مجموعه تلویزیونی گسل

گسل مجموعه کمدی، اجتماعی ، سیاسی است.

معرفی برنامه

این مجموعه داستان زندگی محافظ یکی از معاونان وزرا است و اتفاقاتی که در حیطه زندگی شخصی و کاری او بوجود می آید را روایت می کند.نویسندگان: علیرضابذرافشان و مهدی شیرزاد، تهیه کننده: محسن چگینی و کارگردان: علیرضا بذرافشان

  • شنبه
  • یکشنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنجشنبه
  • جمعه