جریان خادمی مهدی رحمتی در محضر امام رضا (ع)

تاریخ انتشار:1399/4/7

  • تعداد بازدید: 28
  • دسته بندی: گالری فیلم
    • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
    • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
    • شماره پیامک: 300001
    • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما