سرزمین ما

سرزمین ما تریبونی که سعی دارد فرهنگ مشارکت زیست محیطی را در کشور نهادینه کند.

معرفی برنامه

این برنامه تریبونی است برای مشارکت و فعالیت فرهنگی و هم اندیشی تشکل های زیست محیطی کشور تا فرهنگ مشارکت در حل معضلات زیست محیطی را نهادینه کند.تهیه کننده : الهام پیرهادی
مجری: ایرج میلانی

  • شنبه
  • یکشنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنجشنبه
  • جمعه