درسهایی از قرآن/12اسفندماه 1400

دانلود قسمت های درسهایی از قرآن

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 17:49:54
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 17:55:44
29 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 16 شهریور 1402 - 18:6:2
31 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 18:4:59
29 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 18:30:12
31 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 19 مرداد 1402 - 18:47:34
27 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 12 مرداد 1402 - 18:51:10
29 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 12 مرداد 1402 - 18:37:41
30 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 18:54:24
32 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 18:44:19
32 دقیقه
درس هایی از قرآن
پنج شنبه 29 تیر 1402 - 19:10:11
27 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 22 تیر 1402 - 19:14:57
26 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 15 تیر 1402 - 19:16:45
26 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 8 تیر 1402 - 19:13:48
30 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 1 تیر 1402 - 19:6:1
32 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 19:9:0
25 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 18:57:45
31 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 18:54:50
28 دقیقه
درس هایی از قرآن
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 18:40:1
29 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 18:46:0
25 دقیقه
درس هایی از قرآن
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 19:25:14
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 19:20:50
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 19:20:57
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 31 فروردین 1402 - 19:6:10
25 دقیقه
درسهایی از قرآن
چهار شنبه 30 فروردین 1402 - 19:5:10
27 دقیقه
درس هایی از قرآن
سه شنبه 29 فروردین 1402 - 19:4:20
24 دقیقه
درسهایی از قرآن
دو شنبه 28 فروردین 1402 - 19:4:19
25 دقیقه
درس هایی از قرآن
یک شنبه 27 فروردین 1402 - 19:3:18
25 دقیقه
درسهایی از قرآن
شنبه 26 فروردین 1402 - 19:1:59
25 دقیقه
درس هایی از قرآن
پنج شنبه 24 فروردین 1402 - 19:1:59
24 دقیقه
درسهایی از قرآن
چهار شنبه 23 فروردین 1402 - 19:8:57
26 دقیقه
درسهایی از قرآن
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 19:0:0
26 دقیقه
درسهایی از قرآن
دو شنبه 21 فروردین 1402 - 19:5:56
24 دقیقه
درسهایی از قرآن
یک شنبه 20 فروردین 1402 - 19:6:56
24 دقیقه
درسهایی از قرآن
شنبه 19 فروردین 1402 - 18:57:13
19 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 18:54:19
26 دقیقه
درسهایی از قرآن
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 18:54:14
22 دقیقه
درس هایی از قرآن
سه شنبه 15 فروردین 1402 - 18:53:14
26 دقیقه
درسهایی از قرآن
دو شنبه 14 فروردین 1402 - 17:53:13
23 دقیقه
درسهایی از قرآن
یک شنبه 13 فروردین 1402 - 17:52:14
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
شنبه 12 فروردین 1402 - 17:51:14
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 10 فروردین 1402 - 17:49:14
23 دقیقه
درس هایی از قرآن
چهار شنبه 9 فروردین 1402 - 17:48:13
27 دقیقه
درسهایی از قرآن
سه شنبه 8 فروردین 1402 - 17:47:14
22 دقیقه
درس هایی از قرآن
دو شنبه 7 فروردین 1402 - 17:47:13
26 دقیقه
درسهایی از قرآن
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 17:46:14
25 دقیقه
درسهایی از قرآن
شنبه 5 فروردین 1402 - 17:45:3
23 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 3 فروردین 1402 - 17:43:1
26 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 19:9:15
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 18:53:56
29 دقیقه
درس هایی از قرآن
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 18:30:12
27 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 18:19:36
31 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 18:23:1
29 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 18:7:56
31 دقیقه
درس هایی از قرآن
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 18:8:10
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 18:0:42
30 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 22 دی 1401 - 17:51:28
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 22 دی 1401 - 17:37:19
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 15 دی 1401 - 17:43:12
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 15 دی 1401 - 17:32:53
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 8 دی 1401 - 17:30:31
28 دقیقه
درسهایی از قرآن
پنج شنبه 1 دی 1401 - 17:29:30
30 دقیقه
درس هایی از قرآن
پنج شنبه 17 آذر 1401 - 17:24:52
28 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها