وضعیت تأمین آب شرب استان هرمزگان

معرفی برنامه

وضعیت تأمین آب شرب استان هرمزگان

دانلود قسمت های بی واسطه

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
بی واسطه
مجری : محمد دلاوری
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 10:46:15
54 دقیقه
بی واسطه
مجری : محمد دلاوری
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 18:18:25
55 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 10:45:6
61 دقیقه
بی واسطه
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 18:6:1
62 دقیقه
بی واسطه
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 10:46:45
48 دقیقه
بی واسطه
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 17:56:48
53 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 10:25:22
51 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 10:13:59
51 دقیقه
بی واسطه
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 18:27:24
50 دقیقه
بی واسطه
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 10:4:14
45 دقیقه
بی واسطه
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 18:22:11
44 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 10:4:17
54 دقیقه
بی واسطه
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 18:14:0
55 دقیقه
بی واسطه
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 10:4:48
53 دقیقه
بی واسطه
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 18:18:59
53 دقیقه
بی واسطه
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 10:46:58
57 دقیقه
بی واسطه
شبکه یک شبکه هر ایرانی ، سایت ، www. tv1 . ir ، پیامک 300001
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 18:11:23
57 دقیقه
بی واسطه
[مجری] دلاوری
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 9:55:38
52 دقیقه
بی واسطه
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 18:3:28
51 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها