مناظره (سری جدید)

مناظره / 4 بهمن / بخش دوم

مجموعه: مناظره (سری جدید) تعداد بازدید:131 تاریخ انتشار:شنبه 5 بهمن 1398 مناظره / 4 بهمن / بخش دومادامه...

مناظره / 4 بهمن / بخش یک

مجموعه: مناظره (سری جدید) تعداد بازدید:146 تاریخ انتشار:شنبه 5 بهمن 1398 مناظره / 4 بهمن / بخش یکادامه...

مناظره / 20 دی / بخش دو

مجموعه: مناظره (سری جدید) تعداد بازدید:94 تاریخ انتشار:شنبه 21 دی 1398 مناظره / 20 دی / بخش دوادامه...

مناظره / 19 دی / بخش یک

مجموعه: مناظره (سری جدید) تعداد بازدید:56 تاریخ انتشار:شنبه 21 دی 1398 مناظره / 19 دی / بخش یکادامه...

مدارس روی ترازوی "مناظره"!

در "مناظره" این هفته طرح تنوع مدارس بررسی خواهد شد.

مجموعه: مناظره (سری جدید) تعداد بازدید:129 تاریخ انتشار:چهارشنبه 22 آبان 1398 مدارس روی ترازوی "مناظره"!ادامه...

مناظره _ 5 مهر 98 _ بخش دوم

مجموعه: مناظره (سری جدید) تعداد بازدید:121 تاریخ انتشار:جمعه 5 مهر 1398 مناظره _ 5 مهر 98 _ بخش دومادامه...

مناظره _ 5 مهر 98

مجموعه: مناظره (سری جدید) تعداد بازدید:95 تاریخ انتشار:جمعه 5 مهر 1398 مناظره _ 5 مهر 98ادامه...

نرخ دستمزد در "مناظره"

مجموعه: مناظره (سری جدید) تعداد بازدید:74 تاریخ انتشار:یک شنبه 10 شهریور 1398 نرخ دستمزد در "مناظره"ادامه...

مناظره با موضوع لبنیات

مجموعه: مناظره (سری جدید) تعداد بازدید:28 تاریخ انتشار:یک شنبه 10 شهریور 1398 مناظره با موضوع لبنیاتادامه...
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما