امروز يك شنبه  27 مرداد 1398
جستجو
00:57
00:02 میان برنامه ها
00:59
00:40بازپخش خشت بهشت
01:39
00:02 میان برنامه
01:41
00:39 آنچه گذشت
02:20
00:02 میان برنامه ها
02:22
00:45 نهضت امام خمینی (ره)
03:07
00:02 میان برنامه ها
03:09
00:30 فوتبال ایرانی
03:39
00:02 میان برنامه ها
03:41
00:35 زبان فارسی
04:16
00:02 میان برنامه ها
04:18
00:25 شمیم بهشت
04:43
00:02 میان برنامه ها
04:45
01:20 تسبیح صبا
06:05
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:15
02:00زنده دعای ندبه
08:15
00:04 میان برنامه ها
08:19
00:50زنده سفرنامه صبا
09:09
00:04 پیام های بازرگانی
09:13
00:35 گزارش هفتگی
09:48
00:04 میان برنامه ها
09:52
01:05 طرحی برای فردا
10:57
00:03 پیام های بازرگانی
11:00
00:40 شما و سیما
11:40
00:05 میان برنامه ها
11:45
00:10 شبستان
11:55
00:06 میان برنامه ها
12:01
00:15 اذان
12:16
00:05 پیام های بازرگانی
12:21
01:30زنده ورزش و مردم
13:51
00:02 میان برنامه ها
13:53
00:05 پیام های بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:10 میان برنامه- تامینی
14:45
00:05 پیام های بازرگانی
14:50
00:40 عصر
15:30
00:02بازپخش نگی نگفتیا
15:32
00:10 میان برنامه ها
15:42
00:05 پیام های بازرگانی
15:47
01:39 فیلم سینمایی شکارچی شنبه
17:26
00:05 میان برنامه ها
17:31
00:18 اذان
17:49
00:05 پیام های بازرگانی
17:54
00:18 شور شیرین
18:12
00:40 خطبه های نماز جمعه تهران
18:52
00:04 میان برنامه ها
18:56
00:04 پیام های بازرگانی
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:05 پیام های بازرگانی
19:20
00:03 میان برنامه ها
19:23
00:10 مشارکتی بنادر
19:33
00:02 نگی نگفتا
19:35
00:50زنده درجه یک
20:25
00:04 پیام های بازرگانی
20:29
00:20 صحبت های حضرت امام خمینی(ره)
20:49
00:04 میان برنامه ها
20:53
00:05 پیام های بازرکانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
00:50 مجموعه داستانی ماموریت فوق سری
22:55
00:02 نگی نگفتیا
22:57
00:01 میان برنامه ها
22:58
00:05 گ.اجتماعی
23:03
00:05 پیام های بازرگانی
23:08
01:30زنده پایش
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;