نگاه یک

این برنامه به بررسی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،... کشور می پردازد.

معرفی برنامه

این برنامه به بررسی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،... کشور می پردازد.تهیه کننده: حسن نهضت، اجرا: مهدی مهدی قلی

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها