پایش / 23 آذرماه

تعداد بازدید: 157
بررسي مسائل روز اقتصادي کشور

دریافت

قسمت های برنامه

چهارشنبه 24 دی 1399

دوشنبه 22 دی 1399

چهارشنبه 17 دی 1399

دوشنبه 15 دی 1399

چهارشنبه 10 دی 1399

دوشنبه 8 دی 1399

شنبه 6 دی 1399

دوشنبه 24 آذر 1399

چهارشنبه 12 آذر 1399

دوشنبه 10 آذر 1399

نمایش همه نظرات
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما