درس هایی از قرآن _ 2 آبان 98

تاریخ انتشار:1398/8/2

  • تعداد بازدید: 2447
  • دسته بندی: درسهایی از قرآن
    • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
    • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
    • شماره پیامک: 300001
    • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما