سود فروش اموال تملیکی مستقیما به دولت و مصرف کننده می رسد

سود فروش اموال تملیکی مستقیما به دولت و مصرف کننده می رسد

معرفی برنامه

در"صبح بخیر ایران"

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها