اشعه ایکس _ 28 شهریور 98

تعداد بازدید: 37

دریافت

قسمت های برنامه

پنج شنبه 11 مهر 1398

پنج شنبه 28 شهریور 1398

شنبه 23 شهریور 1398

جمعه 15 شهریور 1398

شنبه 9 شهریور 1398

شنبه 9 شهریور 1398

پنج شنبه 24 مرداد 1398

سه شنبه 21 اسفند 1397

یک شنبه 19 اسفند 1397

پنج شنبه 16 اسفند 1397

نمایش همه نظرات
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما