تقدیر مدیرکل میراث فرهنگی قزوین از صبح بخیر ایران

تاریخ انتشار:1399/4/29

  • تعداد بازدید: 69
  • دسته بندی: گالری فیلمصبح بخیر ایران
    • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
    • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
    • شماره پیامک: 300001
    • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما