سفرنامه صبا

تعداد بازدید: 220
برنامه ای ترکیبی با هدف معرفی جاذبه های فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و... نقاط مختلف کشور.تهیه کننده : اقبال واحدی

نمایش همه نظرات
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما