تعلق چهارصدهزارتومان یارانه به هر نفر

دسته بندی:

معرفی برنامه

در"پایش" انتخاباتی مطرح شد

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها