اقتصاد کشور به سمت بهبود در حرکت است

اقتصاد کشور به سمت بهبود در حرکت است

معرفی برنامه

رئیس بانک مرکزی در برنامه "نگاه یک"

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها