امروز جمعه  31 فروردين 1397
00:40
00:05 میان برنامه
00:45
00:15 مثل نامه
01:00
00:43بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:43
00:05 میان برنامه
01:48
00:15 شباهنگام
02:03
00:05 میان برنامه
02:08
01:00بازپخش مجموعه داستانی آرماندو
03:08
00:05 میان برنامه
03:13
00:38 چشم شیشه ای
03:51
00:05 میان برنامه
03:56
01:30 تسبیح صبا
05:26
00:24 اوج هیجان
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:05 میان برنامه
06:05
02:10زنده دعای ندبه
08:15
00:05 پیام بازرگانی
08:20
01:06بازپخش ایرانگرد
09:26
00:05 تیزر برنامه ها
09:31
01:05 طرحی برای فردا
10:36
00:05 پیام بازرگانی
10:41
01:15زنده مناظره
11:56
00:05 میان برنامه
12:01
00:40 گزارش هفتگی
12:41
00:05 پیام بازرگانی
12:46
00:11 شما و سیما
12:57
00:20 اذان
13:17
00:31 شما وسیما
13:48
00:10 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:40 عصر
15:25
00:05 پیام بازرگانی
15:30
00:05 تیزر برنامه ها
15:35
00:25 برنامه کودک و نوجوان
16:00
00:05 میان برنامه
16:05
00:05 پیام بازرگانی
16:10
01:42 فیلم سینمایی ایستاده در غبار
17:52
00:05 پیام بازرگانی
17:57
00:08 نماهنگ ویژه
18:05
00:05 میان برنامه
18:10
00:40 خطبه های نماز جمعه
18:50
00:05 میان برنامه
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:05 تیزر برنامه ها
19:30
00:28 دستپخت
19:58
00:15 اذان
20:13
00:27 دستپخت
20:40
00:08 میان برنامه
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
01:00 مجموعه داستانی آرماندو
23:10
00:05 پیام بازرگانی
23:15
01:20زنده جنگ ویژه
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد