با شاهنامه؛ گنجینه زبان فارسی آشتی کنیم

تاریخ انتشار:1398/9/18

  • تعداد بازدید: 7
  • دسته بندی: گالری فیلمفرهنگ، تاریخ و هنر
    • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
    • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
    • شماره پیامک: 300001
    • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما