از کجا شروع کنم

برنامه ای از گروه اقتصاد با هدف کمک به اقشار مختلف جامعه برای راه اندازی مشاغل خویش فرما

معرفی برنامه

برنامه ای بامعرفی کارآفرینان وفعالیت های آن درجهت استفاده افرادی که تمایل به راه اندازی شغل دارند 

 

  • شنبه
  • یکشنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنجشنبه
  • جمعه