سیمای آبادی

کاری از گروه جهاد شبکه یک سیما
دسته بندی:

معرفی برنامه

این برنامه کاری از گروه جهاد شبکه یک سیماست که با هدف ترویج کشاورزی ، باغداری و شیلات و... تهیه شده و سعی در بیان مسائل و مشکلات این صنعت دارد.تهیه کننده: فرامرز روشنی

  • شنبه
  • یکشنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنجشنبه
  • جمعه