وضعیت مرزهای ایران با افغانستان پس از قدرت گرفتن طالبان

وضعیت مرزهای ایران با افغانستان پس از قدرت گرفتن طالبان

معرفی برنامه

در "صبح بخیر ایران"مطرح شد

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها