وزیر آموزش و پرورش با والدین نگران دانش آموزان صحبت کرد

تعداد بازدید: 445

دریافت

قسمت های برنامه

یک شنبه 22 تیر 1399

چهارشنبه 18 تیر 1399

سه شنبه 17 تیر 1399

دوشنبه 16 تیر 1399

یک شنبه 15 تیر 1399

چهارشنبه 11 تیر 1399

نمایش همه نظرات
  • تلفن گویا: تهران ۲۷۸۶۱۰۰۰
  • مکاتبات الکترونیکی: sima1@irib.ir
  • شماره پیامک: 300001
  • آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما