امروز جمعه  1 تير 1397
00:33
00:05 میان برنامه
00:38
00:10 یک پنجره
00:48
00:03 میان برنامه
00:51
00:10 شبستان
01:01
00:02 پیام بازرگانی
01:03
00:55بازپخش مجموعه داستانی راه و بیراه
01:58
00:03 میان برنامه
02:01
00:49 سیاره زمین
02:50
00:10 خلوت دل
03:00
00:02 میان برنامه
03:02
01:30 تسبیح صبا
04:32
00:02 میان برنامه
04:34
00:35 گل پونه ها
05:09
00:02 میان برنامه
05:11
00:30 نما
05:41
00:04 راز هستی
05:45
00:05 تیزر برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:02 میان برنامه
06:02
02:10زنده دعای ندبه
08:12
00:05 پیام بازرگانی
08:17
09:22
00:05 پیام بازرگانی
09:27
00:10 یک پنجره
09:37
00:15بازپخش سیمای آبادی
09:52
00:03 میان برنامه
09:55
00:05 تیزر برنامه ها
10:00
01:05 طرحی برای فردا
11:05
00:03 میان برنامه
11:08
01:10زنده مناظره
12:18
00:02 میان برنامه
12:20
00:35 گزارش هفتگی
12:55
00:05 میان برنامه
13:00
00:13 اذان
13:13
00:40 شما و سیما
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:40 عصر
15:25
00:05 تیزر برنامه ها
15:30
00:25 برنامه کودک و نوجوان
15:55
00:05 تیزر برنامه ها
16:00
00:05 پیام بازرگانی
16:05
01:30 فیلم سینمایی اگر باران ببارد
17:35
00:05 پیام بازرگانی
17:40
00:30 ویژه برنامه
18:10
00:40 خطبه های نماز جمعه تهران
18:50
00:05 میان برنامه
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:05 پیام بازرگانی
19:20
00:05 میان برنامه
19:25
00:45 کاردان ها
20:10
00:05 پیام بازرکانی
20:15
00:11 شبستان
20:26
00:10 راه آهن محور توسعه
20:36
00:03 میان برنامه
20:39
00:19 اذان
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:05 پیام بازرگانی
21:50
00:05 میان برنامه
21:55
00:05 پیام بازرگانی
22:00
00:55 مجموعه داستانی راه و بیراه
22:55
00:05 پیام بازرگانی
23:00
01:20زنده ورزش و مردم
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد