پانتومیم با هادی چوپان

تاریخ انتشار:1399/10/23

  • تعداد بازدید: 53
  • دسته بندی: گالری فیلمفرمول یک
    • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
    • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
    • شماره پیامک: 300001
    • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما