امروز پنج شنبه  27 تير 1398
جستجو
00:38
00:05 میان برنامه ها
00:43
00:52بازپخش مستند پرواز
01:35
00:05 میان برنامه ها
01:40
00:50بازپخش مجموعه داستانی نجوا
02:30
00:08 تیزر برنامه ها
02:38
00:02 میان برنامه ها
02:40
00:45 شرق دیوار آفتاب
03:25
00:02 میان برنامه ها
03:27
00:30 حیات وحش ایران
03:57
00:02 میان برنامه ها
03:59
00:25 یک زندگی ساده
04:24
00:02 میان برنامه ها
04:26
01:30 تسبیح صبا
05:56
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:06
00:04 تیزر برنامه ها
06:10
00:05 پیام های بازرکانی
06:15
08:00
00:15 میان برنامه ها
08:15
00:40زنده حرف حساب
08:55
00:05 پیام های بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام های بازرگانی
09:30
00:03 تیزر برنامه ها
09:33
00:45بازپخش مجموعه داستانی نجوا
10:18
00:05 میان برنامه ها
10:23
00:33زنده نسخه
10:56
00:04 میان برنامه ها
11:00
01:10زنده آفتاب شرقی
12:10
00:02 پیام های بازرگانی
12:12
00:10زنده جشنواره مقاومت
12:22
13:48
00:05 میان برنامه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه _ تامینی
14:50
00:05 پیام های بازرگانی
14:55
00:05 میان برنامه ها
15:00
00:50بازپخش مجموعه داستانی نجوا
15:50
00:02بازپخش نگی نگفتیا
15:52
00:01 میان برنامه ها
15:53
00:15بازپخش سیمای آبادی
16:08
00:02 پیام های بازرگانی
16:10
00:20 برنامه کودک و نوجوان
16:30
00:05 پیام های بازرگانی
16:35
00:30 کارنامه صد
17:05
00:20 اذان
17:25
00:05 پیام های بازرگانی
17:30
00:07 داستان اراده
17:37
00:08 میان برنامه ها
17:45
00:05 پیام های بازرگانی
17:50
01:00زنده فرمول یک
18:50
00:05 میان برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام های بازرگانی
19:25
00:05 میان برنامه ها
19:30
00:48زنده دستپخت
20:18
00:05 پیام های بازرگانی
20:23
00:25 مستند مدرس
20:48
00:05 میان برنامه ها
20:53
00:05 پیام های بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
00:50 مجموعه داستانی نجوا
22:55
00:02 نگی نگفتیا
22:57
00:01 میان برنامه ها
22:58
00:05 گ.معارف
23:03
00:05 پیام های بازرگانی
23:08
01:30زنده نگاه یک
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;