نگاه یک

تعداد بازدید: 5564
این برنامه به بررسی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،... کشور می پردازد.تهیه کننده: حسن نهضت، اجرا: مهدی مهدی قلی

قسمت های برنامه

یک شنبه 11 خرداد 1399

دوشنبه 1 اردیبهشت 1399

دوشنبه 1 اردیبهشت 1399

دوشنبه 25 فروردین 1399

یک شنبه 17 فروردین 1399

شنبه 10 اسفند 1398

یک شنبه 4 اسفند 1398

دوشنبه 28 بهمن 1398

یک شنبه 27 بهمن 1398

نمایش همه نظرات
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما