺼﺮی
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 0:0:0
20 دقیقه
ثریا
تهیه کننده : محسن مقصودی مجریان : ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻘﺼﻮدی- دارﯾﻮش ﭼﯿﻮاﯾﯽ - داود ﻣﺒﺼﺮی
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 23:8:38
51 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 0:0:0
34 دقیقه
ثریا
تهیه کننده محسن مقصودی مجری محسن مقصودی داریوش چیوایی - داود مبصری
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 23:4:35
55 دقیقه
ثریا
تهیه کننده محسن مقصودی مجری محسن مقصودی- داریوش چیوایی
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 0:0:0
75 دقیقه
ثریا
تهیه کننده محسن مقصودی مجری محسن مقصودی- داریوش چیوایی
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 23:11:32
48 دقیقه
ثریا - مستند آمریکای لاتین
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 0:6:17
82 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 8 اسفند 1401 - 0:0:0
51 دقیقه
ثریا
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 23:6:40
53 دقیقه
ثریا
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 0:15:53
70 دقیقه
ثریا
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 0:4:18
70 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
سه شنبه 2 اسفند 1401 - 16:20:10
78 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : مقصودی
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 0:0:0
77 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 23:12:12
47 دقیقه
ثریا - مستند آمریکای لاتین
تهیه کننده : محسن مقصودی
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 0:0:0
47 دقیقه
ثریا
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 0:44:43
58 دقیقه
ادامه ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 0:0:0
42 دقیقه
ثریا - مستند آمریکای لاتین
تهیه کننده : مقصودی
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 0:7:47
59 دقیقه
ثریا
تهیه کننده محسن مقصودی مجری محسن مقصودی- داریوش چیوایی - داود مبصری
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 0:0:0
60 دقیقه
ثریا
تهیه کننده محسن مقصودی مجری محسن مقصودی- داریوش چیوایی - داود مبصری
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 23:7:59
52 دقیقه
ثریا
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 0:4:51
59 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : مقصودی
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 16:14:38
81 دقیقه
ثریا
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 0:12:23
61 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و راوی : محسن مقصودی
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 18:2:57
61 دقیقه
ادامه ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 0:0:0
49 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 23:14:8
45 دقیقه
ادامه ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 26 دی 1401 - 0:0:0
59 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 25 دی 1401 - 23:19:54
40 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 25 دی 1401 - 23:7:7
52 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 18 دی 1401 - 23:6:34
53 دقیقه
ثریا
تههی کننده و مجری : محسن مقصودی
دو شنبه 12 دی 1401 - 0:0:0
67 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 11 دی 1401 - 23:15:14
44 دقیقه
ثریا - مستند آقای وزیر
تهیه کننده : محسن مقصودی
دو شنبه 5 دی 1401 - 0:0:0
22 دقیقه
ثریا
تهیه کننده و مجری : محسن مقصودی
یک شنبه 4 دی 1401 - 23:19:3
40 دقیقه
ثریا
سه شنبه 22 آذر 1401 - 17:32:35
28 دقیقه
ثریا
سه شنبه 22 آذر 1401 - 16:0:17
55 دقیقه
ثریا - مستند آقای وزیر
یک شنبه 20 آذر 1401 - 23:16:22
43 دقیقه
ثریا - مستند خداحافظ رفیق
چهار شنبه 16 آذر 1401 - 23:58:9
1 دقیقه
ثریا - مستند آقای وزیر
تهیه کننده : محسن مقصودی
سه شنبه 15 آذر 1401 - 16:2:40
59 دقیقه
ثریا - خداحافظ رفیق
یک شنبه 13 آذر 1401 - 18:53:18
28 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها