امروز سه شنبه  21 آذر 1396
00:17
00:03 تیزر برنامه ها
00:20
00:10 شبستان
00:30
00:20 شباهنگام
00:50
00:05بازپخش اقتصاد آبی زمین سبز
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:45
00:05 تیزر برنامه ها
01:50
00:44 سیاره و انسان
02:34
00:03 میان برنامه
02:37
00:50بازپخش مجموعه داستانی زیبا شهر
03:27
00:20 کمدی کلاسیک
03:47
00:35 جستجوگران پارسه
04:22
00:08 خلوت دل
04:30
00:05 میان برنامه
04:35
01:30 تسبیح صبا
06:05
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:15
00:02 میان برنامه
06:17
00:24 برنامه کودک و نوجوان
06:41
00:02 میان برنامه
06:43
01:40زنده صبح بخیر ایران
08:23
00:05 میان برنامه
08:28
00:25 ماداگاسکار
08:53
00:02 میان برنامه
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 تیزر بر نامه ها
09:28
00:05 میان برنامه
09:33
00:30زنده نسخه
10:03
00:05 میان برنامه
10:08
00:05 پیام بازرگانی
10:58
00:11 میان برنامه
11:09
00:45زنده آفتاب شرقی
11:54
00:18 اذان
12:12
00:05 پیام بازرکانی
12:17
01:30زنده سیمای خانواده
13:47
00:06 میان برنامه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
15:00
00:05 پیام بازرگانی
15:05
00:50بازپخش مجموعه داستانی زیبا شهر
15:55
00:05 پیام بازرگانی
16:00
00:05 میان برنامه
16:05
00:30 بیراهه
16:35
00:04 پیام بازرگانی
16:39
00:04 میان برنامه
16:43
00:25 برنامه کودک و نوجوان
17:08
00:20 اذان
17:28
00:10 شبستان
17:38
00:07 میان برنامه
17:45
00:05 پیام بازرکانی
17:50
01:00زنده فرمول یک
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:25زنده ونوس
19:50
00:05 میان برنامه
19:55
00:30 در امتداد فلق
20:25
00:13 ویژه برنامه
20:38
00:10 برنامه مشارکتی
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
00:50 مجموعه داستانی زیبا شهر
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنامه ها
23:07
01:10 قاب نقد
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد