پایش / 23 آذرماه

پایش / 23 آذرماه

دسته بندی:

معرفی برنامه

بررسي مسائل روز اقتصادي کشور

دانلود قسمت های پایش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ مجری : ﻣﻘﺪاد ﺧﺪاد ﺑﯿﮕﯽ
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 0:0:8
78 دقیقه
پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ مجری : ﻣﻘﺪاد ﺧﺪاد ﺑﯿﮕﯽ
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 0:0:0
76 دقیقه
ادامه پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ مجری : ﻣﻘﺪاد ﺧﺪاد ﺑﯿﮕﯽ
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 0:0:0
13 دقیقه
پایش
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 23:0:3
59 دقیقه
پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ مجری : ﻣﻘﺪاد ﺧﺪاد ﺑﯿﮕﯽ
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 22:51:31
68 دقیقه
ادامه پایش
تهیه کننده : سهیل سلطانی مجری : مقداد خداد بیگی
چهار شنبه 28 دی 1401 - 0:0:0
41 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سلیمانی
سه شنبه 27 دی 1401 - 23:22:20
37 دقیقه
پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ مجری : ﻣﻘﺪاد ﺧﺪاد ﺑﯿﮕﯽ
چهار شنبه 21 دی 1401 - 16:18:25
62 دقیقه
پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ مجری : ﻣﻘﺪاد ﺧﺪاد ﺑﯿﮕﯽ
چهار شنبه 21 دی 1401 - 16:17:33
63 دقیقه
ادامه پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ مجری : ﻣﻘﺪاد ﺧﺪاد ﺑﯿﮕﯽ
چهار شنبه 21 دی 1401 - 0:0:0
22 دقیقه
پایش
تهیه کننده : ﺳﻬﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ مجری : ﻣﻘﺪاد ﺧﺪاد ﺑﯿﮕﯽ
سه شنبه 20 دی 1401 - 23:8:41
51 دقیقه
پایش
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
سه شنبه 20 دی 1401 - 23:7:22
52 دقیقه
ادامه پایش
تهیه کننده : سهیل سلیمانی مجری : مقداد خداد بیگی
چهار شنبه 14 دی 1401 - 0:0:0
18 دقیقه
پایش
تهیه کننده : سهیل سلیمانی مجری : مقداد خداد بیگی
سه شنبه 13 دی 1401 - 23:13:17
46 دقیقه
پایش
چهار شنبه 7 دی 1401 - 18:13:45
53 دقیقه
پایش
چهار شنبه 7 دی 1401 - 18:9:2
53 دقیقه
ادامه پایش
چهار شنبه 7 دی 1401 - 0:0:0
52 دقیقه
پایش
تهیه کننده سهیل سلیمانی مجری مقداد خداد بیگی
سه شنبه 6 دی 1401 - 23:15:10
44 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها