خشت بهشت

تعداد بازدید: 1418

تهیه‌کننده:

رامین حیدری فاروقی
خشت بهشت مجموعه اى است که در 40 شهر جهان از قاره هاى مختلف، رابطه ى متقابل انسان و فضاى پیرامونش را از منظر جامعه شناسى توسعه شهرى و اهمیت تنوع زیست فرهنگى را بررسى کرده است، این که شهر چگونه راز و رمزِ مَنِش ساکنانش را افشا مى کند.تهیه کننده: رامین حیدری فاروقی

قسمت های برنامه

شنبه 6 اردیبهشت 1399

چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399

چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399

دوشنبه 1 اردیبهشت 1399

سه شنبه 5 فروردین 1399

سه شنبه 6 اسفند 1398

دوشنبه 5 اسفند 1398

نمایش همه نظرات
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما