یک پنجره

پخش تصاویر چشم نواز از طبیعت و ورزش
دسته بندی:

معرفی برنامه

این برنامه کاری از گروه تامین برنامه شبکه یک سیماست که در فواصل پخش دو برنامه و با هدف ایجاد لحظاتی آرامش بخش تهیه شده است.گروه تامین برنامه شبک هیک

  • شنبه
  • یکشنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنجشنبه
  • جمعه