فیلم های شما

بازدیدکنندگان محترم سایت شبکه یک؛ "مسابقه ترنم" شما می توانید برای شرکت در مسابقه فایل های خود را در این بخش ارسال فرمایید.

  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما