مناظره (سری جدید)

تعداد بازدید: 53
پخش سری جدید این برنامه از سال 97هر هفته آغاز شده است و با دعوت از مسوولین، صاحبنظران و کارشناسان مخالف وموافق با موضوع برنامه آن را به چالش می کشد.تهیه کننده: علیرضا اسکندری
اجرا: مرتضی حیدری

قسمت های برنامه

شنبه 9 شهریور 1398

جمعه 25 مرداد 1398

جمعه 18 مرداد 1398

جمعه 11 مرداد 1398

جمعه 21 تیر 1398

نمایش همه نظرات
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما