توضیحاتی در خصوص سویه جدید کرونا

توضیحاتی در خصوص سویه جدید کرونا

معرفی برنامه

دکتر طبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها