نگاه یک

تعداد بازدید: 6792
این برنامه به بررسی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،... کشور می پردازد.تهیه کننده: حسن نهضت، اجرا: مهدی مهدی قلی

قسمت های برنامه

دوشنبه 13 مرداد 1399

دوشنبه 13 مرداد 1399

یک شنبه 5 مرداد 1399

دوشنبه 30 تیر 1399

یک شنبه 22 تیر 1399

یک شنبه 15 تیر 1399

یک شنبه 1 تیر 1399

یک شنبه 25 خرداد 1399

یک شنبه 18 خرداد 1399

یک شنبه 11 خرداد 1399

نمایش همه نظرات
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما