نگاه یک / 15 آذرماه

تعداد بازدید: 66
نقش شرکت های دانش بنیان در غلبه بر تحریم

دریافت

قسمت های برنامه

یک شنبه 21 دی 1399

یک شنبه 14 دی 1399

یک شنبه 7 دی 1399

یک شنبه 23 آذر 1399

یک شنبه 23 آذر 1399

یک شنبه 16 آذر 1399

یک شنبه 16 آذر 1399

نمایش همه نظرات
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما