بایکدیگر برادری کنید خداوند جبران می کند

بایکدیگر برادری کنید خداوند جبران می کند

معرفی برنامه

در درسهایی از قرآن مطرح شد

دانلود قسمت های درسهایی از قرآن

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
درس هایی از قرآن
پنج شنبه 6 مهر 1402 - 17:39:52
30 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 17:49:54
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 17:55:44
29 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 16 شهریور 1402 - 18:6:2
31 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 18:4:59
29 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 18:30:12
31 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 19 مرداد 1402 - 18:47:34
27 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 12 مرداد 1402 - 18:51:10
29 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 12 مرداد 1402 - 18:37:41
30 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 18:54:24
32 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 18:44:19
32 دقیقه
درس هایی از قرآن
پنج شنبه 29 تیر 1402 - 19:10:11
27 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 22 تیر 1402 - 19:14:57
26 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 15 تیر 1402 - 19:16:45
26 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 8 تیر 1402 - 19:13:48
30 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 1 تیر 1402 - 19:6:1
32 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 19:9:0
25 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 18:57:45
31 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 18:54:50
28 دقیقه
درس هایی از قرآن
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 18:40:1
29 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 18:46:0
25 دقیقه
درس هایی از قرآن
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 19:25:14
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 19:20:50
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 19:20:57
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 31 فروردین 1402 - 19:6:10
25 دقیقه
درسهایی از قرآن
چهار شنبه 30 فروردین 1402 - 19:5:10
27 دقیقه
درس هایی از قرآن
سه شنبه 29 فروردین 1402 - 19:4:20
24 دقیقه
درسهایی از قرآن
دو شنبه 28 فروردین 1402 - 19:4:19
25 دقیقه
درس هایی از قرآن
یک شنبه 27 فروردین 1402 - 19:3:18
25 دقیقه
درسهایی از قرآن
شنبه 26 فروردین 1402 - 19:1:59
25 دقیقه
درس هایی از قرآن
پنج شنبه 24 فروردین 1402 - 19:1:59
24 دقیقه
درسهایی از قرآن
چهار شنبه 23 فروردین 1402 - 19:8:57
26 دقیقه
درسهایی از قرآن
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 19:0:0
26 دقیقه
درسهایی از قرآن
دو شنبه 21 فروردین 1402 - 19:5:56
24 دقیقه
درسهایی از قرآن
یک شنبه 20 فروردین 1402 - 19:6:56
24 دقیقه
درسهایی از قرآن
شنبه 19 فروردین 1402 - 18:57:13
19 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 18:54:19
26 دقیقه
درسهایی از قرآن
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 18:54:14
22 دقیقه
درس هایی از قرآن
سه شنبه 15 فروردین 1402 - 18:53:14
26 دقیقه
درسهایی از قرآن
دو شنبه 14 فروردین 1402 - 17:53:13
23 دقیقه
درسهایی از قرآن
یک شنبه 13 فروردین 1402 - 17:52:14
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
شنبه 12 فروردین 1402 - 17:51:14
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 10 فروردین 1402 - 17:49:14
23 دقیقه
درس هایی از قرآن
چهار شنبه 9 فروردین 1402 - 17:48:13
27 دقیقه
درسهایی از قرآن
سه شنبه 8 فروردین 1402 - 17:47:14
22 دقیقه
درس هایی از قرآن
دو شنبه 7 فروردین 1402 - 17:47:13
26 دقیقه
درسهایی از قرآن
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 17:46:14
25 دقیقه
درسهایی از قرآن
شنبه 5 فروردین 1402 - 17:45:3
23 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 3 فروردین 1402 - 17:43:1
26 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 19:9:15
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 18:53:56
29 دقیقه
درس هایی از قرآن
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 18:30:12
27 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 18:19:36
31 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 18:23:1
29 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 18:7:56
31 دقیقه
درس هایی از قرآن
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 18:8:10
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 18:0:42
30 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 22 دی 1401 - 17:51:28
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 22 دی 1401 - 17:37:19
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 15 دی 1401 - 17:43:12
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 15 دی 1401 - 17:32:53
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 8 دی 1401 - 17:30:31
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 1 دی 1401 - 17:29:30
30 دقیقه
درس هایی از قرآن
پنج شنبه 17 آذر 1401 - 17:24:52
28 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها