وزیر آموزش و پرورش با والدین نگران دانش آموزان صحبت کرد

تعداد بازدید: 745

دریافت

قسمت های برنامه

چهارشنبه 30 مهر 1399

سه شنبه 29 مهر 1399

دوشنبه 28 مهر 1399

دوشنبه 28 مهر 1399

یک شنبه 27 مهر 1399

چهارشنبه 23 مهر 1399

چهارشنبه 2 مهر 1399

چهارشنبه 2 مهر 1399

دوشنبه 31 شهریور 1399

نمایش همه نظرات
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما