وقتی استاد دانشگاه بروکرات شود، آرمانش را از دست می‌دهد

وقتی استاد دانشگاه بروکرات شود، آرمانش را از دست می‌دهد

معرفی برنامه

وقتی استاد دانشگاه بروکرات شود، آرمانش را از دست می‌دهد

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها