به طور خاص

ترویج اقتصاد مقاومتی و کار آفرینی در روستاها
دسته بندی:

معرفی برنامه

این برنامه با هدف افزایش امید به زندگی درجوانان روستا ، توسعه گردشگری روستایی ،احیای صنایع دستی، حفظ منابع طبیعی و تعاون و همکاری در بین اهالی روستا تهیه و پخش می شود.تهیه کننده: صدف نخودچیان
کارگردان: علیرضا سالمی

  • شنبه
  • یکشنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنجشنبه
  • جمعه