نگاه یک

تعداد بازدید: 2602
این برنامه به بررسی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،... کشور می پردازد.تهیه کننده: حسن نهضت، اجرا: مهدی مهدی قلی

قسمت های برنامه

دوشنبه 9 دی 1398

دوشنبه 9 دی 1398

شنبه 9 آذر 1398

سه شنبه 5 آذر 1398

شنبه 2 آذر 1398

شنبه 11 آبان 1398

نمایش همه نظرات
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما