• ایران عزیز
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:59:45
  مدت برنامه : 00:59:45
  مدت : 60 دقیقه زنده
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:59:45
  زمان پایان : 01:16:26
  مدت برنامه : 00:16:41
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • خشت بهشت
  زمان آغاز: 01:16:26
  زمان پایان : 02:03:54
  مدت برنامه : 00:47:28
  مدت : 47 دقیقه [قسمت] 19 بازپخش معماری و شهزسازی خانه های قدیمی و قصه های آنها
 • مناجات شعبانیه
  زمان آغاز: 02:04:04
  زمان پایان : 02:51:14
  مدت برنامه : 00:47:10
  مدت : 47 دقیقه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 02:51:14
  زمان پایان : 02:57:42
  مدت برنامه : 00:06:28
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه سنجرخان
  زمان آغاز: 02:57:42
  زمان پایان : 03:45:02
  مدت برنامه : 00:47:20
  مدت : 47 دقیقه [قسمت] 13 [خلاصه برنامه] سنجر خان با حیات ازدواج می کند و .... بازپخش
 • سخنرانی آیت الله جوادی آملی - تفسیر سوره مبارکه قص
  زمان آغاز: 03:49:38
  زمان پایان : 04:23:37
  مدت برنامه : 00:33:59
  مدت : 34 دقیقه [قسمت] 29 [خلاصه برنامه] تفسیر سوره مبارکه " قصص " - آیت الله جوادی آملی
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 04:23:47
  زمان پایان : 05:08:13
  مدت برنامه : 00:44:26
  مدت : 44 دقیقه [موضوع] معارفی پیش اذان [مجری] هادی صلح جو [خلاصه برنامه] دعا و مناجات و تلاوت قرآن و ...
 • تسبیح صبا
  زمان آغاز: 05:09:00
  زمان پایان : 05:27:52
  مدت برنامه : 00:18:52
  مدت : 19 دقیقه [موضوع] اذان و نماز [مجری] هادی صلح جو [خلاصه برنامه] اذان صبح و نماز جماعت
 • میان برنامه راهیان نور
  زمان آغاز: 05:28:02
  زمان پایان : 05:35:19
  مدت برنامه : 00:07:17
  مدت : 7 دقیقه
 • آفتاب شرقی
  زمان آغاز: 05:36:34
  زمان پایان : 05:54:15
  مدت برنامه : 00:17:41
  مدت : 18 دقیقه [موضوع] تبیین معارف اسلامی [مجری] حمید غلامی [خلاصه برنامه] کارشناس : حجت الاسلام والمسلمین راجی- موضوع : جامعه مهدوی بازپخش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 05:54:15
  زمان پایان : 06:00:00
  مدت برنامه : 00:05:45
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 06:01:08
  زمان پایان : 06:11:23
  مدت برنامه : 00:10:15
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • صبح بخیر ایران
  زمان آغاز: 06:11:23
  زمان پایان : 07:57:55
  مدت برنامه : 01:46:32
  مدت : 107 دقیقه [زنده]
 • اخبار صبحگاهی
  زمان آغاز: 08:00:00
  زمان پایان : 08:30:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  [زنده] [موضوع] اخبار صبحگاهی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:30:00
  زمان پایان : 08:36:01
  مدت برنامه : 00:06:01
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • تقویم تاریخ
  زمان آغاز: 08:36:01
  زمان پایان : 08:47:10
  مدت برنامه : 00:11:09
  مدت : 11 دقیقه وقایع تاریخی 12 اسفند ماه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:47:10
  زمان پایان : 09:00:16
  مدت برنامه : 00:13:06
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • ایران ما
  زمان آغاز: 09:00:16
  زمان پایان : 10:55:24
  مدت برنامه : 01:55:08
  مدت : 115 دقیقه [زنده] [موضوع] مجله فرهنگی واجتماعی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:55:24
  زمان پایان : 11:07:13
  مدت برنامه : 00:11:49
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • سیمای خانواده
  زمان آغاز: 11:07:13
  زمان پایان : 12:12:40
  مدت برنامه : 01:05:27
  مدت : 65 دقیقه [زنده] مهمانان : حبیب قلایی - احمدی - علی نفری - عادل دریس یاری - امیرهوشنگ کردکلهر - جمال شمسی پور
 • آفتاب شرقی
  زمان آغاز: 12:22:18
  زمان پایان : 12:42:45
  مدت برنامه : 00:20:27
  مدت : 20 دقیقه [قسمت] 167
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 12:42:45
  زمان پایان : 12:51:24
  مدت برنامه : 00:08:39
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • ایران عزیز
  زمان آغاز: 12:51:24
  زمان پایان : 13:43:24
  مدت برنامه : 00:52:00
  مدت : 52 دقیقه [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:43:24
  زمان پایان : 13:56:28
  مدت برنامه : 00:13:04
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • اخبار نیمروزی
  زمان آغاز: 14:00:00
  زمان پایان : 15:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
  [زنده] [موضوع] اخبار نیمروزی
 • مکث
  زمان آغاز: 15:03:09
  زمان پایان : 15:11:09
  مدت برنامه : 00:08:00
  مدت : 8 دقیقه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:11:09
  زمان پایان : 15:24:52
  مدت برنامه : 00:13:43
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه سنجرخان
  زمان آغاز: 15:24:52
  زمان پایان : 16:11:17
  مدت برنامه : 00:46:25
  مدت : 51 دقیقه [قسمت] 13 [خلاصه برنامه] سنجر خان با حیات ازدواج می کند و .... بازپخش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 16:11:17
  زمان پایان : 16:30:01
  مدت برنامه : 00:18:44
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • شما و سیما
  زمان آغاز: 16:30:01
  زمان پایان : 17:14:20
  مدت برنامه : 00:44:19
  مدت : 44 دقیقه مرور اخبار و تولیدات معاونت سیما
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:14:20
  زمان پایان : 17:53:14
  مدت برنامه : 00:38:54
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • ایران امروز
  زمان آغاز: 17:53:14
  زمان پایان : 18:18:14
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت : 25 دقیقه [زنده]
 • ایران امروز
  زمان آغاز: 18:24:48
  زمان پایان : 18:49:48
  مدت برنامه : 00:25:00
  مدت : 25 دقیقه [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 18:49:48
  زمان پایان : 18:59:18
  مدت برنامه : 00:09:30
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مسابقه شکوفا
  زمان آغاز: 18:59:18
  زمان پایان : 19:52:31
  مدت برنامه : 00:53:13
  مدت : 53 دقیقه [قسمت] 17 رقابت شرکت های دانش بنیان فناور و خلاق
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:52:31
  زمان پایان : 20:00:39
  مدت برنامه : 00:08:08
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • جریان
  زمان آغاز: 20:00:39
  زمان پایان : 20:45:39
  مدت برنامه : 00:45:00
  مدت : 45 دقیقه [زنده]
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:45:39
  زمان پایان : 20:58:35
  مدت برنامه : 00:12:56
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • اخبار شبانگاهی
  زمان آغاز: 21:00:00
  زمان پایان : 22:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
  مدت : 60 دقیقه [زنده] [موضوع] اخبار شبانگاهی
 • مکث
  زمان آغاز: 22:00:10
  زمان پایان : 22:08:10
  مدت برنامه : 00:08:00
  مدت : 8 دقیقه بازپخش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 22:08:10
  زمان پایان : 22:19:31
  مدت برنامه : 00:11:21
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • مجموعه سنجرخان
  زمان آغاز: 22:19:31
  زمان پایان : 23:12:27
  مدت برنامه : 00:52:56
  مدت : 53 دقیقه [قسمت] 14 خلاصه : جنگ تمام شده، قحطی و وبا کل منطقه را درگیر کرده و سنجرخان برای سر و سامان دادن اوضاع تلاش می کند و
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 23:12:27
  زمان پایان : 23:24:40
  مدت برنامه : 00:12:13
  شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www.tv1.ir ، پیامک 300001
 • حماسه خوان
  زمان آغاز: 23:24:40
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:35:19
  مدت : 54 دقیقه [قسمت] 22 موضوع : والفجر 4 - منطقه غربی مریوان

اخبار برنامه ها

آرشیو خبر

قطعات کوتاه

آرشیو قسمت ها