تماس با ما

شماره تماس: ۲۷۸۶۱۰۰۰
شماره پیامک: ۳۰۰۰۰۱
آدرس الکترونیک: sima1@irib.ir
کانال سروش: کانال شبکه یک
map-image

شما بپرسید

  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما