فرمول یک 98

تعداد بازدید: 1930
این برنامه هر قسمت مهمان یک خواننده،بازیگر و یا شخصیت خاص و متمایز در عرصه های مختلف استتهیه کننده و اجرا: سیدعلی ضیاء

قسمت های برنامه

یک شنبه 21 مهر 1398

شنبه 20 مهر 1398

چهارشنبه 17 مهر 1398

چهارشنبه 17 مهر 1398

سه شنبه 16 مهر 1398

دوشنبه 15 مهر 1398

نمایش همه نظرات
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما